MŠ Doubravčice, okres Kolín

Třídní vzdělávací program – Medová třída

 

KVĚTEN

  • Posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat (2); osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení, psaní (2)
  • Rozvoj kooperativních dovedností, seznamování se s pravidly ve vztahu k druhému (3)
  • Vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti, uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je (4)
  • Vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou (5)

 

Austrálie, Oceánie

  • Seznámení s kulturou
  • Typická a jedinečná zvířata, hmyz, hadi
  • Podmořský svět, potápění – život (sladká a slaná voda)
  • Klokání olympiáda – lehká atletika
  •  Rodina

 St 29.5. Náprstkovo muzeum, Praha – MHD  8 – 16:30

 

DUBEN – ASIE

1.Týden (2.-5.4.) pokračujeme v prozkoumávání Asie a zastavíme se v Číně.

2.Týden (8.-12.4.) Čína  – výroba papíru, kniha

·        čtení s rodiči + celý týden bazar knih

·        čt 11.4. Návštěva knihovny Č.Brod  s programem

3.Týden (15.-19.4.) Asie Doprava

 Dopravní prostředky, pravidla, velkoměsta Asie, stavby

4.Týden (22.-26.4.) Asie podíváme se na hmyz nejen v Asii, ale i u nás

·        Út 23.4.út foto třídy

·        St 24.4.  Den rodin 16:30 -18:00

5.týden (29.4.-3.5.) Čarodějnice

kouzla přírody ( bylinky, lektvary)

 

 

BŘEZEN

·       Rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění, posilování přirozených poznávacích citů (2)

·       Rozvoj kooperativních dovedností (3)

·       Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  (4)

·       Osvojení si poznatků a dovedností k vykonání jednoduchých činností k péči o okolí, Pochopení, že člověk může přírodu chránit, ale také ničit (5)

 

ASIE

1.týden  (4.-8.3): Cesta do Asie

Objevujeme Japonsko, Indii 

2. týden (11.- 15.3)

Arabský svět, Thajsko

3. týden (18.- 22.3.):

Ekologie, zemědělství v Asii, záhony, jaro….

·        Pá 22.3. Vynášení Morany 

4. týden (25.-29.3): Velikonoce

·        27.3. st (9:15) Vrátkov Ptáčci našich lesů 

29.- 1.4.. – Velikonoce

 

LEDEN 2024

·      Elementární poznatky o vlastním těle, poznávání zdravých životních návyků (1)

·      Posilování přirozených poznávacích citů, časoprostorová orientace, rozvoj schopnosti sebeovládání (2)

·      Ochrana osobního soukromí, bezpečí ve vztazích s druhými dětmi (3)

·      Zachycovat skutečnosti ze svého okolí (4)

·      Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností (5)

 

1.Týden (2.-5.1.2024) TŘÍKRÁLOVÉ
PUTOVÁNÍ

Poznáváme kraje kudy putovali Tři králové, odkud kam šli a jakou cestu asi zvolili, jak bychom cestovali tuto trasu dnes. Tradice tříkrálová

·       Pá 5.1. Tří králové pochod

OBJEVUJEME AMERIkU

2.týden (8.-12.1.) Objevení Ameriky

Dvou měsíční projekt putování Amerikou. Nejdříve se pokusíme společně s Kryštofem Kolumbem pokusíme objevit Ameriku. Poté se vydáme objevovat nejzajímavější místa Severní Ameriky a později také Jižní. Začínáme v USA

3. týden (15.-19.1.) Aljaška

Zima, příroda, obyvatelé, zvířata 

·    st 17.1. pá Knihovna Doubravčice

4. týden (15.-26.1.) Kanada – zimní sporty 

5.  týden (29.1. – 2.2.) Kovbojové indiáni, zlatokopové

 

