D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TVP  - ROK STROMŮ

„Člověk je jako strom, každý je jedinečný.“

V lese vedle sebe rostou různé stromy: staré silné duby, rovné a štíhlé jedle, kousek dál březový hájek a podél lesní cesty třeba javory nebo lísky. Když se podíváme na děti ve třídě, je to velmi podobné. Najdeme mezi nimi přátelský a pohostinný dub, svěží, energickou a nápaditou břízu, silný kaštan, nebo vyrovnaný javor. Všechny dohromady spolu vytváří dokonalý celek

V letošním školním roce nás čeká velké dobrodružství se stromy. Každý měsíc si představíme jeden druh stromu, který nám pomůže charakterizovat daný měsíc a aktivity do něj spadající dle ŠVP.

Kontinuálně zařazujeme, v rámci výprav a  enviromentální výchovy  ve třídě, program Učíme se venku podle ročních období.

Průvodcem to tento rok se nám stane skřítka Lískulka

ČERVEN - LÍPA

Vyslovovat správně všechny hlásky. Vyjadřovat samostatně a smysluplně

myšlenky, nápady. Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat·

Podílet se na organizaci hry a činností. Uvědomovat si svoje možnosti a limity

Zachytit a vyjádřit své prožitky· Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

 

1.  (30.5-3.6.) O lípě (lípa Libuše)

Naše vlast a nejbližší sousedé, národní stromy jiných států

Otvírání studánek - pítka do zahrady

2.  (6.6. - 10.6.) Hledáme lesní říše po celém Světě  -Afrika

3.  (13.6.-17.6.) Hledáme lesní říše po celém Světě - Asie

4.  (20.6..-24.6.)Hledáme lesní říše po celém Světě - Amerika

5.  (27.6.-1.7.) Hledáme lesní říše po celém Světě - Austrálie

Hry plné hlíny - 29.6. Mezinárodní den bláta


 

KVĚTEN -  JAVOR

Posilování přirozených poznávacích citů (radost z objevování, zvídavost, zájem)

Rozvoj kooperativních dovedností

Vnímat a přijímat základní hodnoty ve společenství ostatních lidí uznávané (rodina, třída…)·

Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí (zahrada)

1.  (2.-6.5.) O Javoru (javor Jindřich)

Naše rodina - kdo je moje rodina, jaká je moje maminka, dárek pro maminku

2.  (9.-13.5.) Projekt Malý stavitel

Tady bydlím – poznat důležité budovy (vím, co se kde nachází pošta, lékárna, hasiči, radnice - znát jejich důležitost); vyznám se v mapě (nakreslím blízké okolí školky – starší děti)

3.  (16.-20.5) Ekologie, enviroment. výchova

Přiletěla včelka a broučci – hmyzí rodina, rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, užitečnost malých stvoření pro člověka, přírodu, Zemi.

Život v trávě - Mezinárodní den fascinace rostlinami

4.  (23.-27.5.) Ekologie - Koloběh vody, voda v lesní říši

Poznávání ekosystémů (les louka, rybník…)

Životní cyklus nejen včel - světový den včel 20.5.


 

DUBEN - VRBA

Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)·

Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

1.  (4.4..-8.4.) O Vrbě (vrba Vanda) Týden knihy

Týden knihy – knihy jako kamarád. Kniha v různých kulturách, jak vzniká knížka. Není jenom jedno písmo..

2.   (11.4.-15.4.) Nový život na jaře, Velikonoce

Domácí zvířata a jejich mláďata, život na statku

Hody, hody, doprovody - svátky jara-Velikonoce

Úkryty pro žabí sousedy - Měsíc školních zahrad

4.  (19.-22.4.) Ekologie

Tříděný odpad, úklid obce

Mezinárodní den Země - uklízíme obec

5.  (25.-29.4.) Čáry máry...

Čarodějný rej – Filipojakubská noc, stavění májky


 

BŘEZEN - BŘÍZA

Rozvoj jazykových receptivních dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění)·

Přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)·

Pochopení, že člověk může přírodu chránit, ale také ničit

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

1.  (28.-4.3.) O Bříze (bříza Barbora)

Jaro aneb na tom našem dvoře – charakteristické znaky, kteří ptáčci přilétají..

