D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

ZÁPIS

Termín zápisu pro ukrajinské děti je stanoven 1. 6. 2022 od 15:30 do 16:30.

INFO

Sledujte stránky své třídy. Všechny informace budou v průběhu týdne aktualizovány (např. medová třída).


INFO

Ve školce nyní funguje pouze telefon na omlouvání 776327585 - v případě potřeby volejte na něj


PDFTiskEmail

 

Školní rok 2021/2022

 

BAZAR KNIH

4.- 8.4.2022

Za každý kus přinesené knihy, si jinou můžete odnést.

 

Příjem knih: Pondělí, úterý při příchodu a odchodu dětí ve třídě.

Prosíme pouze o dětské knihy zachovalé a s uvážením, zda budou ještě někomu k užitku. V tašce s knihami dejte lísteček se jménem a počtem kusů donesených knih

Bazar: úterý, středa, čtvrtek, pátek při příchodu a odchodu dětí. Knihy budou vystaveny v chodbě u tělocvičny.

Knihy, které si po ukončení bazaru v pátek nikdo neodnese, zůstanou ve školce.

AKCE MALÝ ČTENÁŘ

Letošní novinkou je spolupráce s místní knihovnou, kam děti chodí moc rády na akce pořádané paní knihovnicí. V knihovně je spousta pěkných knížek a děti při prohlížení uvítaly možnost si je půjčit.

Každé dítko ze školky dostane legitimaci „Malý čtenář“, která mu umožňuje při první návštěvě, zdarma vypůjčit si knížky a vyzkoušet si, jak to funguje v knihovně. Legitimaci najdete v šatně po ukončení bazaru. Děti zatím nic netuší, bude to překvapení.

Věříme, že si akci „Týden knih“ s dětmi užijete a společně tak podpoříme jejich zájem o knížky.

 

 


NEMOCI, INFEKČNÍ CHOROBY

Vážení rodiče,

před vyhlášením mimořádného ředitelského volna došlo k situaci, kdy jsme některým rodičům ráno nemohli přijmout děti do mateřské školy, protože měly děti během předešlé noci nebo ráno zdravotní obtíže (týkající se zažívacího ústrojí). Prosíme všechny, aby k těmto i jiným zdravotním problémům dětí přistupovali zodpovědně vůči celému kolektivu MŠ. Mějte na paměti, že většina chorob se v dětském kolektivu rychle šíří, navíc děti jsou v tomto ohledu čisté duše a samy prozradí, že jim nebylo dobře…

V takových případech si nechejte děti jeden či dva dny doma na pozorování, abyste zjistili, zda se jednalo o jednorázovou slabost nebo se rozjíždí nějaká nemoc (např. střevní virózy jsou vysoce infekční).

Děkujeme za pochopení a doufáme společně s vámi, že letošní jaro proběhne v klidu a zdraví všech.

 


 

5 DNŮ MIMOŘÁDNÉHO ŘEDITELSKÉHO VOLNA PRO CELOU MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k dalšímu personálnímu oslabování a rozbíhající se střevní viróze využíváme možnosti vyhlásit mimořádné ředitelské volno pro celou školu.

Ředitelské volno je stanoveno na čtvrtek 10. 3. 2022 -středa 16. 3. 2022.

Zdravé děti tedy opět přivítáme ve školce ve čtvrtek 17. 3.

Děkujeme za pochopení

 

Rodiče mají nárok na ošetřovné po dobu uzavření třídy. Výše ošetřovného činí 60% denního vyměřovacího základu. Škola uzavření potvrzuje na předepsaném tiskopise. Pokud jej budete potřebovat, obraťte se na ředitelku – osobně nebo mailem.

 


 

DŮLEŽITÉ

PROVOZ V TÝDNU 7. - 11.3. 2022

Vážení rodiče,

tento týden chybí 3 pedagogové, oranžová třída je zcela bez učitelů.

Za takové situace máme možnost výrazně omezit provoz (uzavření tříd, atd...). S ohledem na děti a pracující rodiče se snažíme hledat jiné řešení. Proto žádáme všechny o spolupráci.

Děti se budou propojovat v ranních i odpoledních hodinách do dvou tříd, někdy i do jedné. Z tohoto důvodu potřebujeme výrazněji snížit počty dětí.

Žádáme rodiče, kteří mohou, aby děti vyzvedávali po obědě. Pomůže také pozdější ranní příchod, vyzvednutí dříve odpoledne, případně, pokud si některý den můžete děti nechat doma. Zároveň prosíme o vyplnění docházky dopředu, ať můžeme včas plánovat personální obsazení. 

POTVRZENÍ O VÝŠI VÝDAJŮ NA ŠKOLNÉ ZA ROK 2021

Vážení rodiče,

od pátku 14. 1. do 21. 1. si prosím vyzvedněte ve své třídě (nejlépe ráno) potvrzení o placení školného za rok 2021, díky kterému si můžete uplatnit slevu na daní za rok 2021.

