MŠ Doubravčice, okres Kolín

O naší mateřské škole Doubravce

Mateřská škola Doubravka leží v obci Doubravčice a je obklopena krásnou přírodou. Svůj provoz školka zahájila v září 2013 jako jednotřídka (oranžová třída), kterou navštěvovalo 25 dětí. Nyní má školka již 3 třídy. Zelená třída (nejmenší třída, kterou navštěvuje 20 dětí) byla dostavena a slavnostně otevřena v dubnu 2015. Od září 2018 funguje medová třída, kterou navštěvuje 25 dětí. Celkem školka může pojmout 70 dětí a je kapacitně zcela vytížená.

 

O směru, kterým se Doubravka vydala

Doubravka se snaží najít zlatou střední cestu a prokličkovat mezi tradičním a alternativním pojetím výchovně vzdělávacího procesu. Tato cesta ji vede k programu Začít spolu (v mezinárodním označení STEP BY STEP). Vyhovuje jí z těchto důvodů:

  • svou filozofií a koncepcí je na míru šitý pro školku v menší obci
  • odpovídá potřebám a nárokům kladeným na děti v této době
  • je otevřený rodinám žáčků i celému společenství obce

Přečtěte si o programu Začít spolu v následujících řádcích.

beDesign.cz

Přihlášení