Světový den divoké přírody - hledání divočiny

2.  (7.-11.3.) Co to klíčí pod zemí?

Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč – jarní příroda, první květy

3.  (14.-18.3.) Jaro je tady

Loučíme se s zimou Morana, vítáme Vesnu

4.  (21.-25.3.) Doprava

Doprava. Čím jezdíme do školky? - chování v dopravě, dopravní prostředky – kde co jezdí, létá, pluje; dopravní předpisy, znaky, jak dodržujeme bezpečnost (nejen na ulici – hry, sport, cizí osoby…)

Světový den lesů - lesní bunkry

5. (28 .- 1.4.) Ekologie – nejsme na planetě sami, chováme se zodpovědně

 

16.3.Vynášení Morany (v rámci dopolední výpravy)

Ekologie:

Přelidnění, koncentrace lidí na jednom místě.., třídění odpadu

 

ÚNOR - MODŘÍN

Posilování přirozených poznávacích citů (radosti z objevování…)

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Seznamování se se světem kultury, umění a tradic

1.  (31.1.-4.2.) O Modřínu (modřín Mirek)

Dělání, dělání (druhy povolání) – co dělá moje maminka, tatínek

Ledové pokusy - když bude mrznout

2.  (7.-11.2.) Jak utíká čas stromům?

Čas, časová pásma, orientace v čase (včera, dnes, zítra…)

Kolik je hodin? – časové pojmy a měření času (rok, den, minuta, vteřina– využití budíku, seznámíme se s různými druhy hodin)

3.  (14.-18.2.) Zima v království stromů

Les v zimě, stopování zvířátek

4.  (21.-25.2.) Zahrajeme si o Masopustu..

Hej, hej, je tu masek rej (masopust) – zvyky, výroba masek, písně a říkadla, hudební nástroje

Ledové vitráže

 

18.2. KARNEVAL TÉMA LES

 

Ekologie:

Problematika globálního oteplování. Jak se týká nás…


 

LEDEN- JASAN

Ochrana osobního soukromí, bezpečí ve vztazích s druhými dětmi, dospělými

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálníc· Seznamování se se světem kultury, umění a tradic

Projekt „Olympijská vesnice“ (zdraví, zdravý  životní styl, zimní sporty)

1.  (3.-7.1.)

Šťastný nový rok + Tři králové

Mapování ptačího nebezpečí - lednové sčítání ptáků na krmítku

2.  (10.-14.1.) O Jasanu (jasan Jirka)

Zimní sporty,  První pomoc

3.  (17.-21.1.)

Zdraví a správný životní styl (jídlo, hygiena)

Sněžná vesnice

4.  (24.-28.1.)

Psychohygiena: Zpracování emocí, zvládání různých situací, radosti a strasti dětí školkového věku

Blé (stromové) sochy

 

Ekologie  - plýtvání jídlem?


 

 

PROSINEC- JEDLE

Rozvoj produktivních jazykových dovedností (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování·

Seznamování se se světem kultury, umění a tradic

Vytváření si povědomí o existenci ostatních kultur a jejich tradic

1.  ( 29.11.-3.12.) Advent

První adventní týden a zvyky s ním spojené (Mikuláš, sv. Barbora…, výzdoba třídy, ozdoby na stromek, adventní věnec, perníčky)

 

2.  (6.-10.12.) O Jedli (jedle Jitka)

Druhý adventní týden a zvyky s ním spojené (sv. Lucie, sv. Ambrož), nácvik besídky

Den tajných dárků pro zvířátka v lese

3.  (13.-17.12.)

Třetí adventní týden a zvyky s ním spojené, nácvik besídky

Dárky z přírody - prosincové obdarovávání

4.  (20.-22.12.)

Těšíme se na Ježíška


LISTOPAD-LÍSKA

Rozvoj řečových schopností

Rozvoj paměti a pozornosti·

Poznávání sebe sama·

Rozvoj schopnosti sebeovládání

Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance) respektu, přizpůsobivosti)

 

1.  (1.-5.11.) O lísce (líska Libuška)

Roční období - charakteristika jednotlivých ročních období (léto/podzim), změny v přírodě, oblečení; příprava přírody na zimu. Dušičky

 

2.  (8.-12.11.) Sv. Martin

Sv. Martin přijíždí k nám (oslava sv. Martina) – v čem je symbolika sv. Martina, lampionový průvod, písničky pro Martina

Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku

3.  (15.-19.11.) Posvícení ??

