D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

Školní rok 2021/2022

 

ČERVEN TVP

 • Rozvoj přemýšlení, uvažování, a snaha své myšlenky i úvahy vyjádřit; Vnímat umělecké a kulturní podněty; umět se podílet na organizaci hry a činnosti (2)
 • Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (3)
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí (4)
 • Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností; vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný (5)

 

1. týden ( 30.5.- 3.6) Pohádkové Česko

Vydáme se na výlet po Česku doprovázet nás budou pohádkové postavičky

 • 1.6. Den dětí sportovní dopoledne na zahradě

 

Projekt svět pod vodu a nad vodou

2. týden  (6.-10.6. ) Námořníci

Chystáme se s Kvídem vyplout na moře

 • Čt  9.6.  výprava k Šembeře

 

3. a 4. týden ( 13.- 24.6.) Vyplouváme!

Prozkoumáme moře pod i nad hladinou, přistaneme na ostrově a zkoumá místní zvířata.

 • Út – st 14.- 15.6. Celodenní výlet do ZOO + noc v MŠ
 • pá 17.6. zahradní slavnost- akce s rodiči

 

5. týden ( 27.- 30.6.) Letní sporty

Poznáváme letní sporty – atletika…

 

 

 

 

 

BŘEZEN

cíle:

 • Rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění, posilování přirozených poznávacích citů (2)
 • Rozvoj kooperativních dovedností (3)
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  (4)
 • Osvojení si poznatků a dovedností k vykonání jednoduchých činností k péči o okolí, Pochopení, že člověk může přírodu chránit, ale také ničit (5)

 

Ekologie, jaro, zahrada

1. týden(28.2.-4.3.) Ekologie ( čističky, odpady, třídění)

Pá  4.1. výprava SICAR – povolání


2. týden (7.-11.3.) První známky jara ( síla sluníčka, jarní kytky…)


3.  týden (14.-18.3) Jaro se blíží, Morana (první ptáčci, stavba hnízd…)

Pá 18.3. výprava - vynášení Morany


4. týden (21.-25.3) Zahrada, ptáčci semínka - příprava

Pá 25.3.  Knihovna Doubravčice (O kohoutkovi a slepičce)


5. týden (28.3. – 1.4.) Jaro v lese stromy ( život stromů), mláďata

Po 28.3.Vrátkov – výlet projekt „ Poznáváme les“

 

 

 

ÚNOR

 • Rozvoj produktivních jazykových dovedností (2); posilování přirozených poznávacích citů, vytváření základů pro práci s informacemi, využívání elementárních matematických souvislostí (2)
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (verbálních  neverbálních) (3)
 • Seznamování se se světem kultury, umění a tradice (4),
 • Poznávání jiných kultur (5)

 

V únoru budeme zkoumat a a poznávat,  co dokáže paní ZIMA a také povolání, spjatá s přírodou

1. týden(31.1-4.2.): Paní Zima

Jak paní Zima čaruje sníh a mráz? Skupenství vody, hrátky se zimou.

 

2. týden (7.2.-11.2.): Cestujeme do zemí, kde čaruje paní Zima po celý rok.

Antarktida, Grónsko, život lidí a zvířátek v zemích věčného sněhu.

 

3. týden (14.- 18.2.): Jak se mají zvířátka v zimě u nás?

Zjišťujeme co zvířátka dělají, jak zimu zvládají a jestli jim můžeme nějak pomoc. Zahrajeme si na stopaře a zkoumáme stopy nejen zvířat.

 

4. týden (21.-25.2): Povolání spjatá s přírodou

Jak lidi mohou pomáhat přírodě a kdy se koníček může stát naším zaměstnáním a můžeme tak pomáhat přírodě každý den.

St 23.2. karneval s Méďou Vildou, téma: LES


LEDEN 2022

Nový rok – Tři králové

1. týden(3.-7.1.): Vítáme Nový rok,  Tři králové

Projekt zdraví, tělo

2. týden (10.-14.1.) Lidské tělo, poznáváme stavbu a funkci lidského těla, porovnáváme s přírodou.

