D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

seznam článků
ORANŽOVÁ TŘÍDA
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

 

 

 

 

 

ZAČÍNÁME SPOLU

V ORANŽOVÉ TŘÍDĚ VÁS VÍTAJÍ :

učitelka Mgr. Terezie Pechalová

učitelka Mgr. Eliška Pokorná

 

Školní rok 2020/2021

 

VÍTÁ VÁS ORANŽOVÁ TŘÍDA

 

Milí rodiče,

Máme za sebou první pololetí a přišel čas trochu se pozastavit a zrekapitulovat Vám, jak se nám ve třídě dařilo.

Děti udělaly od září veliké pokroky a kus práceJ. Letos máme co do činění s živější skupinou dětí. Prostředí je velmi dynamické, děti jsou plné energie a chuti podělit se s námi o své zážitky. V programu jsou většinou aktivní, se zájmem tvoří, a učí se novým dovednostem. Máme z nich radost. Od ledna se rozvíjejí i v oblasti stavitelství s Malou technickou univerzitou, a děti činnosti velmi dobře  zvládají (dle slov lektorky).

Pro další rozvoj jednotlivců, i celé třídy jako celku jsme vyhodnocovali systematické pozorování dětí – sledujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, oblast předčtenářských a předmatematických dovedností, volnou hru, sociální dovednosti, sebeobsluhu….. Pokud z pozorování vyplynuly zásadnější  nedostatky v některých oblastech, řešíme je s Vámi individuálně.  Pokud děti rády kreslí a tvoří doma, kontrolujte, prosím, správný úchop (některé děti ho ještě nemají ukotvený).

Jako společné téma pro naší třídu nám z pozorování vyplynula především žádoucí  podpora komunikativnich dovedností.  Děti jsou plné zážitků, informací a o vše se chtějí podělit. S dětmi trénujeme především kultivaci projevu (vyjadřování se správně v celých větách), ale také správné zásady při konverzaci (naslouchat druhému, neskákat do řeči). Učíme je sdělovat si informace mezi sebou navzájem, ne pouze nám učitelům. Budeme moc rády, pokud nás v této aktivitě podpoříte i doma. Věříme, že většina z Vás si s dětmi doma povídá o tom, jaký měly den. Nechte je plně rozvíjet věty, ptejte se doplňujícími otázkami, zahrajte si slovní fotbalJ

Druhou velikou oblastí, na kterou se soustředíme, jsou sociální vztahy ve třídě. Zahájili jsme práci v programu Dobrý začátek, který podporuje emoční a sociální dovednosti. V poslední době nám častěji vyvstávají mezi dětmi konflikty. Objevují se větší či menší partičky, které s někým „neka“ (nekamarádí). Ve vzniklých konfliktech si děti často neumí poradit, a proto přibylo také žalování. Nastalé situace s dětmi probíráme, snažíme se s nimi najít vhodná řešení tam, kde ke konfliktu dojde –  ve školce (neměli by odcházet ze školky s nevyřešeným problémem – doma ho těžko vyřešíte, pokud neznáte podrobnosti…). Vedeme je k samostatnosti a odpovědnosti za své chování. (Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě).

Jsme rády za pravidelnou docházku většiny dětí. Nebývá časté, aby v zimních měsících byla třída téměř plná. Zásadní roli v tom hraje jistě i skutečnost, že si své děti v případě většího nachlazení či jiných nemocí opravdu necháváte doma a nemoci se dále nešíří.  Za to Vám velmi děkujeme. Docházka dětí se ukazuje být velmi důležitou. Z pozorování vyplynulo, že děti, které chodí do školky pravidelně, jsou zadaptované, orientují se v prostředí třídy i celé školky a nemají problém s přizpůsobováním se změnám. Rozvíjí své volné hraní s kamarády, dokáží s nimi lépe řešit případné konflikty, a bez obtíží komunikují i s námi dospělými (sdílí s námi své radosti i strasti). Děti, které jsou často doma (ať už z rodinných či zdravotních důvodů) jsou naopak nejisté po delších absencích, a vlastně se na školku adaptují zas a znova (což je pro ně často velmi obtížné až stresující).

Je skvělé, že předškoláci zůstávají pravidelně do odpoledních hodin, a my tak můžeme systematicky pracovat na rozvoji všech oblastí na Předškoláckém kroužku. Letos jsme úspěšně zahájili rozvoj jazykových schopností dle metody B. Elkonina, kde se děti pohybují v Kouzelné krajině slov a hlásek.  Intenzivně rozvíjíme sluchové vnímání. Zvládají identifikovat první i poslední hlásku ve slovech, slova rozdělí na slabiky a dokáží zapsat slabikovou strukturu. Teď již pracujeme na analýze jednotlivých hlásek ve slovech.  Je dobré rozvíjet sluchové vnímání i ve volných chvilkách doma – skvělá hra pro tento rozvoj je slovní fotbal. V matematické oblasti se aktuálně učíme pracovat se souřadnicemi v čtvercové síti, s čímž nám bude v druhém pololetí pomáhat také náš vánoční dárek – robot Cubeto. Dále rozvíjíme prostorovou orientaci, kterou většina dětí nemá ukotvenou.

V dalším pololetí se chceme zaměřit zejména na rozvoj sociální oblasti. Budeme děti více spojovat do menších skupin, a učit je mezi sebou účelně komunikovat a spolupracovat. Na předškoláky čeká více povinností a odpovědností. Pracujeme na tom, aby přechod do školy pro ně byl co nejméně stresovou záležitostí a mohli si tuto velkou změnu naplno užít.

Podporujeme děti v co největší samostatnosti a aktivnímu myšlení, o což prosíme i Vás, abyste je v těchto oblastech podporovali doma. Nedělejme věci za děti, oni toho většinu opravdu zvládají samy, a když ne, veďme je k tomu, aby dokázali co nejpřesněji vyjádřit své potřeby (bude se jim to do života velmi hodit).

Děkujeme za spolupráci, za Váš aktivní přístup a těšíme se na zážitky v dalším pololetí.

Tereza a Eliška

 

 

 

MILÍ RODIČE,

TAK NÁM ZASE KONČÍ JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ VE ŠKOLCE.  V TÉTO ZVLÁŠTNÍ DOBĚ ,PLNÉ ROZPORUPLNÝCH NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ, JSME VDĚČNI ZA KAŽDÝ FUNGUJÍCÍ  SYSTÉM, A DÍKY VÁM  A VAŠÍ DISCIPLINOVANOSTI  (děti si necháváte doma i s lehčími virózami) I VSTŘÍCNOSTI JE ŠKOLKA OTEVŘENÁ A NAPLNĚNÁ.

I KDYŽ JSME MUSELI OMEZIT ČI ZRUŠIT NAŠE NADSARDANTNÍ TŘÍDNÍ AKCE, UŽILI JSME SI S DĚTMI SPOUSTU LEGRACE I ZÁBAVY. DNES A DENNĚ ŘEŠÍME JEJICH RADOSTI I STAROSTI, MLUVÍME O TOM, CO MOHOU DĚLAT PROTO, ABY BYLI SPOKOJENÍ A ŠŤASTNÍ, JAK NA SOBĚ PRACOVAT A JAK VYCHÁZET S OSTATNÍMI. JE TO PRÁCE NELEHKÁ, ALE MALÝMI KRŮČKY SE BLÍŽÍME K NAŠÍ VYSNĚNÉ ŠŤASTNÉ LODI.

PROŽILI JSME PREMIÉRU ADVENTNÍHO SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ, A ATMOSFÉRA BYLA VELICE PŘÍJEMNÁ AŽ KOMORNĚ VÁNOČNÍ, COŽ SPLNILO (ALESPOŇ NAŠE) OČEKÁVÁNÍ. DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ, ŽE MOHOU PROŽÍT SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍM ADVENTNÍ CHVILKU NAPLNĚNOU ZPĚVEM A KLIDNÝM ROZJÍMÁNÍM VE SPIRÁLE. DOUFÁME, ŽE SVĚTÝLKO RADOSTI JSME ZAŽEHLI I VE VAŠICH RODINÁCH.

DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ PŘÍSPĚVKY ZA VÁNOČNÍ BALÍČKY – DĚTI SI VYDĚLALY KRÁSNÝCH 3 200,-KČ, ZA KTERÉ ZAKOUPÍME PŘENOSNÝ MIKROSKOP NA VÝPRAVY, ROZŠÍŘENÍ K DŘEVĚNÉMU KOLEJIŠTI (MOSTY, DEPO, AUTÍČKA), HRU UBONGO JUNIOR, VOJÁČKY S AUTEM A AUTO DO NAŠÍ AUTODRÁHY.

VELKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM BOHATÝM JEŽÍŠKŮM, KTEŘÍ V ORANŽOVÉ LETOS NADĚLOVALI. TOLIK ÚSMĚVŮ A RADOSTNÝCH VÝKŘIKŮ UŽ JSME DLOUHO NEZAŽILI.

Přejeme vám krásné, radostné vánoce prožité v klidu a ve zdraví v rodinném kruhu a v Novém roce se na vás na všechny těšíme

TEREZA A ELIŠKA

 

 

Vážení rodiče,

letošní školní rok jsme zahájili tradičně adaptací dětí a seznámením s chodem a pravidly školky. Pak už nám nic nebránilo zahájit naše celoroční téma. Začali jsme připravovat zásoby a budovat naší loď, se kterou se chystáme obeplout celý Svět. Prvním kontinentem který pořádně prozkoumáváme je Evropa. Zapluli jsme se podívat do Skandinávie, kde jsme narazili na udatné Vikingy. Ohřáli jsme se na jihu Evropy v Itálii, prozkoumáváme rozsáhlé a rozmanité území východní Evropy. Dětem jde práce pěkně od ruky. Do programu jsou zapálené a pracují s chutí. Během září a října si zvykly na režim Oranžové třídy, propojily se s novými kamarády a začínají být samostatnější a soběstačnější.

