MŠ Doubravčice, okres Kolín

tvorivost-428x321

Ohlédnutí za prvním pololetím

MILÍ RODIČE,

Máme za sebou první pololetí a přišel čas trochu se pozastavit a zrekapitulovat Vám, jak se nám ve třídě dařilo.

Všichni udělali od září veliké pokroky a kus práce.  Nově příchozí děti se již plně adaptovaly a mají své pevné místo ve třídě. Předškoláci se velmi dobře zhostili své role starších kamarádů.

Pro další rozvoj jednotlivců, i celé třídy jako celku jsme vyhodnocovali systematické pozorování dětí – sledujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, oblast předčtenářských a předmatematických dovedností, volnou hru, sociálně-emoční dovednosti, jazykové dovednosti a řečové schopnosti, sebeobsluhu. Obecně lze shrnout, že děti jsou dobře připravené. Pokud z pozorování vyplynuly větší nedostatky u některých jednotlivců, řešíme je s Vámi osobně. 

S ohledem na letošní složení třídy – převládají předškoláci, můžeme náš program rozvíjet ještě více do hloubky. Máme z dětí radost. Jsou aktivní, komunikativní, veselé, mají zájem o témata. Pracují s nadšením. Nadále budeme upevňovat a prohlubovat všechny výše uvedené oblasti. Jako stěžejní se nám jeví především rozvoj sociálně-emočních dovedností a pozitivní podpora očekávaného chování dětí. Naším cílem je děti co nejlépe připravit na plynulý přechod na další stupeň vzdělávání.

Vedeme děti k co největší samostatnosti a aktivnímu myšlení, o což prosíme i Vás, abyste je v těchto oblastech podporovali doma. Nedělejme věci za děti, ony toho většinu opravdu zvládají samy, a když ne, veďme je k tomu, aby dokázaly co nejpřesněji vyjádřit své potřeby (bude se jim to do života velmi hodit).

V druhém pololetí obecně dochází k častějšímu porušování nastavených pravidel. Je to přirozené. Děti jsou již se školkovým prostředím sžité, povyrostly a zkouší své, a především naše hranice Víme, že pravidla již dobře znají, takže důsledně trváme na jejich dodržování. Jen tak lze dál pokračovat v pestrosti nastaveného programu a zároveň udržet bezpečné a podnětné prostředí.

Nezastupitelné místo mají v naší třídě asistentky Jana Keprová a Pavla Slancová, díky kterým může být program ve třídě bohatější, složitější a propracovanější. Poskytují podporu dětem, které ji potřebují, pomáhají dětem při osvojování nových témat (prohlubování znalostí), tvoří nadstandardní nabídku her jak ve školce tak na zahradě.

Děkujeme, že si své děti v případě horšího nachlazení či jiných nemocí opravdu necháváte doma a nemoci se dále nepřenáší. Je to ohleduplné nejen vůči ostatním rodičům a dětem, ale i vůči pedagogům a personálu školy, bez kterého by chod školky nemohl být plnohodnotně zajištěn.  Včasné ponechání většiny nemocných dětí doma se v prvním pololetí ukázalo i na hojné docházce v zimních měsících, což nebývá úplně zvykem.                                      

 Děkujeme za Vaší spolupráci, za Váš aktivní přístup, díky kterému se tento rok podařilo realizovat dva veliké projekty (třídní akvárium a dílnu).  Vážíme si Vašich příspěvků do naší třídy (materiály na tvoření, papíry, vyřazované hračky a hry), které nám pomáhají dětem vytvářet ještě bohatější nabídku činností.

Těšíme se na společný čas a akce v dalším pololetí. Tereza a Eliška

Sdílet příspěvek

beDesign.cz

Přihlášení