Promítání ŽIVOT

3. týden (17.- 21.1.): Bacily, zdraví, otužování, vitamíny, zuby

Promítání Mach a Šebestová boj s bacily a  ŽIVOT zuby

4. týden (24.-28.1.): Zimní sporty, úrazy, 1. pomoc

 

 

Listopad

1. týden(1.-5.11.): Uspáváme zvířátka, listí

 

2. týden (8.-12.11.) Podzim, sv. Martin (lidské ctnosti)

Pá 12.11. výprava sv. Martin

3.  týden (15.-19.11): Není drak jako drak  

 

4. týden (22.-26.11): Podzim, pohádky, blíží se advent

Ne 28.11. Rozsvítíme stromeček na návsi

 

Říjen

1. týden(4.-8.10): V sadu – sklizeň + v lese žaludy, kaštany

2. týden (11.-15.10.) Podzim, listí, vítr

út.12.10. divadlo Kůzle (Písnička za 2 šestáky);

út 12.10. Dílny 15:15  - 16:30

 

3.  týden (18.-22.10): loučíme se s ptáčky

út 19.10. Foto portrét

st 20.10. MTU

 

4. týden (25.-28.10): Haloween – dýně, barvy podzimu

út 26.10. MTU

st 29.10. průvod strašidel obcí

 

 

TVP ZÁŘÍ

Moje rodina, naše třída, naše obec, les,

1. týden (1.-3.9): Přivítání nových kamarádů, vzpomínáme na prázdniny

 

2. týden(6.-10.9.): společenství – Medvěd Vilda, se představuje (naše třída, obec)

Út 7.9. třídní schůzky  (předškoláci 17:00, všichni 17:30)

 

3.  Týden (13.-17.9): společenství (obec, les)

St 15.9. Celodenní výprava cca do 15:00 lesní zákony

 

4. týden (20.-24.9):  žně sklízíme na poli – zákony přírody

 

5. týden (27.- 1.10): společenství Má vlast, sklízíme na zahrádce

 

 

 

 

Školní rok 2020/2021

TVP ČERVEN

 • INDIÁNI

1. týden (31.5.-4.6): Jako indián

Zahájení projektu, cesta Kryštofa Kolomba, poznáváme kdo byli a jsou Indiáni

1.6. Den se zvířátky

2. týden (7.- 11.6.) Lov totemových zvířat

Celý týden budeme plnit zkoušky odvahy a chytat totemová zvířata. Budeme – li šikovní, získá náš indiánský kmen vlastní totem, za každý splněný den 1 péro do čelenky

út  8.6. indiánská stezka do Žernovka koně (celodenní 9:30 -16:30)

 

3.týden ( 14.- 18.6.) Indiánská kouzla, šamani

Hudební nástroje, tance, rituály, bylinky

St 16.6. zahradní slavnost třídy (akce s rodiči, zábavná stanoviště, představení dětí, pasování školáků, opékání buřtů)

 

4. a 5. týden (21.- 25.6.; 28.-30.6.) Krocení mustangů

Dokončení projektu „Indiáni“ .

St a čt 23 a 24.6  Celodenní výlet Fajn Park + přespávání celé třídy.

 

 

 

TVP KVĚTEN

 • S Ferdou v hmyzí říši

Kniha: Ferda Mravenec

1. týden (3.-7.5): Mravenci -  včely podobné hmyzí rodiny ( Jak fungují, každý má své místo, pomáhají si..)

2. týden (10.- 14.5.) Moje rodina, brouci a motýli

3.týden ( 17.5.- 21.5.) Život u rybníka: rybník, jezera, řeky, potůčky

Út 18.5.út foto třídy

4. týden (24.- 28.5.) koloběh vody, důležitost vody život ( živel)

Bazar knih 24.-28.5.

St 26.5. Výlet do Prahy Botanická zahrada


TVP DUBEN

 • Jak to chodí na statku, Den Země

2.  – 3. týden: Co je to statek – farma, co se zde vyrábí, dělá, jaká zvířátka na statku najdeme. Poznáváme zvířecí rodinky, práci na statku, zemědělské stroje.

