MŠ Doubravčice, okres Kolín

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TVP  – ROK STROMŮ

„Člověk je jako strom, každý je jedinečný.“

V lese vedle sebe rostou různé stromy: staré silné duby, rovné a štíhlé jedle, kousek dál březový hájek a podél lesní cesty třeba javory nebo lísky. Když se podíváme na děti ve třídě, je to velmi podobné. Najdeme mezi nimi přátelský a pohostinný dub, svěží, energickou a nápaditou břízu, silný kaštan, nebo vyrovnaný javor. Všechny dohromady spolu vytváří dokonalý celek

V letošním školním roce nás čeká velké dobrodružství se stromy. Každý měsíc si představíme jeden druh stromu, který nám pomůže charakterizovat daný měsíc a aktivity do něj spadající dle ŠVP.

Kontinuálně zařazujeme, v rámci výprav a  enviromentální výchovy  ve třídě, program Učíme se venku podle ročních období.

Průvodcem to tento rok se nám stane skřítka Lískulka

 

LEDEN- JASAN

Ochrana osobního soukromí, bezpečí ve vztazích s druhými dětmi, dospělými

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálníc· Seznamování se se světem kultury, umění a tradic

Projekt „Olympijská vesnice“ (zdraví, zdravý  životní styl, zimní sporty)

 1. (3.-7.1.)

Šťastný nový rok + Tři králové

Mapování ptačího nebezpečí – lednové sčítání ptáků na krmítku

 1. (10.-14.1.) O Jasanu (jasan Jirka)

Zimní sporty,  První pomoc

 1. (17.-21.1.)

Zdraví a správný životní styl (jídlo, hygiena)

Sněžná vesnice

 1. (24.-28.1.)

Psychohygiena: Zpracování emocí, zvládání různých situací, radosti a strasti dětí školkového věku

Blé (stromové) sochy

 

Ekologie  – plýtvání jídlem?

 

 

PROSINEC- JEDLE

Rozvoj produktivních jazykových dovedností (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování·

Seznamování se se světem kultury, umění a tradic

Vytváření si povědomí o existenci ostatních kultur a jejich tradic

 1. ( 29.11.-3.12.) Advent

První adventní týden a zvyky s ním spojené (Mikuláš, sv. Barbora…, výzdoba třídy, ozdoby na stromek, adventní věnec, perníčky)

 

 1. (6.-10.12.) O Jedli (jedle Jitka)

Druhý adventní týden a zvyky s ním spojené (sv. Lucie, sv. Ambrož), nácvik besídky

Den tajných dárků pro zvířátka v lese

 1. (13.-17.12.)

Třetí adventní týden a zvyky s ním spojené, nácvik besídky

Dárky z přírody – prosincové obdarovávání

 1. (20.-22.12.)

Těšíme se na Ježíška

LISTOPAD-LÍSKA

Rozvoj řečových schopností

Rozvoj paměti a pozornosti·

Poznávání sebe sama·

Rozvoj schopnosti sebeovládání

Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance) respektu, přizpůsobivosti)

 

 1. (1.-5.11.) O lísce (líska Libuška)

Roční období – charakteristika jednotlivých ročních období (léto/podzim), změny v přírodě, oblečení; příprava přírody na zimu. Dušičky

 

 1. (8.-12.11.) Sv. Martin

Sv. Martin přijíždí k nám (oslava sv. Martina) – v čem je symbolika sv. Martina, lampionový průvod, písničky pro Martina

Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku

 1. (15.-19.11.) Posvícení ??

Posvícení

Venkovní herna

 1. (22.-26.11.)

Příprava na jarmark a rozsvícení stromu

začátek listopadu divadlo v Českém Brodě

10.11. Výprava za podkovami svatého Martina

 1. nebo 28. 11. ?? rozsvěcení stromku

Ekologie:

jedinečné živočišné i rostlinné druhy, dopad velkých požárů ?? Předělat – ekologie dělená podle kontinentů z tvp  loňského roku

ŘÍJEN – KAŠTAN

Rozvoj komunikativních dovedností

Seznámení se s knihami a jejich funkcemi·

Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat city

Vytváření prosociálních postojů

 1. (4.-8.10.) O Kaštanu(kaštan Karel)

Vůně a barvy podzimu – charakteristické znaky, počasí,  ovoce, zelenina ,sběr kaštanů, žaludů, šípků – plody lesa (houby, šípky, trnky a jich využití); pozorování přírody, sběr a následné sušení listí (frotáž)

Zvířátka z větviček – slavíme mezinárodní den zvířat

 1. (11.-15.10.) Loučíme se s ptáky..Kteří obyvatelé stromů nám tu zůstanou i přes zimu?

Foukej, foukej, větříčku – všechno lítá, co peří má.  Odlet ptáků do teplých krajin. Vinobraní.

Větrní draci

 1. (18.-22.10) Podzimní barvy v říši stromů

Padá listí . Barvy podzimu, Sbíráme a lisujeme listí, práce s přírodninami.

Zdravotní kontrola stromů – 20.10. Den stromů

 1. (25.-28.10.) Náš domov, náš národní strom

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI –  Naše město, naše vlast – tady jsme doma (hymna, vlajka, symboly) , výprava za pamětními lipami v obci

 

ZÁŘÍ – VÍTEJTE V ŘÍŠI STROMŮ

Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

 • Rozvoj relativní citové samostatnosti

Seznamování s místem a prostředím, v němž dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Vytváření základů pro práci s informacemi

1.(1.-3.9.) Přivítání v kouzelné říši stromů

Seznamování se s novým prostředím a kamarády  (seznamovací hry, první tvoření)

 

 1. (6.-10.9.) Je nám spolu dobře

Seznamování se s pravidly soužití – režim ve třídě, (seznámení s medvědem Míšou – vytváření společných pravidel, pravidlo pěti, samostatnost, hygiena a sebeobsluha)

Rozhovor se stromem

 1. (13.-17.9.) Dozvuky léta

Podzimní sklizně, kořenová zelenina, brambory, obilí..

 

 1. (20.-24.9.) O dubu (Dub David)

Dub – symbol síly, trvanlivosti a hrdinství, osoba sv. Václava, legenda, patron České země,

Sázíme strom pro mír 22.9.

 1. (27.9.-1.10.) Úvod do projektu Ekoškolka + ještě něco z TVP? – nevystačí na celý týden

Co je ekologie, co nás čeká

Veverčí bojovka

beDesign.cz

Přihlášení