Organizace dne v Mateřské škole Doubravce

 

Vítání, volná hra 6:45 – 8:30
Děti přicházejí do školky, dělají s rodiči ranní úkol. Pak rodiče předávají dítě učitelce, loučí se s ním nebo ho mohou začlenit ve třídě do hry. Dětem, které si samy hru nevyberou, nabízí paní učitelka různé činnosti v centrech. Tato doba je také vhodná pro komunikaci rodičů s paní učitelkou. Pokud rodič potřebuje řešit závažnější problém (např. není vhodné, aby u řešení byly děti), domluví si s paní učitelkou osobní schůzku v době, kdy paní učitelka není u dětí.

Svačina 8:15 – 8:45
V tomto časovém rozmezí přicházejí děti na svačinu tak, jak mají zájem. Svačina je připravená ve třídě, děti se samy obsluhují a uklízí po sobě. V případě potřeby paní učitelka asistuje.  Dbáme na to, aby si děti před svačinou myly ruce. Spolu se svačinou přiváží paní kuchařka také ovocné talířky, ze kterých si děti berou ovoce v průběhu celého dopoledne. Ve třídách je zajištěný pitný režim (voda, čaj, šťáva). Děti mají označené hrníčky a v průběhu celého dne si nalévají vybraný nápoj.

Ranní kruh 8:50 – 9:00
Cinkáním zvonečku jsou děti svolány do ranního kruhu, kde si každý den zopakují jaký je den, měsíc a roční období. Na nástěnce, u které děti sedí, jsou připravené obrázky, které se týkají tématu, jaké se bude v daný den probírat. Poté, co se děti přivítají s třídními skřítky a poví si zprávičky (ty nejsou nutně každý den), paní učitelka je namotivuje na téma dne a vysvětlí, co se bude dít v centrech aktivit (pokud se centra ten den otevírají). Někdy si děti jdou zahrát pohybovou hru nebo se trochu protáhnou či rozcvičí.

Centra aktivit a jiné řízené činnosti 9:30 – 10:15 (30)
Činnosti v centrech aktivit trvají podle zájmu dětí a podle náročnosti tématu půl hodiny až hodinu. Děti mohou podle náročnosti práce a podle svého tempa vystřídat několik center nebo zůstat jen u jednoho. Samy si vybírají, ve kterých centrech chtějí pracovat. Kapacita jednotlivých center je však omezena počtem míst. Pokud je tedy dítětem vybrané centrum plné, jde pracovat jinam a do vybraného centra se vrátí, až kamarád, který tam je, dokončí práci a místo uvolní. Děti jsou vedené k tomu, aby si v centrech po sobě uklidily. Když je práce v centrech hotova, jdou se děti napít, vzít si ovoce a mohou se podívat na „výstavku“ prací svých kamarádů. Pak se s dětmi scházíme v reflexním kruhu, kde je prostor pro to, aby všichni řekli, co se jim dařilo, co je bavilo, co se naučili.

Jednou týdně probíhá místo center velký tělocvik v tělocvičně nebo v terénu – jak dovolí připravené činnosti a počasí.
Jednou týdně se s dětmi vede „hudební výchova“ a po ní se odchází na výpravu do lesa. V tento den je pobyt dětí venku delší než v ostatní dny.

Pobyt venku 10:15 (30)  –  11:50
V tuto dobu jsou děti venku. Pobyt venku se snažíme realizovat za každého počasí, i za deště (děti by měly mít ve školce stále holiny a pláštěnku nebo nepromok). Respektujeme krácení nebo vynechání pobytu venku za mrazu většího než   -10°C a za nepříznivých rozptylových podmínek.

Oběd 11:45 – 12:00 
Děti obědvají u stolečků ve třídě. Snažíme se o samostatnost při stolování. Děti si samy připravují pití i příbory, nalévají polévku a nandávají přílohy na talíř. Maso a omáčku jim dává paní kuchařka. Do jídla je nenutíme, snažíme se, aby jídla ochutnávaly.
Děti, které odchází domů po obědě, vyzvedávejte do 12:30.

Odpočinek 12:30 – 14:30
Děti si přinesou lůžkoviny na připravené postýlky a samy nebo za asistence paní učitelky, si postýlku ustelou. Abychom jim odpočívání co nejvíce zpříjemnili, mohou si v rámci možností vybrat místo, kde chtějí ležet, přistrčit postýlku ke kamarádovi či postavit kolem postýlky „bunkr“ z molitanových kostek.  Děti odpočívají při čtení pohádek příběhů, které jsou často vybírány tematický k dopolednímu programu. Předškoláci vstávají v 13:00 a věnují se ve třídě předškolní přípravě. Ostatní děti leží do 13:30. Ti, kteří do té doby neusnou, mohou vstát a jít si do třídy hrát nebo dělat řízenou klidovou individuální aktivitu.