Posvícení

Venkovní herna

4.  (22.-26.11.)

Příprava na jarmark a rozsvícení stromu

začátek listopadu divadlo v Českém Brodě

10.11. Výprava za podkovami svatého Martina

27. nebo 28. 11. ?? rozsvěcení stromku

Ekologie:

jedinečné živočišné i rostlinné druhy, dopad velkých požárů ?? Předělat - ekologie dělená podle kontinentů z tvp  loňského roku

ŘÍJEN - KAŠTAN

Rozvoj komunikativních dovedností

Seznámení se s knihami a jejich funkcemi·

Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat city

Vytváření prosociálních postojů

1.  (4.-8.10.) O Kaštanu(kaštan Karel)

Vůně a barvy podzimu - charakteristické znaky, počasí,  ovoce, zelenina ,sběr kaštanů, žaludů, šípků - plody lesa (houby, šípky, trnky a jich využití); pozorování přírody, sběr a následné sušení listí (frotáž)

Zvířátka z větviček - slavíme mezinárodní den zvířat

2.  (11.-15.10.) Loučíme se s ptáky..Kteří obyvatelé stromů nám tu zůstanou i přes zimu?

Foukej, foukej, větříčku – všechno lítá, co peří má.  Odlet ptáků do teplých krajin. Vinobraní.

Větrní draci

3.  (18.-22.10) Podzimní barvy v říši stromů

Padá listí . Barvy podzimu, Sbíráme a lisujeme listí, práce s přírodninami.

Zdravotní kontrola stromů - 20.10. Den stromů

4. (25.-28.10.) Náš domov, náš národní strom

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI -  Naše město, naše vlast – tady jsme doma (hymna, vlajka, symboly) , výprava za pamětními lipami v obci


 

ZÁŘÍ - VÍTEJTE V ŘÍŠI STROMŮ

Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

·Rozvoj relativní citové samostatnosti

Seznamování s místem a prostředím, v němž dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Vytváření základů pro práci s informacemi

1.(1.-3.9.) Přivítání v kouzelné říši stromů

Seznamování se s novým prostředím a kamarády  (seznamovací hry, první tvoření)

 

2.  (6.-10.9.) Je nám spolu dobře

Seznamování se s pravidly soužití – režim ve třídě, (seznámení s medvědem Míšou - vytváření společných pravidel, pravidlo pěti, samostatnost, hygiena a sebeobsluha)

Rozhovor se stromem

3.  (13.-17.9.) Dozvuky léta

Podzimní sklizně, kořenová zelenina, brambory, obilí..

 

4.  (20.-24.9.) O dubu (Dub David)

Dub - symbol síly, trvanlivosti a hrdinství, osoba sv. Václava, legenda, patron České země,

Sázíme strom pro mír 22.9.

5.  (27.9.-1.10.) Úvod do projektu Ekoškolka + ještě něco z TVP? - nevystačí na celý týden

Co je ekologie, co nás čeká

Veverčí bojovka


 


 

 

 

 

 

Školní rok 2020 - 2021

 

červen-  KOLOBĚH VODY NA ZEMĚKOULI

1.  týden: Týden plný dobrodružství

Vyrazíme na celodenní výlet do zámeckého parku Vlašim. Navštívíme Parazoo a budeme si vyprávět, proč jsou zvířata v ní tak trošku "jiná".  Čeká nás přespávání ve školce s večerním rautem a kinem:)

2.  týden: Od pramene k řece

3.  týden: Od louže po přehradu

15.6. Malá technická univerzita - Malý archeolog

15.6. Zahradní slavnost

17.6. Celodenní výlet - Ekocentrum Huslík + projížďka parníkem

4.  týden: Moře a oceány

5. týden: Koloběh vody

Květen - AFRIKA

1. Egypt, Tunisko, Alžírsko

Naše rodina - kdo je moje rodina, jaká je moje maminka, dárek pro maminku

2.Ostrovy – Madagaskar, Mauritius

Tady bydlím – poznat důležité budovy (vím, co se kde nachází pošta, lékárna, hasiči, radnice - znát jejich důležitost); vyznám se v mapě (nakreslím blízké okolí školky – starší děti)

3.  Senegal, Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigerie, Kanárské ostrovy, Maroko

Přiletěla včelka a broučci – hmyzí rodina, rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, užitečnost malých stvoření pro člověka, přírodu, Zemi.