Naše smělé plány nám začala brzy znesnadňovat koronavirová pandemie, která se podepsala na znatelném snížení počtu námořníků i kapitánek na naší lodi. S dětmi řešíme koronavirus velmi okrajově, nechceme jim zbytečně zatěžovat hlavičky. Ale pokud chtějí toto téma sdílet, sdílíme. Stále dodržujeme přísnější hygienická opatření. Věříme, že se situace v dohledné době začne opět zlepšovat a náš program bude omezen v co nejmenší míře.  Chceme poděkovat Vám všem za dodržování preventivních opatřeních, a spolupráci v podobě brzkého vyzvedávání dětí.

Děti velmi rády sdílejí své ukázky v kroužku. Budeme rády, pokud jim s touto aktivitu trošku pomůžete. Sledujte nástěnku, a pokud máte doma vhodný předmět k tématu, který by mohly děti prezentovat neváhejte jej donést. Naopak hračky do školky stále nenosíme (což někteří stále nedodržují).

Děkujeme také za spolupráci a sdílnost při Oregonech, stihli jsme je, téměř, uzavřít.

Jako velmi důležitou, shledáváme přípravu předškoláků. Většina dětí v rámci předškoláckého kroužku pracuje s plným nasazením, vidíme výrazné zlepšování při pravidelné docházce (což fungovalo skvěle až do nařízené karantény…). Novinkou pro tento rok je Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina.  Děti se seznámily s kouzelnou Krajinou slov a se třemi obyvateli této krajiny. Mistr Slabika nás učí dělit slova na slabiky. Bacil Omyl nám  připravuje různé neplechy a chyby. Pan Délka nám zapisuje čárku nad dlouhou slabiku. Děti se naučily zapisovat a vyhledávat slabiková schémata.

I do předškolní přípravy zasáhla větší absence dětí. Pokud děti nedochází do školky, bylo by dobré, aby tyto dovednosti procvičovaly i doma. Můžete trénovat hlavně grafomotoriku (správné držení tužky a správné sezení), dále pak doporučuje sešity pro předškoláky pro trénování všech oblastí. Když si projdete, co má umět dítě před nástupem do školy (Školní zralost - papír z třídních schůzek) zhruba zjistíte, kde má Váš předškoláček mezery, a můžete je vyplňovat i doma. Pokud nevíte jak na to, klidně se obraťte na nás. Rády Vám pomůžeme.

A na závěr přejeme nám všem hlavně zdraví, a co nejkratší trvání nouzového stavu, abychom se mohli pořádně nadechnout.

Mějte se hezky, a zdravíme hlavně ty, se kterými jsme se dlouho neviděli

Tereza a Eliška

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

VÁŽENÍ RODIČE,

dne 17.9.2020 proběhnou v Oražové třídě třídní schůzky. A to od 17:00 s rodiči dětí v předškolním věku, a od 17:30 se všemi ostatními.

Žádáme Vás o přečtení dokumentů na webových stránkách školky do této porady, abychom mohli na důležité informace navázat, popř. odpovídat na Vaše dotazy...

děkujeme

 

Vážení rodiče a milé děti,

vítáme Vás po prázdninách v Oranžové třídě. Letos společně vyplouváme na lodi objevovat svět.

Těšíme se na všechny, a věříme, že při vzájemné spolupráci si děti užijí spoustu pohodových dnů ve školce.

 

Jak to u nás funguje:

Školka se otvírá v 6:45 a cca do 7:30 jsme spojeni ve třídě dozorujícího pedagoga. Poté přecházíme do naší třídy a děti si vybírají hru dle jejich zájmu a aktuální nálady či přítomných kamarádů. Příchod do školky je nejpozději v 8:30. Pozdější příchod není možný (bez předchozí domluvy) z důvodu narušování chodu třídy. Program začíná cca v 8:45. Doporučujeme Vám, abyste s dětmi chodili dříve než v 8:30. Budete – li chodit na poslední chvíli, děti se většinou nestačí ve svém tempu zapojit do volné hry, a mají hektický začátek dne.

 

Dopoledne:

zhruba do 10:30 probíhá dopolední program, Aktuální týdenní plány najdete vždy na nástěnce naší třídy. Poté odcházíme na zahradu.

Každou středu vyrážíme na výpravu. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obutí do lesa, použití repelentu necháme na Vašem uvážení.

Tělocvik je v pátek. Myslete na vhodné oblečení na sport (ne řetízky, ne sukně ani šaty, ne punčocháče).

 

Odpoledne:

Předškoláci odpočívají v oranžové třídě do 13:00. Mladší děti jsou v tělocvičně.

 

Předškoláci:

mají od 13:00 do 13:30 předškolácký kroužek. Jedná se o speciální přípravu na školu.  Každý den Po – Čt je zaměřen na jinou oblast, v tyto dny doporučujeme na kroužek chodit ( dětem, které nechodí pravidelně příprava chybí). V pátek  kreslíme deník.

Předškolácký kroužek končí cca v 13:45, lze vyzvedávat děti i poté, nemusí čekat do svačiny (informaci o dřívějším odchodu než po svačině 15:00, napište v docházce do poznámky).

Odpolední svačina je mezi 14:15 -14:45 a poté odcházíme na zahradu. Vyzvednutí dítěte hlaste, prosím, přítomné učitelce při odchodu ze zahrady. S dětmi jsme zvyklí se rozloučit, mají si uklidit hračky a svůj hrníček. V případě špatného počasí jsme do 15:30 ve svých třídách, poté v tělocvičně a v oranžové třídě.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REŽIMU DNE:

 • Omlouvání dětí do 7:45  SMS 776327585
 • Příchod do 8:30 ( lépe dříve)
 • Přezutí - pevné ( ne černá podrážka ani pantofle)
 • Uvítáme sepnuté vlasy u dívek ( překáží při práci)
 • Zvažte nošení šperků (řetízky a delší náušnice)
 • Odpočívání:  mladší děti pyžamko, předškoláci spí v tričku
 • Důležité informace najdete na webu školky. Aktuální informace o naší třídě jsou ve složce Oranžová třída a na naší nástěnce.

 

Své potřeby, připomínky, postřehy a podněty s námi neváhejte sdílet nejlépe ráno do 8:00 či při vyzvedávání dětí.

 

Vaše třídní učitelky Tereza a Eliška

 

 


 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

Tak nám to zase velmi rychle uteklo.  Další školní rok je za námi. Velkou část tohoto pololetí jsme, bohužel, vinou virových prázdnin, nemohli strávit společně. Ale o to více jsme se snažili si ty poslední společné týdny užívat naplno. Poslední společnou větší akcí byla Zahradní slavnost, která probíhala nevšedně v komorním prostředí Oranžové třídy. Počasí nám sice nepřálo, ale přesto jsme si slavnost užili, i díky Vám, kteří jste se aktivně s dětmi účastnili zážitkové hry, podíleli jste se na bohaté tabuli plné dobrot, a pomohli jste i s úklidem školky.

Ukončili jsme naše celoroční téma „Rok na vsi“.  Všechny děti si zasloužily ocenění „hospodář roku 2020“. Celý rok pracovaly s nasazením sobě vlastním. Některé volným tempem, některé letěly jako o závod. Velký dík patří také Vám, rodičům, za spolupráci, podporu a vstřícnost. Velmi nás potěšily Vaše kladné odezvy na facebookové aktivity v době zavřené školky. Jsme rády, že jste nám pomohli dále rozvíjet náš program.

Školáci

Nejstarší kamarádi ze třídy byli na naší Zahradní „školkové“ slavnosti pasováni na ŠKOLÁKY. Loučíme se s nimi se slzou v oku a přáním krásných dnů plných radosti z učení a nových kamarádů.  Ve školce jsme rozvíjeli nejen všechny oblasti učení, ale pracovali jsme společně především na samostatnosti. Naším cílem bylo, aby děti odcházely do nového prostředí školy co nejlépe připravené, aby zvládly rychlejší školní tempo, a aby se dokázaly postarat nejen o sebe, ale i o své věci. Velký důraz jsme kladly na rozvoj sociální oblasti. Děti by měly zvládnout řešit i nepříjemné situace (hádky s kamarády, ubližování slovní i fyzické atp..).  Snažili jsme se o zvýšení kompetence - „chci řešit tyto situace sám, protože jsem velký“.

Mladší děti

Mladší kamarádi se posunuli do role předškoláků. Byli pasováni na celodenním výletě, kde jim starší kamarádi předávali své zkušenosti, rady a své povinnosti, které vyplývají z role nejstarších dětí ve třídě. Velmi jsme si užili také přespávání ve školce, a děti se o sebe skvěle zvládly postarat. Společně se s nimi budeme aktivně připravovat   příští rok na nástup do školy (podrobnosti  Vám předáme na třídních schůzkách v září).

Přejeme Vám krásné léto a děkujeme za spolupráci.

Tereza a Eliška

 

 

 

CELODENNÍ  VÝLET DO BOTANICUSU DO OSTRÉ

 

VE ČTVRTEK 25.6. NÁS ČEKÁ POSLEDNÍ CELODENNÍ VÝLET V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE.