Oslavíme Den Země. Povídáme si o ochranně životního prostředí, třídění odpadů

19.4. MTU Zpracovatel odpadů

 

 • Čarodějnice

4. týden: jaké čarodějnice známe? Dobrá a špatná čarodějka. Škola kouzel, čarování, míchání lektvarů, bylinky.

30.4.  Čarodějná výprava

 

 


ÚNOR

1. týden (1.-5.2): Na severním pólu

Země věčného sněhu a ledu, jak se tam žije?

2. týden (8.-12.2.) : Malý stavitel

Kniha: Bořek Stavitel, Pat a Mat

Již máme za sebou 4 lekce – v tomto týdnu si  vše připomeneme – jsme stavitelé budov…

3. týden ( 15.-19.2.): Povolání

Poznáváme další povolání

 

4.týden (22.-25.2.) Masopust

Tradice masopustu

Kniha: Chaloupka na vršku

25.2. Čt  Karneval – povolání

 

 

TVP – LEDEN - zima

2. týden (11.-15.1.): Paní zima

Jak paní Zima čaruje, jak se proměňuje krajina…(led, mráz, stopování…)

 

3. týden (18.-22.1): Cesta do pravěku – Doba ledová

Kniha: O Človíčkovi

Stroj času nás přesune do doby dávno minulé „ Doby ledové“, jak se žilo v pravěku, poznáváme pravěké lovce, zvířata, zvyky…

4. týden (25.-29.1.) Sportujeme s pračlovíčkem

Pračlovíček nás seznámí se zimními sporty

18.1.po – MTU malý architekt

25.1. po MTU malý inženýr

 

 

ÚNOR

1. týden (1.-5.2): Na severním pólu

Země věčného sněhu a ledu, jak se tam žije?

2. týden (8.-12.2.) : Malý stavitel

Kniha: Bořek Stavitel, Pat a Mat

3. týden ( 15.-19.2.): Povolání

Poznáváme další povolání

4.týden (22.-25.2.)Masopust

Kniha: Chaloupka na vršku

Tradice masopustu

Po 1.2. MTU malý projektant

Po 8.2. MTU malý vodohospodář

Po 15.2. MTU malý energetik

Po 22.2. Bubnování

Čt. 25.2. Karneval - povolání

 

 

 

TVP  LISTOPAD:

1. Týden ( 2.-6.11.) Halloween

Týden dýní a kouzlení. Seznamování s tradicemi u nás a ve světě.

Pá 6.11. strašidelný průvod k rodičům

 

2. Týden ( 9.-13.11.) Sv. Martin a podzim

Tradice sv. Martina, podzim v přírodě.

Pá 13.11. sv. (pá) Martin ( výprava)


3. Týden ( 16.- 20.11.) Není drak jako drak

Draci (papírový, pohádkový), podzimní hry

út 17.11. státní svátek

st 18.11. Divadlo Č.Brod mladší děti

 

4. Týden (23.-27.11.) Příprava na advent – jarmark

Tento týden, nás čeká spousta práce . Připravujeme se na jarmark a představení k rozsvícení stromečku.

Ne 29.11. odpoledne rozsvítíme stromeček –zpíváme Ježíškovi, vánoční jarmark u OÚ.

 

TVP ŘÍJEN : Podzim

Kniha:  Hajný Robátko

5. – 9.10. Les (dary přírody, stromy listnaté, jehličnaté…)

12.-16.10. Barvy podzimu, změny v přírodě

19.-23.10. Odlet ptáčků

út 20.10. Foto portrét

26.-30.10. Uspáváme zvířátka

 

TVP ZÁŘÍ

Cíl: Seznamování se s prostředím školky a okolím. Zjišťování pravidel a zvykání si na režim školky. Navazování a podporování kamarádských vztahů (poznávání sebe sama, seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, vytváření prosociálních postojů). Vytváření povědomí o přírodním prostředí. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.

