MŠ Doubravčice, okres Kolín

Vážení rodiče,

pro školní rok 2023/2024 bylo školné zvýšeno na 900 Kč. Výpočet školného najdete v sekci dokumenty.

Školné

posílejte na účet: 3244985399/0800

Výše školného: 900 Kč

Poplatek za dítě (školné) se platí 1 x měsíčně.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí!

Rodiče nových dětí dostanou na třídních schůzkách v srpnu lísteček s přiděleným variabilním symbolem, který je potřeba uvádět v platbě jak pro školné, tak pro stravné (je stejný).

Stravné

posílejte na účet: 30015-3244985399/0800

968 Kč za děti 3 – 6 let staré

1034 Kč za děti, které v daném školním roce dosáhnou 7 let

(je v něm zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim).

Splatnost je vždy 15. den v měsíci.

Stravné se platí měsíčně formou záloh. Dvakrát do roka (v lednu a v červnu)bude stravné vyúčtováno a případný přeplatek bude rodičům vrácen převodem na účet.

NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU (PO ČERVNOVÉ PLATBĚ) NEZAPOMEŇTE ZRUŠIT TRVALÉ PŘÍKAZY.

Mimořádné platby

V případě dobrovolné účasti dítěte na akcích pořádaných školkou, hradí poplatky rodiče (vstupné do divadla, kina, výlety apod.) Na třídních schůzkách, které proběhnou v září si rodiče v jednotlivých třídách schválí částky do třídního fondu. 

 

 

beDesign.cz

Přihlášení