JEDEME DO STŘEDOVĚKÉ VESNIČKY A KRÁSNÝCH ZAHRAD V OSTRÉ, KDE SE DĚTI VRÁTÍ V ČASE  A BUDOU MÍT MOŽNOST VIDĚT, A TAKÉ SI VYZKOUŠET,  NĚKTERÁ ŘEMESLA A AKTIVITY.

 

DĚTI , PROSÍM, PŘIVEĎTE NEJPOZDĚJI V OSM HODIN, ABY SE STIHLY V KLIDU NASVAČIT A PŘIPRAVIT NA ODJEZD AUTOBUSU V 8:30 HOD.

ZPĚT BYCHOM MĚLI BÝT OKOLO 16:30 HOD.

 

S SEBOU: BATOH A V NĚM PITÍ VE DVOU PŮLLITROVÝCH LAHVIČKÁCH, NĚCO MALÉHO NA ZUB, OBLEČENÍ PŘIZPŮSOBENÉ POČASÍ, OBUV TURISTICKOU, NĚCO NA SEZENÍ NA ZEMI, CEDULKU SE JMÉNEM A TELEFONNÍM ČÍSLEM NA TEREZU 739 237 401 A ELIŠKU 775 604 376

DĚTI TAKÉ RADĚJI VYBAVTE NÁRAMKY PROTI KLÍŠŤATŮM A POKUD BUDE SLUNEČNO, NAMAŽTE JE RÁNO OPALOVACÍM KRÉMEM.

POKUD NĚKDO Z DĚTÍ TRPÍ NEVOLNOSTÍ V AUTOBUSU, PROSÍM, NAHLASTE NÁM TO….

ZE ŠKOLKY DOSTANEME OBĚD (ŘÍZEK S CHLEBEM A ZELENINOU),

V BOTANICUSU MÁME OBJEDNANOU PRAVOU KELTSKOU PALAČINKU S MÍSTNÍ DOMÁCÍ MARMELÁDOU.

těšíme se T a E


!! POZOR ZMĚNA !!

VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ JSME SE ROZHODLY,  POSUNOUT DEN CELODENNÍHO VÝLETU NAŠÍ TŘÍDY.

PRO VÁS SE NIC ZÁSADNÍHO NEMĚNÍ. PŘESPÁVÁNÍ ZŮSTÁVÁ V PŮVODNÍM TERMÍNU.

VE STŘEDU RÁNO PŘIVEĎTE DĚTI SBALENÉ TAK, JAK BYLO PLÁNOVÁNO. VE TŘÍDĚ PROBĚHNE NÁHRADNÍ PROGRAM, KTERÝ BUDE POKRAČOVAT AŽ DO VEČERA. NA VÝLET VYRAZÍME VE ČTVRTEK. DO ŠKOLKY PLÁNUJEME NÁVRAT NEJPOZDĚJI KOLEM TŘETÍ HODINY.

ELIŠKA A TEREZA

CELODENNÍ VÝLET A PŘESPÁVÁNÍ 10. – 11.6.

VÝLET:

vycházíme cca.v 9:30 (po svačině) a vracíme se v cca. 17:00 (pro ty, kteří nepřespávají – vyzvedáváte děti v 17:00)

DRUHÝ DEN MÁME PROGRAM DLE ROZVRHU A VYZVEDÁVÁTE DĚTI PO OBĚDĚ ČI SVAČINĚ…

CO S SEBOU:  pití alespoň dvě půllitrové lahve, menší svačinku,

ZE ŠKOLKY BUDEME MÍT PŘIPRAVEN K OBĚDU ŘÍZEK A SUŠENKU

OBLEČENÍ: přizpůsobit počasí, malou podložku či pláštěnku na sezení v lese,

HLAVNĚ  DOBROU TURISTICKOU OBUV

PŘESPÁVÁNÍ:

CO S SEBOU: v tašce náhradní oblečení na druhý den, ručník, pyžamo, pytlík na špinavé oblečení (tašku necháváte ráno v šatně)

VEČEŘE: ZAJISTÍME VE ŠKOLCE

SNÍDANĚ: PROSÍME RODIČE, ABY PŘIPRAVILY NĚCO PEČENÉHO K SNÍDANI  (muffiny, buchty, slané šneky…) JÍDLO MŮŽETE RÁNO 10.6. NECHAT V KUCHYNI. DĚKUJEME

Těšíme se E a T


VÁŽENÍ RODIČE,

ZAPISUJTE, PROSÍM, DĚTI DO TABULKY NA NÁSTĚNCE TŘÍDY, POKUD SE CHTĚJÍ ZÚČASTNIT CELODENNÍHO VÝLETU SPOJENÉHO S PŘESPÁVÁNÍM VE ŠKOLCE. TATO AKCE SE USKUTEČNÍ 10. - 11. 6.2020.

HEZKÝ DEN TaE

 

Milé děti a rodiče,

vítáme vás ve školce. Delší dobu jsme se neviděli a hodně se toho změnilo. Někteří kamarádi už do konce roku nepřijdou. Jiní, ze zelené třídy, se k nám přidají.  Budeme se potkávat v menším počtu, společně se učit novým pravidlům ve třídě.  Není toho málo, ale zvládneme to J.

Proto prvních 14 dní nebude určitě probíhat program tak, jak jsme byli zvyklí, ale snažily jsme se ho připravit tak, abyste o nic nepřišly.

Většinu času se budeme snažit být venku. Dvě dopoledne v týdnu strávíme cvičením na zelené zahradě.

Je také potřeba osadit naše záhonky. Čekají nás proto i zahradnické práce. Komu se doma podařilo vypěstovat semínko, může ho přinést.

Předškoláci určitě nepřijdou o svůj předškolácký  kroužek, který  bude společný s medovou třídou.

Čeká nás veliké téma  „RODINA“

 • Budeme zjišťovat, co to vlastně rodina je a kdo do ní patří.
 • Naučíme se pojmenovávat své příbuzné.
 • Nakreslíme,  namalujeme a vymodelujeme  si svou rodinu.
 • Vyzkoušíme si spočítat kolik osob naše rodina má. Kdo je v ní nestarší a kdo nemladší.

 

Tereza a Eliška

 

 

Ahoj děti,

posíláme vám i vašim rodinám jarní pozdravení.

Jelikož na našem statku již začalo jaro, je třeba, aby hospodář připravil vše potřebné. Záhony ve školce jsou již připravené – okopané, vypleté a prohnojené, a jediné co jim chybí jsou semínka. Zde můžete pomoci vy s rodiči. Zahrada školky je přístupná z vrátek, které slouží k odpolednímu vyzvedávání dětí.  Na terase ve školce (hrnčířský kruh) jsou připravena v krabičce různá semínka. Pro každého jsme počítaly se dvěma kousky. Vyberte si, jaké se vám líbí, vezměte domů a dle návodu, který je u krabičky,  zasaďte (rodiče vám určitě rádi pomohou). Můžete zkusit hádat, co ze semínek vyroste. Pokud máte doma vlastní semínka, klidně je použijte také. Budeme se těšit na překvapení, jaké rostlinky jste vybrali. Nezapomeňte se o svá semínka pečlivě starat. Potěší nás informace či fotky, jak se vašim rostlinkám daří.

Mějte se hezky

Tereza a Eliška

 

Milí rodiče,

Máme za sebou první pololetí a děti udělaly od září veliké pokroky a kus práceJ.  Pro další rozvoj jednotlivců, i celé třídy jako celku jsme vyhodnocovali systematické pozorování dětí – sledujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, oblast předčtenářských a předmatematických dovedností, volnou hru, sociální dovednosti, sebeobsluha….). Pokud z pozorování vyplynuly větší nedostatky u některých jednotlivců, řešily jsme to s vámi osobně.

Z pozorování vyplynulo, že děti, které chodí do školky pravidelně, jsou zadaptované, orientují se v prostředí třídy i celé školky a nemají problém s přizpůsobováním se změnám. Rozvíjí své volné hraní s kamarády, dokážou s nimi lépe řešit případné konflikty, a bez obtíží komunikují i s námi dospělými (sdílí s námi své radosti i strasti). Děti, které jsou často doma (ať už z rodinných či zdravotních důvodů) jsou naopak nejisté po delších absencích, a vlastně se na školku adaptují zas a znova (což je pro ně často velmi obtížné až stresující). Proto jsme Vás chtěli podpořit v pravidelné docházce. Běžné nachlazení  je  součástí  dětského kolektivu od podzimu až do jara, a nemusí být vždy překážkou v návštěvě školky.

Je skvělé, že předškoláci zůstávají pravidelně do odpoledních hodin, a my tak můžeme systematicky pracovat na rozvoji všech oblastí na Předškoláckém kroužku.

V dalším pololetí se chceme zaměřit zejména na rozvoj sociální oblasti. Budeme děti více spojovat do menších skupin, a učit je mezi sebou účelně komunikovat a spolupracovat. Na předškoláky čeká více povinností a odpovědností. Pracujeme na tom, aby přechod do školy pro ně byl co nejméně stresovou záležitostí a mohli si tuto velkou změnu naplno užít.

V poslední době dochází k častějšímu porušování  nastavených pravidel. Děti je již dobře znají, proto budeme důslednější co se týče jejich dodržování.