4. Somálsko, Keňa, Uganda, Kongo

Poznávání ekosystémů (les louka, rybník…)

 

duben - Asie

1. Mongolsko, Čína

Hody, hody, doprovody - svátky jara-Velikonoce

2. Indie , Vietnam, Taiwan

Doprava. Čím jezdíme do školky? - chování v dopravě, dopravní prostředky – kde co jezdí, létá, pluje; dopravní předpisy, znaky, jak dodržujeme bezpečnost (nejen na ulici – hry, sport, cizí osoby…

3.  (15.-19.3.) Japonsko, Korea

Týden knihy – knihy jako kamarád. Kniha v různých kulturách, jak vzniká knížka. Není jenom jedno písmo.

 

4.  (22.-26.3.) Saudská Arábie, Irák, Írán

Ekologie – nejsme na planetě sami, chováme se zodpovědně. Třídění odpadu. Úklid obce.

 

ÚNOR

 

1.  (1.-5.2.) Jižní Amerika

Dělání, dělání (druhy povolání) – co dělá moje maminka, tatínek

2.  (8.-12.2.) Arktida a Antarktida

Čas, časová pásma, orientace v čase (včera, dnes, zítra…)

Kolik je hodin? – časové pojmy a měření času (rok, den, minuta, vteřina– využití budíku, seznámíme se s různými druhy hodin)

3.  (15.-19.2.) Arktida a Antarktida

Les v zimě, stopování zvířátek

4.  (22.-26.2.) Ekologie

Hej, hej, je tu masek rej (masopust) – zvyky, výroba masek, písně a říkadla


 

LEDEN

1.  (4.-8.1.) Severní Amerika, Kanada

Šťastný nový rok + Tři králové

2.  (11.-15.1.) Střední Amerika

Zimní sporty,  První pomoc

3.  (18.-22.1.) Střední Amerika - Mexiko

Zdraví a správný životní styl (jídlo, hygiena)

4.  (25.-29.1.) Olympiáda

 

 

PROSINEC

1.  ( 30.11.-4.12.)

První adventní týden a zvyky s ním spojené (Mikuláš, sv. Barbora…, výzdoba třídy, ozdoby na stromek, adventní věnec, perníčky)

2.  (7.-11.12.)

Druhý adventní týden a zvyky s ním spojené (sv. Lucie, sv. Ambrož), nácvik besídky

3.  (14.-18.12.)

Třetí adventní týden a zvyky s ním spojené, nácvik besídky

4.  (21.-22.12.)

Těšíme se na Ježíška


 

LISTOPAD

 

1.  (2.-6.11.) Západní Evropa (Německo, Belgie Holandsko, Anglie, Francie)

Roční období - charakteristika jednotlivých ročních období (léto/podzim), změny v přírodě, oblečení; příprava přírody na zimu. Dušičky

2.  (9.-13.11.) Austrálie

Sv. Martin přijíždí k nám (oslava sv. Martina) – v čem je symbolika sv. Martina, lampiony,písničky pro Martina

Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku

3.  (16.-20.11.) Nový Zéland a Indonesie

Posvícení

4.  (23.-27.10.)

Příprava na jarmark a rozsvícení stromu

 

Ekologie:

jedinečné živočišné i rostlinné druhy, dopad velkých požárů


 

ŘÍJEN

1.  (5.-9.10.) Severní Evropa (Skandinávie)

Vůně a barvy podzimu - charakteristické znaky, počasí,  ovoce, zelenina ,sběr kaštanů, žaludů, šípků - plody lesa (houby, šípky, trnky a jich využití); pozorování přírody, sběr a následné sušení listí (frotáž)

2.  (12.-16.10.) Jižní Evropa (Itálie, Řecko)

Foukej, foukej, větříčku – všechno lítá, co peří má.  Odlet ptáků do teplých krajin. Vinobraní.