 


 

BRUSLENÍ leden – únor 2022

kroužek pro předškoláky

Vážení rodiče,

prosíme předejte ve své třídě do pátku 14. 1. doplatek za bruslení.

Částka je 1840 Kč

Děti budou ještě jednu lekci bruslit na malé ploše, poté se již rozletí po té velké

6. 1.

každý čtvrtek od 13:10 do 14:10

na malé ploše s instruktory

13. 1. – 24. 2.

každý čtvrtek od 13:10 do 14:10

na velké ploše s instruktory

 


 

DOPORUČENÝ POSTUP

pokud se sourozenec nebo člen rodiny dostane do karantény v případě kontaktu s nakaženou osobou COVID-19

Vážení rodiče,

po konzultaci s hygienou vám předkládám doporučený postup pro výše popsanou situaci:

  • Dítě navštěvující MŠ nastupuje do karantény, pokud sourozenci nebo jinému členu rodiny ve společné domácnosti (dále jen člen rodiny) vyšel pozitivní PCR test. O této skutečnosti ho informuje hygienická stanice.
  • Pokud je sourozenec nebo člen rodiny v karanténě a čeká na výsledky PCR testu, je hygienou doporučeno, aby dítě navštěvující MŠ školku nenavštěvovalo, ale nemůže mu to být nařízeno ani hygienou, ani mateřskou školou

Naším cílem je, aby se nemoc ve školce zbytečně nešířila a nedostala ostatní děti, případně celé třídy do karantény. Proto prosíme o důkladné zvážení možných rizik a zdravotního stavu dítěte, kterého se situace týká.

 


 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

 

Vážení rodiče,

rádi bychom vám poděkovali za spolupráci a pochopení nynější situace ve školce. Všechna opatření a žádosti, které jsme vám psali, směřují k cíli, aby si děti v co největším klidu užívaly dopolední program ve svých třídách a se svými učitelkami. To se nám díky vaší reakci a pochopení podařilo. Personální oslabení vždy znamená větší zátěž pro děti i dospělé, kteří do školky mohou chodit. Neradi přetěžujeme obě skupiny.

I v následujícím týdnu budeme stále bez dvou pedagogů, takže se v některých dnech může stát, že budeme muset třídy odpoledne spojovat.

Děkujeme také za vyslyšení žádosti o respektování zdravotního stavu dětí. V minulém týdnu chodily do školky jen zdravé děti, pro které je pak pobyt ve školce a zapojení do programu příjemnou zábavou a nikoliv zátěží, protože bojují s nachlazením.

Pevně věříme, že se brzy vrátíme do normálu a budeme si moci užít adventní čas tak, jak jsme zvyklí.

 


 

OMEZENÍ ODPOLEDNÍHO PROVOZU MŠ

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ve školce chybí 5 pracovníků, musíme omezit odpolední provoz školky na jednu třídu. Žádáme všechny rodiče na mateřské a ty, kteří mohou, aby si děti vyzvedávali po obědě.

Toto omezení platí zatím na tento týden 22. – 26. 11.

 


 

FOTOGRAFIE - PLACENÍ, VYZVEDNUTÍ

Vážení rodiče,

fotografie jsou již ve školce. Prosíme ty, kteří je ještě nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do konce týdne.

Prosíme i rodiče dlouhodobě nemocných dětí, aby přinesli peníze za fotografie a zároveň si je vyzvedli. Pokud nemůžete přijet v době, kdy je školka v provozu, nabízíme vám příští pondělí do 17:30. 

Vážení rodiče,

v sekci kroužky - aktivity máte informace k tanečnímu kroužku, který bude mít první lekci již ve čtvrtek 21. 10. 2021.

 


 

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

v úterý 19. 10.

Milí rodiče,

úterý 19. 10. bude ve školce probíhat od osmi hodin fotografování dětí – portrét (možno pojmout jako vánoční dárek pro babičky…).

Pokud chcete, aby se vaše dítě fotografovalo, zapište ho do tabulky na třídní nástěnce. Platit se bude až po fotografování – upozorníme vás na nástěnce.

Cena jedné sady, která obsahuje portrét ve velikosti A4 a 2x foto 13 x 18 cm je 380 Kč.

Můžete si rovnou objednat i fotografie navíc (informace najdete na třídních nástěnkách). Tabulka pro zapisování jmen a počtu objednaných fotografií zůstane na třídních nástěnkách do pátku 22. 10.

Fotografování je pouze pro školkové děti. Pokud chcete fotografii sourozenců, zapište do tabulky jména obou dětí do jednoho okna. Je možné nechat vyfotografovat pouze sourozence, kteří navštěvují MŠ.