Podporujeme děti v co největší samostatnosti a aktivnímu myšlení, o což prosíme i Vás, abyste je v těchto oblastech podporovali doma. Nedělejme věci za děti, oni toho většinu opravdu zvládají samy, a když ne, veďme je k tomu, aby dokázali co nejpřesněji vyjádřit své potřeby (bude se jim to do života velmi hodit).

Děkujeme za spolupráci, za Váš aktivní přístup a těšíme se na zážitky v dalším pololetí.

Tereza a Eliška

BRUSLENÍ

Ve čtvrtek proběhla 1. lekce. Děti byly natěšené a moc si to užívaly. Nastoupit na led bylo pro většinu poměrně těžké, ať dělaly co dělaly zkrátka to klouzalo a tak většina se pevně držela mantinelu nebo hrazdičky. Trenéři si děti rozdělili do tří skupin a začalo se s "tréninkem". Při první lekci se děti pomocí her, měly naučit na bruslích uvolnit, zkoordinovat tělo a začít si pohyb užívat. A to se podařilo, hrazdičku všichni odložili a radostně se samy pohybovaly po ledě. Na další lekce je potřeba připravit dětem extra oblečení jen na bruslení: v šatně budou mít dvoje oteplné oblečení jedno na zahradu a jedno jen na bruslení (dopoledne na zahradě se děti zašpiní a nemohou ve stejném oblečení na led, na ledu se oblečení zmáchá a pak by šly odpoledne mokří ven). Do tašky s bruslemi přidejte dětem pití, nejlépe nějaký džus, sirup, aby jim dodal energii mezi tréninkem. Děkujeme a těšíme se na další lekce.

 

PROSINEC

Celý prosinec v oranžové třídě probíhal ve znamení Adventu. S dětmi jsme si povídali o tradičním pojetí předvánočního období. Především o hodnotách,které byly stěžejní již pro naše předky. Vánoční zvyky a tradice jsme si připomněli na výletě do skanzenu v Kouřimi.

V rámci plnění dobrých skutků, jsme přinesli trochu vánoční pohody do pečovatelského domu Doubrava. Pro děti to byl úplně nový zážitek a celou akci doprovázela velmi příjemná atmosféra.

Pilně jsme se připravovali, a především se těšili, na naší "netradiční besídku".  Děti byly nadšené a i díky Vám se celá akce povedla. Ještě jednou Vám proto chceme poděkovat za Vaší podporu a spolupráci (třídní Ježíšek byl letos opravdu bohatý).

Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Tereza a Eliška

 

 

LISTOPAD

Měsíc listopad jsme si náležitě užili. Zkoumali jsme přírodu a především její barevné proměny. Vždyť které jiné roční období nabízí tolik úžasných barev.  Začátek měsíce jsme se ztišili a povídali si o Svátku zesnulých, kdy děti vzpomínaly a povídaly o těch, kteří je opustili (prarodiče, a hlavně zvířátka..).  Hospodář na vsi již úplně sklidil svou úrodu a mohl se naplno věnovat společenským akcím, jakými bylo hlavně  posvícení, kdy si pořádně vyhodili z kopýtka – tančilo se, zpívalo, jedlo a pilo. A v tomto stylu probíhala i naše centra.

Našemu pedagogickému sboru se bohužel nevyhnuly tento měsíc nemoci, a tak třídy fungovaly ne v úplně  tradičním provozu. Děkujeme tímto dodatečně za Vaší spolupráci při brzkém vyzvedávání dětí, či nechávání si dětí doma.

11.11. se nenechal zahanbit ani svatý Martin, který opravdu přinesl první předzvěst zimy v podobě prvního poprašku sněhu. Pro nás však legenda o tomto světci měla ještě jeden, daleko hlubší význam. Povídali jsme si o tom, jak je důležité umět se podělit s kamarády a pomoci někomu, kdo to potřebuje.

20.11. se vydaly mladší děti z Oranžové a Medové třídy do Brodského divadla. Cestování i přesuny ve větším městě zvládly mladší děti bez obtíží a moc si užily změnu prostředí. Velká Pošťácká pohádka byla o skřítcích, kteří se v noci objevují na poštách a  o posílání klasických dopisů, které naše děti už téměř neznají. 27.11. pak i předškoláci vyrazili do Prahy na představení Rusalka, jež se jim velice líbilo.

Celý měsíc probíhal  ve znamení příprav na vystoupení u příležitosti Vánočního jarmarku a slavnostního rozsvícení vánočního stromku v Doubravčicích. Děli pilně a s nadšením trénovaly koledy, vyráběly výrobky na jarmark a především se těšily, až Vám vše v ten slavný den ukáží a předvedou. Se špatným počasím se přihlásila i zvýšená nemocnost, a tak jsme se s některými tvořily i zpěváky bohužel museli na nějaký čas rozloučit.  O to více si ceníme nasazení, jaké předvedly děti na sále i při tvorbě dárečků pro Vás.

Chtěli bychom Vám moc poděkovat za podporu ať v podobě napečených dobrot na jarmark, či v podobě milého slova, či velkých ovací, které se ozývali po vystoupení každé třídy. . Obojí je pro nás velmi důležité, příjemné  a posiluje nás. Doufáme, že celou akci jste si užili minimálně tak, jako my.

Zároveň chceme moc poděkovat za vaše finanční příspěvky, Oranžová třída vydělala na Jarmarku krásných  4000,-korun! Můžeme je použít na nákup her, hraček a  stavebnic do třídy, po kterých děti touží.

V prosinci nás čeká ještě jedno společné setkání v podobě Vánoční  besídky 18.12. od 16:30. Letos bychom jí chtěli pojmout trochu jinak, interaktivně. Děti Vám samozřejmě předvedou, co se naučily, a pokusí se tentokrát naučit něco i Vás. Taky si pro Vás budou připravovat občerstvení.

Těšíme se na Vás..

Eliška a Tereza


VÁŽENÍ RODIČE,

máme za sebou další měsíc ve školce. Děti jsou již plně zadaptované a ve třídě panuje dobrá atmosféra.  Do nabízených činností  se pouští s elánem a nadšením, při volné hře pracuje fantazie a obzvláště v dramatickém koutku vznikají  úžasné hry.  Líbí se nám, že do nich děti často zapojují i nově nabyté informace získané v ranním kroužku. Je to pro nás pěkná zpětná vazba, že program je pro děti atraktivní a vnímají ho.

Doubravka s Neználkem a s dětmi již sklidili všechnu úrodu a připravili záhony na zimu.  S oběma jsme aktuálně řešili nachlazení, a co případě nemoci musíme dělat, a jak se máme chovat, abychom nenakazili ostatní kamarády. Povídali jsme si o dočesné, konopické i dokopné, připomněli jsme si, proč slavíme státní svátek 28. října.

Doufáme, že jste si  užili naší první společnou akci Jablíčkobranní. Děkujeme, všem rodičům, kteří se podělili o své jablečné kulinářské umění či se postarali o náš pitný režim.

Celý měsíc pozorujeme, jak se nám příroda proměňuje. Povídáme si o tom, co to znamená pro různé druhy zvířat, ale i pro rostliny. Naplno si užíváme podzimních plodů a barevného listí.  To vše se promítá do našeho tvoření, které můžete obdivovat na nástěnkách a sítích v šatně i hale.

Děkujeme všem rodičům za sdílení  při individuálních schůzkách  Oregon.   Vaše pozorování  a shrnutí informací o  dětech, jsou pro nás velmi cennou pomůckou. Pomáhají nám lépe porozumět individuálním potřebám Vašich dětí a umožňují nám vytyčit jasnější cestu k jejich rozvoji v jednotlivých oblastech.

S plnou adaptací dětí jde ruku v ruce jejich uvolnění, a samozřejmě i testování, zda je opravdu nutné dodržovat nastavená pravidla.  Objevují se  sprostá  slova,  občas i hrubosti vůči sobě navzájem a snahy vyvlíknout se ze svých povinností. Všechny tyto situace  řešíme, s dětmi je podrobně rozkódujeme, vysvětlujeme, a pokud je potřeba, dokomunikujeme i s Vámi osobně… Zejména apelujeme na to, aby se děti chovaly k sobě navzájem tak, jak si přejí, aby se chovali ostatní k nim. Je fajn, když  i Vy doma s dětmi situace probíráte.

Přejeme hezké dny Eliška a Tereza


Podzim v Praze - výlet s předškoláky

Ve čtvrtek předškoláci vyrazili  na celodenní výlet do Prahy. Počasí přálo, děti byly skvěle připravené, takže na cestě za prožitky nic nebránilo. Jeli autobusem z Doubravčic, díky objížďkám první spoj ujel. Výletníkům to ale nevadilo, měli aspoň čas prozkoumat nádraží, pozorovat vlaky a nedalekou stavbu. Když dojeli do Prahy, přemístili  se tramvají  na hřiště pod Petřín. Tam si děti užily spousta zábavy co hřiště nabízelo, naobědvali jsme se a vystoupali Petřínskými sady k Petřínské rozhledně. I tady objevili a vyzkoušeli hřiště. Pak už je čekalo putování k Pražskému hradu, obhlídka chrámu sv. Víta a nádherné výhledy na panoramata Prahy. Výlet s kamarády, bez rodičů, je zcela něco jiného s neopakovatelnými zážitky. Užívali  si úplně každou chvilku... jízdu dopravními prostředky, úžasná hřiště na Petříně, kde se společně s kamarády ze školky asi jinak nesejdou, pozorovali  sochy, hradby, jak opravují lanovku, krmili sojku, počítali schody snad až do nebe, hledali královské koruny před Pražským hradem....  Zážitek bylo projít ostrahou Pražského hradu, kde  byli kontrolování, zda nemají v batůžcích bombu Smile, neměli a tak se dostali až k chrámu sv. Víta. Výlet se náramně vydařil, děti se zase o krok posunuly dál v samostatnosti a zodpovědnosti a  společné zážitky upevnily jejich kamarádství. Přesně proto se tyto výlety pořádají a je skvělé, že děti ve výletech a akcích podporujete.