LISTOPAD

EVROPA

·       Rozvoj řečových schopností (2); rozvoj tvořivosti, rozvoj paměti a pozornosti (2);  rozvoj schopnosti sebeovládání(2);   Rozvoj komunikace při řešení konfliktních situací; Umět odmítnout a reagovat na komunikaci, která je dítěti nepříjemná(3);   Seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, kde dítě žije (4) ; Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitostech a proměnách (5)

1.     TÝDEN (30.10.-3.11. ) Tradiční svátky v Evropě: dušičky, keltové… Halloween  Evropské dny : Skotsko, Anglie Irsko

·        3.11 (pá) Strašidelný průvod obcí

·        31.10 dravci

 

2.     TÝDEN (6. -10.11. ) Sv. Martin, Evropská království – král, rytíř, ctnosti

Evropská království: (Norsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Španělsko, Anglie, Belgie)

Evropské dny: Holandsko, Španělsko, Anglie, Belgie

·        10.11. sv. (pá) Martin (zlaté podkovy-  výprava)

 

3.     TÝDEN (13. -17.11. ) podzim v Evropě, Severní Evropa – zvířata, zimování

Evropské dny: Norsko, Švédsko, Dánsko,

·        Pá 17.11. státní svátek

 

4.     TÝDEN (20.- 24.11.) Podzim, draci, není drak jako drak

 5. TÝDEN (27. 11. – 1.12. ) Jarmareční chystání, přípravy na advent, advent v Evropě

 

ŘÍJEN

 EVROPA

1.    TÝDEN ( 2.-6.10.) Naši sousedé
(Německo, Polsko…), sklizeň ovoce, plody přírody ( šípky, kaštany, víno…),
uchování na zimu

2.    TÝDEN ( 9.-13.10.) Jižní Evropa – odlet
ptáků, vítr

3.    TÝDEN ( 16.-20.10.) Evropa – hlavní
města, stavby civilizace

 ·       út 17.10. Foto portrét  

18.10. (st)  dílny poznáváme Evropu (žijeme v Evropě, tradice, jídla) od 15:15 – 16:

4.    TÝDEN ( 23.-27.10. ) Zvířata Evropy –
uspávání, zimování 

 ·       31.10. dravci dopolední program v 

ZÁŘÍ

Cíl: Stmelení kolektivu, abychom to společně na cestách zvládli, abychom se mohli na sebe spolehnout. Zjišťování pravidel a zvykání si na režim mateřské školy. Navazování a podporování kamarádských vztahů mezi dětmi.

 Nejdříve znát odkud sem, kdo jsem, než vyrazím poznávat cizí kultury

TO JSEM JÁ, TO JSME MY – SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY

1. TÝDEN ( 4.-8.9.)     

Seznámení s novými kamarády, seznamovací hry (adaptace na nové prostředí, navazovat vztahy, respektovat ostatní – jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti.

2. TÝDEN ( 11.-15.9.)

 Já a kamarád, já a společnost: společenská pravidla při různých příležitostech, slušné chování, simultánní hry jak se, v jakém prostředí správně chovat

·        St 13.9. třídní schůzky 17:30 – 19:00 (17:30 předškoláci; 18:00 všichni)

3. TÝDEN ( 18.-22.9.)

Tady bydlím já: než vyrazíme na cesty zjistíme odkud jsme,  kde žijeme, kde je náš domov, naše obec, ( orientovat se v okolním prostředí, práce s mapou, znát cestu z MŠ domů, adresu, kde bydlím),  naše Země –  Česká republika)

·        St 20. 9. Celodenní výprava  (poznáváme ČESKO) 

·        23.9. So – 10 let školky 13-18:00

4. TÝDEN ( 25.-28.9.) 

Příprava na cesty, sklizeň „ O veliké řepě“, sklizeň , zásoby 

·        Čt 28.9. státní svátek

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

V Medové třídě, se na vás těší:

Mgr. Jana Halaxová – učitelka, ředitelka

Katka Kebrtová – učitelka, zástupkyně

Jana Teplá – asistentka

 

Sdílet příspěvek

beDesign.cz

Přihlášení