Dle individuálních potřeb dítěte – dobré konzultovat s pedagogem

Doporučení:

Zpočátku vyzvedávat v 10 hodin nebo po obědě (zejména tříleté děti nebo děti, které do žádného předškolního zařízení nikdy nechodily)

Zavedení odchodového rituálu