VÁŽENÍ RODIČE,

Máme za sebou první společný měsíc ve školce, a adaptace dětí probíhá velice dobře. Třída je kompaktní, děti se navzájem vnímají, a atmosféra je velice přátelská.

Celý měsíc si děti osvojovaly a zvnitřňovaly pravidla jak ve školce, tak na zahradě. Znají je dobře, hlídají se navzájem, a na jejich dodržování si často dohlíží sami. Samozřejmě je také stále zkouší porušovat…

Práce v centrech je pro děti velikou zábavou, noví kamarádi se zorientovali v jejich systému, a výsledky můžete pravidelně obdivovat v chodbách na nástěnkách a sítích. Tématicky jsme se věnovali bramborové dokopné a dožínkám.

Ve středu vyrazil SvatoVáclavský průvod králů na koních po Doubravčicích, a my na své pouti navštívili několik místních rodin, včetně obecního úřadu. Děti si pouť velice užili i přes nepřízeň počasí a zpívali s plným nasazením. Ještě jednou děkujeme všem rodičům, kteří nás pozvali a připravili výborné občerstvení, jež nás vždy posílilo na další „cestu“.

V tomto týdnu ve čtvrtek 3.10. nás čeká další akce, JABLÍČKOBRANÍ, což jsou odpolední dílny pro rodiče s dětmi. Podrobné Info máme na nástěnce i na webu. Kdo má možnost, můžete nám nosit od pondělí jablka.

Probíhá OREGON, již pro všechny rodiče. Prosíme Vás, abyste sledovali vypsané termíny, a zapisovali se na nástěnce. Potřebujeme pozorování uzavřít do konce října.

 

POZOR, ZMĚNA PRO PŘEDŠKOLÁKY!!!

Z důvodu velkého počtu předškoláků dochází k organizační změně v odpoledním předškoláckém kroužku. Od pondělí 30.9. se nebudou předškoláci nikam přemisťovat, ale budou odpočívat v Oranžové třídě. Také předškolácký kroužek bude probíhat v naší třídě pod našim oranžovým vedením. V případě nejasností s námi řešte osobně.

 

Mějte krásné podzimní dny Tereza a Eliška

 

 

„OREGON“

Vážení rodiče, rády bychom Vás pozvaly na společné setkání při individuálním pohovoru o Vašem dítěti.

Pohovor je zhruba na půl hodiny a vyplníme při něm společně dotazník, z oregonské metody pozorování dítěte. Dotazník je nástroj na mapování posunu dítěte a rozvoje jeho učení ve všech oblastech. Tyto záznamy nám umožňují sdílet s vámi informace týkající se pokroků dítěte a společně vytvářet dlouhodobé a krátkodobé cíle pro výuku dětí.

Kdo má možnost využít nabídnuté časy, zapište se, prosím, do tabulky na nástěnce oranžové třídy.

Každý týden tabulka bude aktualizována. Osobní pohovory bychom měli zvládnout během měsíce, abychom s výsledky dál mohli pracovat.

Děkuji Tereza a Eliška

 


Vážení rodiče a přátelé Oranžové třídy,

Máme za sebou první společný týden ve školce, který jsme si móóóc užili.

Děkujeme, že respektujete včasné příchody do školky. Děti se stihnou ráno rozkoukat, a zapojit do her s kamarády.

Líbí se nám, že většina z Vás má svůj „loučící rituál“ a děti do třídy přichází radostně a bez obav. Občasné slzičky se ještě u některých objevují, ale to k adaptačnímu období patří.

Nováčci se skvěle zapojili do všech aktivit, poměrně rychle se zorientovali v režimu školky, a každý si zde našel své místo.

Otevřeli  jsme  celoroční třídní téma, kterým je TRADIČNÍ ROK NA VSI – a průvodci se nám stala Doubravka a její kamarád Neználek.

Tento týden jsme se seznamovali s tím, jak to u nás ve školce chodí, vyzkoušeli si první centra, vyrazili na poznávací výpravu do lesa, a v pátek proběhl první tělocvik v tělocvičně.

Celý měsíc budeme společně tvořit třídní pravidla, jejichž cílem je vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry ve školce.

Těší nás Váš zájem o dění ve třídě, a o průběh adaptace. Jsme rádi za Vaši zpětnou vazbu…

Do konce týdne se můžete těšit na plán akcí na první tři měsíce, a vypíšeme termíny na Oregon ( individuální pohovory s rodiči o Vaší ratolesti ).

Přejeme Vám krásné září Tereza a Eliška

 


 

Vážení rodiče,

vítáme Vás po prázdninách v Oranžové třídě. S některými se potkáme druhým rokem, a někteří z Vás s námi začínají rok první. Těšíme se na všechny, a věříme, že při vzájemné spolupráci si děti užijí spoustu pohodových dnů ve školce.

 

Jak to u nás funguje:

Školka se otvírá v 6:45 a cca do 7:30 jsme spojeni ve třídě dozorujícího pedagoga. Poté přecházíme do naší třídy a děti si vybírají hru dle jejich zájmu a aktuální nálady či přítomných kamarádů. Příchod do školky je nejpozději v 8:30. Pozdější příchod není možný (bez předchozí domluvy) z důvodu narušování chodu třídy. Program začíná cca v 8:45. Doporučujeme Vám, abyste s dětmi chodili dříve než v 8:30. Budete – li chodit na poslední chvíli, děti se většinou nestačí ve svém tempu zapojit do volné hry, a mají hektický začátek dne.

 

Dopoledne:

zhruba do 10:30 probíhá dopolední program, Aktuální týdenní plány najdete vždy na nástěnce naší třídy. Poté odcházíme na zahradu.

Každou středu vyrážíme na výpravu. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obutí do lesa, použití repelentu necháme na Vašem uvážení.

Tělocvik je v pátek. Myslete na vhodné oblečení na sport (ne řetízky, ne sukně ani šaty, ne punčocháče)

 

Odpoledne:

předškoláci odpočívají v medové třídě, mladší děti v tělocvičně. Po odpočívání jdou mladší děti do oranžové třídy a předškoláci se vracejí po předškoláckém kroužku z medové zpět  do  třídy.

 

Předškoláci:

mají od 13:00 do 13:30 předškolácký kroužek. Jedná se o speciální přípravu na školu.  Každý den Po – Čt je zaměřen na jinou oblast, v tyto dny doporučujeme na kroužek chodit ( dětem, které nechodí pravidelně příprava chybí).

V pátek  píšeme pouze deník, takže není problém odejít po obědě (děti si  mohou dodělat jindy).

Předškolácký kroužek končí cca v 13:45, lze vyzvedávat děti i poté, nemusí čekat do svačiny (informaci o dřívějším odchodu než po svačině 15:00, napište v docházce do poznámky).

Odpolední svačina je mezi 14:15 -14:45 a poté odcházíme na zahradu. Vyzvednutí dítěte hlaste, prosím, přítomné učitelce při odchodu ze zahrady. S dětmi jsme zvyklí se rozloučit, mají si uklidit hračky a svůj hrníček. V případě špatného počasí jsme do 15:30 ve svých třídách, poté v tělocvičně a v oranžové třídě.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REŽIMU DNE:

 • Omlouvání dětí do 7:45  SMS 776327585
 • Příchod do 8:30 ( lépe dříve)
 • Přezutí - pevné ( ne černá podrážka ani pantofle)
 • Uvítáme sepnuté vlasy u dívek ( překáží při práci)
 • Zvažte nošení šperků (řetízky a delší náušnice)
 • Odpočívání:  mladší děti pyžamko, předškoláci spí v tričku
 • Důležité informace najdete na webu školky. Aktuální informace o naší třídě jsou ve složce Oranžová třída a na naší nástěnce.

 

Své potřeby, připomínky, postřehy a podněty s námi neváhejte sdílet nejlépe ráno do 8:00 či při vyzvedávání dětí.

 

Vaše třídní učitelky Tereza a Eliška

 

 


 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


KVĚTEN

Máj probíhal ve znamení nácviku na besídku ke Dni rodin. Děti trénovaly jako divé, posilovaly hlasivky i mozkové závity, aby písničky a básničky měly správný rytmus i zvuk. Zkrátka myslely na Vás (rodiče a rodinné příslušníky), aby Vám svým vystoupením poděkovaly za péči a lásku, kterou jim každý den dáváte.

Na začátku května se nám ve třídě usídlil hmyz. Sledovalo se velmi podrobně – vývojová stadia, pod lupami se počítaly nohy i tykadla, rozdělovalo se na hmyz užitečný a škodlivý. Do matematiky nám přibyl nový tvar – šestiúhelník ze včelích pláství. Dalším zastavením byl pobyt na statku, učili jsme se hlavně pojmenovávat zvířecí rodinky a mohli jsme spoustu z nich pozorovat při putování Doubravčicemi .

