MŠ Doubravčice, okres Kolín

Filozofický základ programu Začít spolu a jeho cíle

Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám: sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce, atd.

Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:

 1. komunikaci
 2. spolupráci
 3. řešení problémů

 

Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti patří:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • být tvůrčí, mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

 

Základní principy:

 • respektování osobnosti dítěte
 • partnerství rodiny a školy
 • důraz na podnětné prostředí (kooperace, centra aktivit, projekty, integrovaná tematická výuka)
 • práce se sebehodnocením (tvorba portfolia)
 • posiluje aktivní a samostatné učení (samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za ně)

beDesign.cz

Přihlášení