My a naše planeta, živly, kruh života

Kniha: Draka je lepší pozdravit

1. týden: Přivítání nových kamarádů, vzpomínáme na prázdniny, seznámení s třídou

2. týden: Naše modrá planeta, poznáváme živly

Třídní schůzka čt. 10.9. 17:00

3. týden: Poznáváme živly         

16.9. st Den se zvířátkem

17.9. čt – celodenní výprava cca do 15:00 profesor Ekodik zasahuje

Od semínka k rostlince

Kniha: Slyšíš, jak mluví stromy?

4. týden: sklízíme na poli

24.9. čt  9:00 Divadlo Kůzle „ Na zahrádce je tak sladce“

5. týden: v sadu

30.9. st dílničky s rodiči 15:15  Živly

 

 


Školní rok 2019/2020

LOVEC PAMPALINY – ROK S CESTOVATELEM

Cíl: Poznáváme rozmanitost planety, různá podnebí, přírodní a živočišnou říši, životy a zvyky obyvatel, cizí kultury…

S PAMPALINIM poznáváme svět

Říjen, listopad, prosinec: EVROPA

Leden – únor: Amerika

Březen – duben: Asie

Květen – červen: Austrálie, Oceánie, Afrika

 

Červen: S Pampalinim v Austrálii, Oceánii

1.- 2. týden: Seznámení s kulturou. Typická a jedinečná zvířata, hmyz

2.6. Objevujeme nový kontinent (celodenní výprava k Šembeře)

4.6. Čt Keramika

11.6.Čt  Mirákulum (celodenní výlet)


3.- 4. týden: Podmořský svět, potápění – život (sladká a slaná voda)

Klokání olympiáda – lehká atletika

 

17.6.st Safari Dvůr Králové – celodenní výlet

22.-23.6  Po-Út 16:30 -19:00 Třídní zahradní slavnost (loučíme se s předškoláky) 19:00 a dál  přespávání třídy.

24.6.st Den se zvířátkem (program s lektorem)

 

 

 

Květen:

Cesta do Afriky

Úvod, seznámení s kontinentem, kulturou, obyvateli, zvířaty

1.týden  (11.-15.5.): Zvířata Afriky

 

2. týden (18.- 22.5.): Obyvatelé

20.5. st Keramika ( dopoledne)

3.týden (25.-29.5.): Egypt


 

 

Březen

1.týden  (2.-6.3): Cesta do Asie

Úvod, seznámení s  kontinentem, kulturou, obyvateli, zvířaty

2. týden (9.- 13.3.): Doprava

Dopravní prostředky, pravidla, velkoměsta Asie, stavby

Akce s policie ČR

 

3.týden (16.3- 20.3.): Přivítáme jaro

Kytky naše, v asii – bonsai (asijské zahrady)

20.3. (pá ) Vynášení Morany

 

4. týden (23.-27.3): Zemědělství

Pěstování u nás v Asii, plodiny, ze semínka strom, záhony

25.3.(st) ZŠ Žitomírská (předškoláci), mladší v oranžové třídě, úklid obce

Sázení stromů s lesníkem

 

 

Leden

1. týden (6.- 10.1.)

Vítáme nový rok

Symboly štěstí ( kominíček…), příchod tří králů, jak pokračoval vánoční příběh?

 

Cestujeme s Pampalinim po Americe

2. týden (13.-17.1.)

Chystáme se odletět do Ameriky – přípravy na cestu

- poznáváme nový obrovský kontinent

- první přistání bude v Severní Americe, co nás tam čeká – velká zima, všude led a sníh

3. a 4. týden (20.- 24.1. a 27.- 31.1.)

Přistáváme a objevujeme Kanadu, Aljašku

 • stopujeme zvířata, objevujeme obyvatelé a způsob života, extrémní zimní podmínky

ÚNOR

1. týden(3.-7.2.)

Zimní sporty u nás a v Americe

Zimní sportování (hokej Kanada… péče o tělo, poznáváme své tělo, zdraví)

 

2. týden (10.-14.2.)

Jižní Amerika, poznáváme nový kraj a odlišnost života.

 

3. týden(17.- 21.2) Masopust, karneval

Seznamujeme Pampaliniho s Masopustem – tradice

18.2. (út) Masopustní dílny (akce s rodiči) 15:15 – 16:30

19.2. (st) Karneval v Riu (děti přijdou v kostýmu v duchu karnevalu v Brazili)

4. týden (24.-28.2.)