Pak nastal týden rodin, chodili jsme podpořit kamarády z ostatních tříd na jejich generální zkoušku besídky, a mohli tak vidět všechna krásná vystoupení. Sestavovali jsme strom života a je příjemné koukat každý den na svou rodinu na fotkách v šatně. V rámci dopravy probíhaly celý týden jízdy zručnosti na odrážedlech, učili jsme se pravidla silničního, leteckého i vodního provozu.

A dopravu mohly děti sledovat i na výletě do Fajnparku, který dostaly ke Dni dětí. Výlet jsme si všichni moc užili, děti byly nadšené ze všech hmyzáků a dinosaurů, kteří na nás kynuli a mluvili svou řečí. Prošli jsme se naboso terénem přes louku a namasírovali tak všechna nervová zakončení na ploskách nohou, a nakonec si zaskákali v hopsálkově.

 

 

REFLEXE NA DOTAZNÍKY

Během dubna jste pomocí dotazníku měli možnost, vyjádřit se k naší školce. Dotazník byl zaměřen na to, co se Vám a dětem líbí, co Vám chybí... Vaše názory a potřeby, jsou pro nás důležité a my s nimi dál pracujeme.  Z naší třídy (ale v ostatních to bylo podobné) vyplnilo dotazník polovina rodičů. Můžeme tedy vycházet jen z tohoto vzorku. Podíváme se na nejčastější odpovědi.

Na otázku co oceňujete, většina z Vás odpověděla: přístup k dětem, pestrost programu, pobyt venku a výpravy. Děti nejvíce mluví o centrech a tvoření, o hrách s kamarády, o výpravách a výletech, některé děti o chovatelském kroužku a o jídle. J

Vámi navrhovaná vylepšení se týkají dalších kroužků AJ, plavání, bruslení (4 rodiče)... Ve školce máme velmi pestrý program. Naším cílem je, aby děti měly dost prostoru rozvíjet také volnou hru a sociální kontakty s kamarády... jakýkoliv kroužek je opět řízená činnost pod vedením dospělého. Kroužky ve školce mohou být pouze odpoledne a to znamená, že dětem vezmeme pobyt venku a volnou hru. Proto máme omezený počet kroužků a to takové, které doplňují náš program. Dopolední program je pro mladší děti plně dostačující (další aktivity jsou pro ně zátěžové), předškoláci zvládnou už více a proto se některé kroužky zaměřují na ně. Příští rok bude pokračovat zdravotní cvičení, kde dáme příležitost mladším dětem a chovatelský kroužek, kam se budou moc přihlásit všechny věkové kategorie. Pokračovat budeme s předškoláky s keramikou a nově předškolákům (těm co bude příští školní rok 5 a více) nabídneme plavání a bruslení. Závazné přihlášky na tyto dva kroužky proběhnou již v červnu. Promyslete si tuto příležitost a v případě zájmu nepromeškejte možnost přihlásit se. Obě akce jsou sportovní, budou se konat v odpoledních hodinách a pro předškoláky je vnímáme jako velmi přínosné. Jak jsme psali výše kroužky nejsou určené mladším dětem z důvodu zátěže, kterou předškoláci v pohodě zvládnou, mladší děti ale přetěžuje (dřívější vstávání, přesuny autobusem, nutnost umět se postarat o své věci, ohlídat si skupinu a v neposlední řadě zvládat pokyny trenéra).  Co se týká angličtiny, tak ke kroužkům typu 1x půlhodina týdně cizího jazyka dětem nic nepřinese. Spousta dětí musí ladit výslovnost a slovní zásobu v češtině, nemáme pocit, že je rozumné jim motat hlavu dalším jazykem v této vývojové fázi. Na otázku, co řeší doma děti, byla nejčastější odpověď-  spory s kamarády. Toto je přirozená a správná reakce. Jeden z nejhlavnějších úkolů školky je socializace a právě řešením sporů s kamarády se učí umět fungovat ve skupině, v kolektivu. Je přirozené, že děti mluví o " nespravedlnostech" s kamarády, ale pro nás dospělé je důležité, co s tím děláme dál. Přijde-li dítě s potřebou něco takového řešit, první otázka dospěláka ať učitele nebo rodiče, by měla být: "  A jak si to řešil? Řekl si mu, co se Ti nelíbilo? Řekl si mu, aby to nedělal...?" Po dítěti chceme, aby nejprve řešilo problém samo a v případě, že se to opakuje, vyhledalo dospěláka. Naše úloha je naučit dítě jak reagovat a jak se tomu bránit. V každém kolektivu (někde víc, někde méně) se najdou děti, které budou zkoušet hranice ostatních (a nejsou to žádní zločinci, jsou to často malé osobnosti, které se snaží jakkoliv prosadit) a je na kamarádovi, aby se naučil dát mu své hranice jasně najevo a umět si je hájit. Díky tomuto přístupu, často přestane toho druhého bavit  něco zkoušet a mnohdy se z těch dvou stanou i parťáci do hry. Je důležité, naučit se toto a pomoci tak dětem stát se silnými a odolnými osobnostmi, s vlastními názory, které si umím obhájit a uhájit. 

DEN RODIN

ve středu 22. 5.

od 16:30

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na Den rodin. Děti si pro vás připravily krátké vystoupení jako poděkování za vaši péči a lásku. Vystoupení proběhne za hezkého počasí na velké zahradě.

Můžete se také těšit na malé občerstvení, které pro vás děti připraví.

 

Prosíme o přichystání tohoto jednotného oblečení:

Děvčata: červená nebo růžová trička, jakákoliv sukně (pokud nebude teplo, tak černé legíny nebo punčocháče)

Chlapci: modrá trička, kalhoty

 


 

BOTY NA VÝPRAVY

Vážení rodiče,

ve dnech, kdy chodíme na výpravu, nebo nás čeká celodenní výlet, věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost výběru obuvi pro děti.

Pokud děti mají pevnější voděodolnou obuv s neklouzavou podrážkou, užijí si takový výlet v mnohem větší pohodě. Většinou jsou dobře zvládnutelné i obyčejné tenisky. Nevhodnou obuví jsou plátěné boty, které ihned promoknou a většinou v terénu kloužou. Naprosto nevhodné jsou holiny, ve kterých není noha pevná, nedýchá – dětem mnohem více hrozí úraz.

 


 

SEŠITY NA KRESLENÍ

Vážení rodiče,

Děti se nám hodně rozkreslily a denně nosí do šatny několik pokreslených papírů, které se jim v průvanu rozletí po šatně a v závěru často nedoputují domů.

Loni se nám osvědčily nelinkované sešity A4, do kterých si děti kreslily a sešit nesly domů, až byl plně pokreslený.

Prosíme vás o zařízení těchto sešitů a jejich podepsání.

Děkujeme

 


 

DUBEN

Pondělí zahájila oranžová třída aprílovými žertíky, a některé z nich byly velmi povedené.

Jaro je v rozpuku, a my jsme duben ve školce trávili převážně pracemi  na zahradě, které nás ohromně bavily. Sázeli jsme semínka rozličných rostlin. Děti si odnášely domů kelímek s hlínou, do níž zasadily neznámá semínka. Jen někteří z nich rozkódovali, že ty zelené lístečky, které na vás doma vykoukly, byla zdravá a výborná řeřicha.  Semínka ve třídě jsme dávali klíčit na vatu a sázeli i do hlíny, a pak už jen sledovali s jakou rychlostí, při správné péči (slunce, vzduch a voda) nám lezou zelené rostlinky… Některé z nich nám již zabydlují záhony, takže můžeme pozorovat a pečovat i venku.

Velkým projektem měsíce se staly stavby z vrbových proutků, při kterém se propojily všechny třídy, dokonce i někteří rodiče, jimž patří velké díky za pomoc. Domeček je hotov, vypadá velmi dobře a je denně plně využíván. Plůtek se ještě bude doplétat, a bude probíhat sbírka otlučených plecháčků, které nahradí současné lahve.

Dalším projektem byl týden knihy, kdy jsme skládali písmenko k písmenku až nám vznikala slova, věty až knihy. Zkoušeli jsme ilustrovat Červenou Karkulku, jenž je stále k nahlédnutí na nástěnce v šatně. Proběhl úžasný bazar knih, a my všichni mohli vyměnit starou knihu za novou. Dále proběhla příjemná akce „Čteme dětem“. Děkujeme tímto všem čtoucím v naší třídě. Děti také navštívili českobrodskou knihovnu. Týden jsme zakončili úžasnou přednáškou Kryštofova dědečka, který nás seznámil s výrobou a cestami papíru.

Plynule přecházíme do velikonočního týdne, kde se řádilo s vyfouknutými vejci. Děti se podrobněji seznámily s tradičními Velikonocemi a povídalo se o významu jednotlivých dnů. Na Zelený čtvrtek opravdu každý z nás nějakou tu zelenou měl (něktří na každěm kusu oblečení a ve vlasech). Středeční bojovka od velikonočního zajíčka nás vedla po cestě, lesem a podél Šembery. Měli jsme oči na stopkách, protože zajíček zanechával na zemi různé kraslice a dopisy s instrukcemi. Na konci nás odměnil vajíčkem s překvapením.

Minulý týden jeli předškoláci na velký výlet do Prahy, kde statečně zdolávali kilometry i dětská hřiště.  Jsou to již samostatné a zodpovědné děti, které si tyto delší výlety plně prožívají se stejně starými kamarády. Velmi si výlet, za líhnoucími se motýli, užili a barvitě nám o něm vyprávěli. Ale my s mladšími dětmi nezůstali pozadu, a vyrhli se na poznávací výpravu na louku a do lesa. Zde se pak podrobně zkoumal hmyz pod lupou, což byla také veliká zábava.