3.  (19.-23.10) Východní Evropa (Slovensko, Rusko, Maďarsko)

Padá listí . Barvy podzimu, Sbíráme a lisujeme listí, práce s přírodninami.

4. (26.-30.10.)

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI -  Naše město, naše vlast – tady jsme doma (hymna, vlajka, symboly)

 

Ekologie:

Problémy Evropy – seznámení s lesem a jeho problémy (listnaté a jehličnaté lesy, Kůrovec, monokultury, domov spousta živočichů a rostlin – jedinečné klima..)


 

ZÁŘÍ - CESTA KOLEM SVĚTA ZAČÍNÁ

 

1.(1.-4.9.) Přivítání na šťastné lodi

Seznamování se s novým prostředím posádkou a  kapitány,  (seznamovací hry, výroba lodi)

 

2.  (7.-11.9.) Je nám spolu dobře

Seznamování se s pravidly soužití – režim na lodi, (vytváření společných pravidel na lodi, samostatnost mořeplavců, hygiena a sebeobsluha)

 

3.  (14.-18.9.) Balíme zásoby, připravujeme se na cestu

Podzimní sklizně, kořenová zelenina, brambory, obilí..

4.  (21.-25.9.) Svatý Václav

osoba sv. Václava, legenda, patron České země, potřebujeme i patrona na loď  - sv. Kordula, sv. Antonín, orientace ve školce a v jejím okolí

5.  (29.9.-2.10.) Úvod do projektu Ekoškolka

Co je ekologie, co nás čeká

 

23.9. Svatováclavský průvod obcí – loučení se s naší domovinou.

16.9. den se zvířátky

17.9. třídní schůzky

24.9. Divadlo Kůzle - Na zahrádce je tak sladce


 Školní rok 2019 - 2020

ČERVEN

1. Naše vlast

(kde žiji, co je to domov, elementární informace o ČR)

2. Cestujeme po světě, poznáváme jiné kultury a národy

(nejsme všichni stejní, navštěvujeme různá místa na Zemi a seznamujeme se s jejich obyvateli a způsobem života)

3. Cestujeme po světě, poznáváme jiné kultury a národy – zaniklé či ohrožené civilizace (Indiáni, divošské kmeny)

(nejsme všichni stejní, navštěvujeme různá místa na Zemi a seznamujeme se s jejich obyvateli a způsobem života)

4. Cizokrajná zvířata a jejich specifické prostředí

(pokračujeme v cestování, poznáváme rozmanitost naší Země, každé zvíře potřebuje specifické podmínky ke svému životu)

LEDEN - zdraví a naše tělo, aneb dobrý hospodář se stará i o sebe

1. týden - Tři králové,  Nový rok

(Novoroční tradice a zvyky, co je to předsevzetí, Tříkrálová tradice, její význam)

2. týden - Moje tělo

(seznamujeme se s lidským tělem, z čeho se skládá a jak funguje psychika, poznáváme a pojmenováváme své emoce, v čem se od sebe lišíme – rasy a kultury, oběhová soustava, krev)

3. týden - Moje tělo

(dýchací soustava, trávící soustava, prevence nemocí, zdraví životní styl, strava, hygienické návyky, sport)

4. týden - Moje tělo

(nervová soustava,první pomoc, důležitá telefonní čísla, jak se chovat při určitých situacích, základy ošetření, znám svá práva, umím říci „NE“)

 

PROSINEC – vánoce na vsi:

1. Adventní týden

(význam adventu, sv. Mikuláš, sv. Barbora)

2. Adventní týden

(sv. Lucie, krmení pro zvířátka v lese, krmelec)

3. Adventní týden

(zimní slunovrat, tradiční vánoční zvyky a obyčeje)

 

LISTOPAD – příprava hospodářství na zimu:

1. týden: Dušičky

(význam svátku, alternativy z různých zemí – dýně)

2. týden: Sv. Martin

(legenda o světci, přináší zimu, příroda se mění, všímáme si těchto změn,

ukládáme zvířátka k zimnímu spánku, co dělají ta co nespí..)