Pozadí na fotografii bude v bílo-béžové kombinaci s červenými doplňky. Informaci píšeme, abyste mohli ladit oblečení. Smile

 


 

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

ÚTERÝ 5. 10. 2021

 

Vážení rodiče,

v úterý 5. 10. je ve školce od 7:30 do 15:30 plánovaná odstávka elektřiny.

Provoz bude v tento den probíhat pouze v jedné třídě. Děti budou mít studený oběd – sekanou s chlebem a zeleninou.

Jednu třídu necháváme otevřenou pro děti obou pracujících rodičů, kteří nemohou zajistit dětem jiný program. Počítejte s tím, že ve školce bude ráno šero, při špatném počasí to tak bude celý den. Pokud bude počasí příznivé, plánujeme co nejdelší pobyt venku.

Prosíme o zapsání jmen dětí, které do školky přijdou do pátku 24. 9. 

INSTALACE SBĚRNÝCH NÁDRŽÍ NA DEŠŤOVOU VODU

 

Vážení rodiče,

ve školce se na obou zahradách instalují sběrné nádrže na dešťovou vodu, které budou sloužit pro zalévání a zavlažování trávníku a rostlin.

Z důvodu instalace bude ve čtvrtek a v pátek zavřená malá zahrada, na kterou chodí děti ze zelené třídy. Děti budou s ostatními kamarády na velké zahradě, kterou již většina z nich zná. Pobyt na ní s většími kamarády si děti minulý týden užívaly.

Pro odpolední vyzvedávání dětí z velké zahrady bude delší dobu nutné používat pouze hlavní vchod. Po instalaci nádrží se bude zasívat tráva, takže místo zůstane nepřístupné.

Děkujeme za pochopení

 


 

OPATŘENÍ PLATNÁ OD 1. 9. 2021

 

Vážení rodiče,

opatření vydaná Ministerstvem školství pro zahájení školního roku 2021/2022, jsou pro děti z mateřských škol příznivá.

Děti nemusí nosit v budově školy roušky a nemusí se podrobit žádným testováním.

Stejně jako loni platí, že vstup do MŠ je umožněn pouze zdravým dětem. Pro úplnost věnujte pozornost platným zásadám:

  • Pokud má dítě rýmu, kašel nebo jiné zdravotní obtíže (bolesti hlavy, břicha, svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti, zvýšená teplota, průjem…), je nezbytné si jej nechat doma minimálně 3 dny na pozorování.
  • Pokud takové obtíže zjistíme v MŠ, ihned vám voláme, abyste si dítě co nejdříve vyzvedli. Dítě bude od projevu příznaků do vyzvednutí umístěno v izolaci. I v takovém případě je nutné si dítě nechat doma na pozorování.

Pro doprovod dětí zůstává pravidlem, aby se v prostorách školy pohybovali jen po nezbytně nutnou dobu s ochranou dýchacích cest. U docházky je k dispozici desinfekce.

 


 

NÁSTUP DO MŠ PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Pravidla pro děti do 6 let

  • pokud se dítě vrátilo ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, nesmí vstoupit do mateřské školy po dobu 7 dnů od vstupu na území ČR (nemusí být testováno, a i kdyby bylo, doba karantény se nezkracuje)
  • pokud se vrátilo ze země s extrémním rizikem nákazy, doba karantény se prodlužuje na 10 dní

Pravidla pro děti, které dovršily 6 let

  • Návrat ze zemí s nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové země“)

-         může nastoupit do MŠ ihned s celodenně nasazeným respirátorem

-         musí předložit negativní test, který byl proveden ihned po návratu nebo těsně před návratem (ne starší 72 hodin)

-         test musí být proveden do 5 dnů od návratu

  • Návrat ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené země“)

-         dítě musí být testováno nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu na území ČR

-         po předložení negativního testu je možný nástup do MŠ, do té doby vstup do MŠ není možný

  • Návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy („černé země“)

-         dítě musí být testováno do 24 hodin od vstupu na území ČR, pak znovu nejdříve 10. den, nejpozději 14. den

-         pro vstup do MŠ je nutné předložit druhý tes, do té doby vstup není možný

 


 

Státní svátky, prázdniny 2021/2022

datum

den

Svátek nebo prázdniny

28. 9.

úterý

Den české státnosti

28. 10.

čtvrtek

Den vzniku samostatného československého státu

17. 11.

středa

Den boje za svobodu a demokracii

23. 12. – 31. 1.

 

Vánoční prázdniny (s dětmi se rozloučíme 22. 12. a opět se na ně těšíme v pondělí 3. 1.)

15. 4.

pátek

Velký pátek

18. 4.

pondělí

Velikonoční pondělí

30. 6.

středa

Konec školního roku

 

Důležité termíny školky

17. 6.

pátek

Zahradní slavnost POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!

1. 7.

pátek

ZAVŘENO

4. 7.

pondělí

ZAVŘENO

7. – 15. 7.

 

Prázdninový provoz

 
Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template