Charakteristická povolání u nás – ve světě ( zvláštní povolání, která u nás nejsou)

26.2. (st) Divadlo Kůzle „ Velká cesta Zvědozemí“ 9:30

 

 

 

LISTOPAD

1. Týden ( 4.-8.11.) Rytíři – čest, království v Evropě (dnešní doba), sv. Martin

8.11. sv. (pá) Martin (zlaté podkovy-  výprava)

 

2. Týden ( 11.- 15.11.) Není drak jako drak

Draci (papírový, pohádkový), podzimní hry

 

3. Týden (18. – 22.11.) Zamykám, zamykám les

Skřítci Podzimáčci se loučí. (Hrátky s přírodninami, podzim v lese)

20.11(st) divadlo Č.Brod „ Pošťácká pohádka“ mladší děti

 

4. Týden  ( 25.- 29.11.)  Příprava na advent – jarmark

Vyrábíme na jarmark, zkoušky představení k rozsvícení stromu.

27.11 (st) divadlo Minaret Praha „ Rusalka“ předškoláci

30.11. ROZSVÍTÍME STROM - vánoční jarmark našich výrobků, představení v sále OÚ (odpoledne)


 

ŘÍJEN S PAMPALINIM PO EVROPĚ

1. Týden (30.- 4.10) Les + Evropa

-        Projekt ze šablon tesař, truhlář ( příprava na cesty), dřevo – les ( stromy, plodiny)

-        CA na obecné seznámení s Evropou

 

2. Týden (7. – 11.10) Loučíme se s ptáčky – let nad Evropou

-        Kdo odlétá, kdo zůstává a proč?

-        Let nad Evropu, co uvidí na své cestě

8.10. (út)  dílny poznáváme Evropu (žijeme v Evropě, tradice, jídla)

 

3. Týden ( 14. – 18.10.) Podzim v přírodě, podzimní Praha

-        Barvy podzimu, hlavní města Evropy

17.10.(čt) Podzimní Praha (vlakem tam i zpět)  - předškoláci (O+M)

Mladší děti v oranžové třídě

 

4. Týden (21.- 25.10.) uspáváme zvířátka

Která zvířátka a proč spí a nespí

21.po (23.10 st) Den se zvířátky

22.10. (út) foto portrét

 

5.  Týden ( 28.- 1.11.) Svět kouzel, pohádky

-        Tradiční podzimní svátky.

28.10.(po) státní svátek

1.11 (pá) Strašidelný průvod obcí

 

 

 

TVP ZÁŘÍ –  LOVEC PAMPALINI nový kamarád

 

Cíl:1.  Stmelení kolektivu, abychom to společně na cestách zvládli, abychom se mohli na sebe spolehnout. Zjišťování pravidel a zvykání si na režim mateřské školy. Navazování a podporování kamarádských vztahů mezi dětmi.

2. Nejdříve znát odkud sem, kdo jsem, než vyrazím poznávat cizí kultury

 

 

1.  Přivítání ve školce po prázdninách. Jaké byly?

2. Naše třída je Medová! Stmelení kolektivu, já a ty jsme my...: seznamovací hry (adaptace na nové prostředí, navazovat vztahy, respektovat ostatní – jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti…)

3. Pampalíny je tu! Tady bydlím já: seznámení Pampaliniho s místem, kde žijeme, naše obec, ( orientovat se v okolním prostředí, práce s mapou, znát cestu z MŠ domů, adresu, kde bydlím),  naše Země –  Česká republika)

4. Já a kamarád, já a společnost: společenská pravidla při různých příležitostech, slušné chování, simultánní hry jak se v jakém prostředí správně chovat

5. Podzim je tady: přivítáme podzimní vílu a sklidíme podzimní úrodu v sadu a na poli.

3.10. Celodenní výprava do lesa (Zahájení cestování s Pampalini – poznáváme Evropské státy, nejbližší naší hranici…, hry na spolupráci)

Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template