3. týden: Posvícení

(tradiční pokrmy, zvyky a obyčeje s ním spojené, (příprava na jarmark a rozsvěcení stromu)

4. tden: Příprava na jarmark a rozsvěcení stromu


ŘÍJEN – na podzim má hospodář spoustu práce:

1. týden -Jablíčkobranní - úvoddo podzimu

(přivítáme podzim, sklízíme podzimní ovoce z ovocných stromů,učíme se druhy, poznáváme všemi smysly).

2. týden - Vinobraní

(zpracování hroznů, vinice, slavnost s královským požehnáním)

3. týden - Dočesnáa konopická

(sklizeň a zpracování chmele konopí a lnu – využití produktů, tkaní), film Krtek a kalhotky

4. týden- vznik ČSR

(proč slavíme 28.10., malý pohled do historie, státní znaky a symboly)

 

TVP - ZÁŘÍ – začínáme na statku:

1. týden: Obhlížíme hospodářství

(přivítání ve školce -  na statku, seznámení s prostředím, novými kamarády, seznamovací hry)

2. týden:Dobrý hospodář

(vymýšlíme třídní pravidla, tak aby se nám při společném životě na vsi dařilo, co musí umět správný hospodář)

3. Dožínky a dokopná

(sklízení obilí, žně, zpracování zrna, zvyky s tím spojené, sklízíme kořenovou zeleninu a brambory, učíme se druhy, pečeme v popelu,)

4. Svatováclavská pouť

(osoba sv. Václava, význam pouti, poutní místa a jejich magická síla)

 

25.9. Svatováclavská pouť – výprava do rodin

 

Školní rok 2018 - 2019

 

  TVP červen CESTA DO PRAVĚKU - DINOSAUŘI

  1.týden: MALÍ PALEONTOLOGOVÉ

  Nacházíme kosti, stávají se z nás malí paleontologové a zkoumáme zkameněliny. Evoluce od trilobita k dinosaurům.

  Promítání 5.6 St: Jak vznikl život na Zemi

  2.týden: ZEMĚ PLNÁ OBRŮ - Býložravci

  Období Jury, kdy Zemi ovládali mohutní veleještěři, býložravci

  10.6. Promítání: Putování dinosaurů – Doba titánů

  12.6. St Celodenní výprava za poníky – mladší děti

  13.6. Čt  Celodenní výprava za Dinosaury – předškoláci, mladší děti v oranžové třídě.

  3. Týden: MASOŽRAVCI

  Predátoři, masožravci, ptakoještěři

  17.6. PO Promítání: T- Rex prehistorický park

  19.6.  dopoledne: Kameny ožívají + U nás na dvorečku (Geologické muzeum Říčany)

  21.6. Zahradní slavnost, pasování předškoláků od 16:30 akce s rodiči

  4. Týden: DINOPARK

  Stávám se majiteli Dinoparku. Stavba parku a chov dinosaurů.

  24. – 25.6 přespávání předškoláků. Celodenní výlet na koně, noc ve školce (večerní kino Dinosaurus)

  25.6. pasování mladších dětí na předškoláka, předškoláci vedou sportovní program pro ostatní děti

  26.6. Zvířátka ve školce. Akce s lektorem, dopoledne s exotickým zvířetem   

  TVP KVĚTEN – Máma, táta  - rodina

  1. a  2. týden: Zvířecí rodinky

  Prozkoumáme jak to chodí ve světě zvířat, kdo je táta, máma…, jak se líhnou mláďátka… Podíváme se na statek, k rybníku i na louku.

  1. a 8.5.  St státní svátek

  3. týden : Moje rodina

  Jak to chodí ve světě lidí? Táta, máma… sestavujeme rodokmen, poznáváme rodinu.

  22.st(O) DEN RODIN od 16:30

  4. Týden: Dopravní prostředky, já cyklista

  Jaké dopravní prostředky nás přepravují, jak se pohybují. Co musím znát jako cyklista než vyrazím na silnici?