Tento týden nám začalo studium v Čarodějnické školce Doubravce, kdy se děti rozdělily do kolejí, vymyslely si název, erb, pokřik a hůlku.

A začíná Máj…

 


 

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

čtvrtek 2. 5.

 

Ráno se sejdeme ve školce jako čarodějové a čarodějnice (kdo má klobouk nebo kostým, přijďte v něm ráno do školky).

Proletíme se a zatančíme si, pak vyrazíme na čarodějnou bojovku (tam už půjdeme bez kostýmů) Smile

 


 

ÚNOR, BŘEZEN

Oba dva měsíce jsme jako kosmonauti cestovali po různých planetách. Navštívili jsme ledové a zasněžené planety, planety, na kterých není voda a nakonec jsme přistáli opět na Zemi, na jediné planetě, kde zatím můžeme žít. Zjistili jsme, že v extrémních podmínkách by se nám nežilo tak dobře jako na Zemi. Začali jsme tedy řešit, jak to udělat, abychom si naši planetu chránili a pečovali o ni. Chceme totiž, aby nám co nejdéle vydržela zdravá a my si mohli užívat toho, co nám nabízí.

Zjistili jsme, že přispívat k záchraně planety mohou dospělí přispět v rámci svého zaměstnání. Měli jsme ve školce na návštěvě pány policisty, kteří zajišťují, aby se lidé chovali zodpovědně a dodržovali pravidla. Jako popeláři jsme si vyzkoušeli třídit odpadky a rozebírali jsme, proč je to důležité. Dozvěděli jsme se, co se s odpadky děje po jejich vyhození, které se dají třídit a co se stane s těmi, které se nemohou recyklovat. Chtěli jsme přiložit ruku k dílu, tak jsme vyrazili do terénu vybaveni rukavicemi a velkými pytli a sbírali odpadky cestou k lesu. Nejvíce odpadu bylo ze staveb a občas jsme se nestačili divit, co lidé mohou vyhodit, když se jdou projít do lesa. Dokonce na jednom námi vyklizeném místě zase leží halda odpadků.Frown

Přivítali jsme také jaro, vyhodili Moranu do Šembery, obhospodařujeme naše záhony, truhlíky a těšíme se na Velikonoce.


 

 

Co můžeme udělat pro záchranu naší planety?

ÚKLID OBCE

v rámci výpravy v pátek 29. 3.

V pátek v rámci výpravy budeme sbírat odpadky po cestě do lesa. Přispějeme tak k jarnímu úklidu obce a uděláme aspoň malý kousek práce pro naši planetu. Pokud mají děti doma pracovní rukavice své velikosti, dejte jim je, prosíme, v pátek do školky. Dětem, které rukavice z domova mít nebudou, dáme naše erární, které jsou trochu větší, takže sbírání je náročnější.

 


 

Informace o spojení tříd v době jarních prázdnin

 

SPOJENÍ DĚTÍ V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN – 1. TÝDEN

REFLEXE

První týden propojené zelené a oranžové třídy máme úspěšně za sebou. Věnovali jsme se společně tematice zdraví. Děti si společné soužití užily. Všechny, jako by o trochu povyrostly.

Děti z oranžové třídy prokázaly, že jsou v mnoha oblastech hodně samostatné. Bylo možné se o ně opřít jako o velké. Velmi zodpovědně se projevily zejména na výpravě, kde zvládly jako „první a poslední vestičky“ udržet své stádo oveček pěkně pohromadě. Smile Pro děti ze zelné třídy byly dobrým příkladem jako starší a zkušenější kamarádi.

Děti ze zelené třídy se velmi rychle (v podstatě během prvního dne) začlenily do fungování oranžové třídy. V rámci výpravy do lesa téměř doběhly. Místo toho, abychom je popoháněli, museli jsme je spíš brzdit. Smile Radostně se zapojovali do programu i společných her. Samostatně zvládali oblékání i stolování. Mají velkou snahu používat příbor správně, ale u některých dětí je ještě patrné, že nemají používání příboru zafixované – že doma jedí pouze vidličkou. Tyto děti pak buď strkají do pusy nůž, nebo mají kolem sebe doslova „nastláno“ (vidlička bez pomoci nože rýži a kuskus prostě vyhrne z talíře pryč). Prosíme o podpoření této dovednosti i doma. Děti jsou šikovné a motivované k tomu, aby jedení zvládly celým příborem. Navíc touto spoluprací obou rukou přirozeně posilují jemnou motoriku, koordinaci očí a rukou.

Doufáme, že i vy, rodiče dětí z obou tříd, jste toto propojení vnímali pozitivně. V příštím týdnu se opět těšíme na kamarády ze zelené třídy.

 


 

 

Vážení rodiče,

v průběhu těchto dvou týdnů navštěvují děti ze zelené třídy oranžovou třídu, kde jsou propojeny s mladšími dětmi z této třídy. V pondělí jsme si s dětmi povídali o tom, jak je fajn, že mají možnost pohrát si s jinými hračkami, než mají ve třídě, poznat kamarády z oranžové třídy. Toto propojení vnímáme velmi pozitivně. Většina dětí se v příštím roce posune do medové nebo oranžové třídy a nyní má zcela přirozenou možnost se s větší třídou seznámit, poznat i jiné paní učitelky, další kamarády.

Naše mladší děti se učí být bez předškoláků v pozici starších. Mají na starosti seznámit mladší kamarády s našimi zvyklostmi, být jim nápomocní, pokud je třeba.

Máme za sebou zatím 1. společně strávený den a myslíme, že jsme si ho všichni užili.

Těšíme se, že si těch propojených 14 dní společně užijeme a všechny děti z nich vytěží co nejvíce zážitků a osobních posunů.

 


 

DOCHÁZKA V TÝDNECH JARNÍCH PRÁZDNIN

25. 2. – 1. 3. a 4. 3. – 8. 3.

Všichni předškoláci budou chodit do medové třídy.


 

 

SHRNUTÍ PRVNÍHO POLOLETÍ

Vážení rodiče,

první pololetí máme za sebou a nás čeká vstoupit tou správnou nohou do druhého pololetí. Abychom vykročili správným směrem, je dobré zjistit, co všechno jsme za 1. pololetí zvládli, kam jsme se posunuli, na čem můžeme stavět. V rámci již zmiňovaného pololetního pozorování a společným popovídáním si o dětech na Oregonu nám vznikl ucelenější obrázek o třídě i o jednotlivých dětech. Ten je pro nás velice důležitý, protože nám nabízí možnost se nad dětmi individuálně zamyslet, ještě více je poznat a určit strategii práce na další půlrok, jak pro jednotlivé děti, tak pro celou třídu.

Socializace, adaptace

Z výsledků pozorování nám vyplynulo, že děti, které do školky chodí pravidelně (s menšími výpadky, nebývají často nemocné)jsou dobře zadaptované, bez problémů, poměrně zodpovědně, sebevědomě a s lehkostí zvládají každodenní rituálně se opakující činnosti (veškerou sebeobsluhu a povinnosti týkající se službiček, úklidu, přechody mezi činnostmi…). Jsou samostatnější, nepotřebují si od dospělého potvrzovat, zda jednají správně. Děti, které přichází a odchází ze školky tak, že mají dostatek času na volnou hru, se na kamarády většinou těší, hru s nimi si užívají, většina z nich ji dovede rozvinout – celkově působí uvolněně a spokojeně.

Oblasti

Zjistili jsme, že v rámci center a předškoláckého kroužku jsou všechny sledované oblasti dostatečně rozvíjeny. V individuálních rozdílech mezi dětmi hraje důležitou roli pravidelná docházka a dobře trénovaná sluchová paměť a sluchové vnímání. S většinou dětí potřebujeme pravidelně trénovat grafomotoriku. V rozvoji této oblasti můžete pomoci i vy. Učíme děti ve školce správný úchop a dbáme na to, aby ho dodržovali i při volné kresbě. Pokud je dítěti špatný úchop tužky kdekoliv tolerován (již od 3 let má tužku držet pouze jediným správným způsobem), dítě si ho může zafixovat a je velmi náročné přeučit ho na správné držení tužky.  Prosíme vás tedy o zvýšenou vnímavost k tomu, jak vaše dítě tužku drží a k důslednému opravování – u předškoláků to považujeme za zvlášť důležité (obtíže se psaním ve škole pak za to podcenění nestojí). Pokud budeme potřebovat tuto oblast s vámi probrat, oslovíme vás. J Stejně tak vám předáme informace o potřebě navštívit logopeda a potvrzení laterality.

Většina dětí z naší třídy jsou letos nebo v příštím roce předškoláci. Jsou velcí a dovedou být prima parťáky a kamarády. Ve druhém pololetí, jak jsem již psala, podnikáme více výletů, můžeme si lépe vyhrát s rozvojem oblastí v programu, volit náročnější ale o to zajímavější témata, protože se již na většinu dětí můžeme spolehnout v pravidlech a v samostatnosti. Bude fajn, když i vy, rodiče, budete na své děti pohlížet jako na velké a budete společně s námi podporovat jejich samostatné uvažování a zodpovědnost za své jednání. Pochopitelně v kolektivu vrstevníků se děti tyto dovednosti učí nejlépe a nejrychleji. Proto také doufáme, že nemoci už mají děti co nejvíce za sebou a na jaře se budeme v co nejhojnějším počtu věnovat hlavně užívání si programu, hrám s kamarády a slíbeným výletům, které děti neskutečně tmelí kolektivně a trénují v právě zmiňované samostatnosti a zodpovědnosti. Věřte, že do další životní etapy budou tyto dovednosti potřebovat nejvíc.