  30.5. ČT Fajn Park – Chlumec nad Cidlinou 8:00 – 17:00   

  DUBEN:

  1. Týden (1. -5.4.):  Co můžeme udělat pro záchranu naší planety II.

  Co planetě prosívá: péče o rostliny, o přírodu, co potřebuje rostlina k životu, práce na zahradě, staráme se o semínko…

  2. Týden (8. – 12.4.) : Kniha

  Týden s knihou, poznáváme různé literární žánry, předčtenářská gramotnost

  Celý týden BAZAR KNIH + ČTEME DĚTEM ( spolupráce s rodiči)

  11.4. ČT  program v knihovně v Českém Brodě

  12.4. PÁ výroba papíru – akce v MŠ

   

  3. Týden (15. – 19.4.): Velikonoce

  Lidové tradice, výzdoba, mláďátka

  17.4. St - Velikonoční bojovka

   

  4. týden (23. – 26.4.): Na statku a na louce

  Zvířecí rodinky, broučci a jiný hmyz

  23.4. (Út) fotografování celá třída

  24.4. (St) Praha Botanická zahrada výstava motýlů, MHD -  předškoláci

   

  5. týden (29.4. – 3.5.): ČARODĚJNICE

  -        kouzla přírody ( bylinky, lektvary)

  2.5. Čt Rej čarodějnic (masky) + lesní čarodějná bojovka  BŘEZEN

  Návrat domů, vítáme jaro

  1. Týden (4. - 8. 3.):  Přistáváme na planetě bez vody

  Poznáváme další novou planetu, která je vyprahlá, bez vody. Jsou tady podmínky pro život?

  2. Týden (11. – 15. 3.): Návrat domů – povolání

  Vracíme se domů, nenašli jsme planetu lepší než je Země…, je nutné dobře se o naši planetu starat, každý z nás je něčím prospěšný, poznáváme různá povolání, která jsou pro lidstvo prospěšná…jsme jeden tým, každý může svou profesí přispět k lepšímu životu…

  3. Týden (18. - 22. 3.): Kruh života – jaro

  Nastává jaro, vše znovu začíná, jarní květiny, probouzení přírody

  4. Týden (25. – 29. 3.): Co můžeme udělat pro záchranu naší planety?

  Co planetě škodí – zkoumáme, ekologie


  ÚNOR

  Stali jsme se kosmonauty, nasedli do rakety a vypravili se do vesmíru. V rámci našeho putování jsme přistáli na Ledové planetě, kterou se chystáme prozkoumat.

  1. týden – jak žijí lidé na Ledové planetě

  Zjišťujeme, jaké podmínky pro život nabízí ledová planeta – led, mráz, (sníh). Seznamujeme se se zimními sporty, národy, které žijí v oblastech věčného sněhu a ledu.

  2. týden – jaká zvířata přežijí na ledové planetě

  Poznáváme zvířata, která v zimě nespí, zkoumáme jejich stopy.

  3. týden – Mimozemšťané

  Potkáváme se s mimozemšťany. Koho potkáme na našem vesmírném karnevalu?

   


   

  LEDEN

  Během podzimu jsme poznali naší planetu a zjistili jsme, že určité věci nefungují tak, jak by měly. Začíná být nedostatek vody, planeta je přelidněná…

  Staneme se kosmonauty a vydáme se do vesmíru objevovat další planety, na kterých bychom mohli žít.

  1. týden – ve výcvikovém středisku kosmonautů

  Připravujeme se na to, abychom se mohli stát kosmonauty. Sestavujeme vesmírné lodě, ocitáme se ve výcvikovém středisku, zjišťujeme, jakou výbavu potřebuje mít kosmonaut ve vesmíru

  2. týden – kosmonaut v kondici

  Zkoumáme, jak se kosmonaut stravuje, aby měl všechny potřebné vitamíny, jak udržuje své tělo v kondici

  3. týden – objevujeme vesmír

  Objevujeme vesmír, planety, slunce, měsíc – hledáme planetu s vhodnými podmínkami pro život

  4. týden – Ledová planeta

  Zaletíme navštívit ledovou planetu. Zjišťujeme, jak se žije v podmínkách věčného sněhu a ledu. Zkoumáme zimní sporty

   

Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template