Těšíme se s vámi všemi na další půlrok.

Jana a Tereza

 


 

LEDEN

Na konci ledna vždy uzavíráme pozorování dětí za celé uplynulé pololetí. Shrnujeme v něm naše a vaše společné povídání o dětech na Oregonu a zejména naše půlroční pozorování. Výstupy z tohoto pozorování slouží k tomu, abychom si ujasnili, kde mají děti své silné stránky a na kterých oblastech je potřeba pracovat v dalším pololetí. Z pozorování vyplyne strategie práce s celou třídou na druhý půlrok a potřeba k individuálnímu rozvoji jednotlivých dětí. Pokud nám z pozorování vyplynou nějaké poznatky, které s vámi potřebujeme probrat, oslovíme vás. Nabízíme vám možnost se s výstupy pozorování seznámit, není to ale nezbytné (větší váhu mají pro nás než pro vás). Pokud budete mít zájem, můžete si výstup z pozorování přečíst ráno, když vodíte děti do školky. Je dobré přijít nejpozději kolem osmé hodiny, ať máte čas na na čtení a dovysvětlení případných nejasností.  V prvním únorovém týdnu vám napíši, jaké cíle jsme si stanovili pro celou třídu na druhé pololetí, na které oblasti se budeme zaměřovat přednostně.

V lednu se z nás stali kosmonauti a v raketě jsme vyletěli do vesmíru. V dramatice jsme si zařídili řídící centrum, ve kterém si rádi hrajeme. Seznámili jsme se s výstrojí kosmonauta, povídali jsme si o tom, jak to udělat, aby byl kosmonaut silný a zdravý. Trénovali jsme měsíční chůzi, různé druhy skoků a poskoků. Zjistili jsme, jaké planety obíhají Slunce a co je pro ně typické. Zkoumali jsme, jestli bychom na některé z planet mohli žít a co všechno musí planeta splňovat, aby na ní mohlo něco začít růst.

 

PROSINEC

Jen co jsme rozsvítili strom a začali si užívat adventní čas, zaťukal nám hned v prvním prosincovém týdnu na dveře Mikuláš se svými pomocníky. Anděl přišel bílý, krásný, ke všem milý a pozorný v doprovodu s malinkým lumpíkem čertíkem, který dětem našeptával, jak moc se mu líbí jejich pošťuchování. Každý z dětí přišel Mikulášovi říct, co si myslí, že se mu daří, v čem je dobrý, co je na něm fajn. Pak se zamýšlel nad tím, co by mohl zlepšit, na čem by bylo dobré zapracovat. Je zajímavé děti poslouchat, když mluví o sobě. Některé o sobě mají jen dobré mínění - neví, co by mohly zlepšovat, některé se opravdu zamyslely a svoje slabší stránky popsaly. Klobouk před nimi dolů. Pak se k tomu všemu vyjadřoval anděl s čertíkem. Děti se tetelily blahem nad slovy andílka, bylo patrné, že každý je v něčem dobrý a pro sebe i kamarády cenný. Čertíkovo pochichtávání se jim už poslouchalo hůř. Nejčastěji čertík dětem připomínal pravidla a chování ke kamarádům.

K pravidlům a zodpovědnému chování jsme se museli vracet v tomto týdnu několikrát, svoje ovoce to ale přineslo. Doufejme, že tím nic nezakřikneme  a konec roku a besídku si užijeme v kamarádské pohodě. Smile


 

 

LISTOPAD

V posledních čtrnácti dnech jsme se začali ladit vánočně. Čekal nás totiž největší úkol roku - rozsvítit v obci vánoční strom. Děti pilně trénovaly, vyráběly na jarmark a těšili se, až vám to všechno budou v sobotu moci předvést a prodat. Jarmark se i díky vám vydařil a výtěžek z něj byl rekordní - 3 500 Kč. Za tuto sumu jsme do třídy objednali stavebnici MAGFORMERS, která je u dětí hodně oblíbená a aby si z ní mohlo stavět více dětí propracovanější stavby, je nutné mít honě dílků. Stavebnice stála 3 658 Kč.

V dalších týdnech jsme zkoumali střídání ročního období a pojmenovávali si členy rodiny. Zjišťovali jsme, jak vypadá nejen česká rodina, ale i třeba africká. Abychom si takovou africkou rodinnou atmosféru prožili, přijel k nám na návštěvu pás s bubny pro všechny děti a zkoušeli jsme si různé způsoby hry na ně.

Listopad jsme zahájili příchodem svatého Martina. Vyprávěli jsme si legendu o svatém Martinovi a znovu si začali osvěžovat naše pravidla a hlavně kamarádské chování. Zjistili jsme, že podělit se a domluvit se s kamarádem je o hodně příjemnější než se dohadovat, případně přetahovat o hračky. Na výpravě našla zlaté podkovy jen polovina dětí a musela se zamyslet nad tím, jak to udělat, aby kamarádi s prázdnýma rukama nebyli smutní. Docela by nás zajímalo, jak by taková situace dopadla, kdyby ve školce nebyly děti, které tyto situace již zažili. Smile Všichni kamarádi se však ochotně o své podkovy rozdělili. Dokonce někteří byli tak štědří, že se rozdělili se dvěma kamarády, když se zjistilo, že podkov bylo ještě méně - některé zkrátka Martin ukryl příliš pečlivě. Smile

 


 

Milí rodiče,

sbíráme sušená dýňová semínka. Pokud budete doma s dětmi vydlabávat dýně a nějaká semínka do pátku nasušíte a přinesete do školky, budou mít děti radostné tvoření. J

Děkujeme

 


 

ŘÍJEN

Půlku druhého měsíce máme za sebou a s ní i první společnou akci s rodiči. Chceme moc poděkovat všem rodinám, které se zapojili do soutěže o nejchutnější štrůdl. Byli jsme sami překvapeni, kolik štrůdlů se ve školce sešlo. Vítězné rodiny dostanou diplom, který v pondělí v ranním kroužku předáme dětem. Všechny štrůdly byly výborné a hodnocení nebylo snadné. Gratulujeme vítězům a ještě jednou děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

Děti se na vyrábění s vámi rodiči moc těšili a myslím, že jejich očekávání byla naplněna. Doufáme, že ta vaše také.

Všechny děti ve třídě již plně vnímáme jako zadaptované, předškoláci jsou již zcela zaběhlí v odpoledním programu v medové třídě. Hodně teď pracujeme na tom, abychom ve třídě fungovali samostatně a zodpovědně. Snažíme se drobné konflikty s kamarády řešit tím, že si řekneme, co nám na chování kamaráda vadí, proč nám "něco" nemá dělat. Všechny věci, které se nám nelíbí a do naší třídy nepatří, jsme vyhodili z okna ven. Děti mezi ně zařadily strkání, škrábání, posmívání, neslušná slova, kopání do čehokoliv jiného než do míče, bourání s auty. Pokud někdo takové věci přesto do školky přináší - asi je našel vyhozené na parkovišti nebo na silnici Smile, vysvětluje dětem, proč se tak chová, když jsme se všichni dohodli, že nám to vadí.

Na naší nástěnce již můžete najít termíny na Oregonská setkání v příštím týdnu. Prosím, zapisujte se, ať se zvládneme sejít do půlky listopadu. Pak nám začínají přípravy na vánoční setkání (je to k neuvěření, jak rychle to všechno letí). Smile

 


 

 

ZÁŘÍ

Září máme úspěšně za sebou. Máme radost, že většina dětí si již na prostředí školky zvykla, že se radují z programu a radostně si hrají s kamarády. Jsme rády, že komunikace s dětmi i s vámi, rodiči, funguje. Také díky tomu se adaptace nových dětí posunuje dobrým směrem. Většina dětí již poměrně soběstačně funguje při oblékání, čištění zoubků, stravování a další sebeobsluze. Máme prosbu, aby děti také doma začali jíst příborem (používaly vidličku i nůž). Všechny děti jsou schopné používat příbor. Máme vyzkoušeno, že při používání příboru jsou děti při jídle mnohem efektivnější, lépe a více se najedí, zároveň trénují jemnou motoriku ruky a soustředění se na práci oběma rukama. Takové zaměstnání rukou, očí a mozku vede k tomu, že děti se soustředí jen na jídlo a jsou spokojenější. Děti, které příborem nejedí, mají více jídla kolem sebe než v sobě, při jedení většinou nevydrží sedět, podpírají si hlavu, jedí velmi pomalu, pomáhají si rukama, protože bez  nože nic pořádného nenaberou.

Děti, které k nám již nějaký ten čas chodí, jsou zaběhnuté, mezi novými dětmi si již našly nové kamarády, působí spokojeně, vyrovnaně. Někteří z nich jsou dobrými průvodci a pomocníky nových dětí, někteří se této roli brání. Všichni předškoláci svým podpisem stvrdili, že mladším dětem budou vzorem, budou jim pomáhat, pokud budou o pomoc požádáni a že budou dodržovat dohodnutá pravidla. V září jsme si všichni nechali čas na rozjezd a adaptaci, od října na dodržování pravidel od starších dětí budeme již trvat. Těšíme se na společné akce, které nás čekají.

Přejeme všem klidné volné dny.


 

 

 

Milí rodiče,

první dva týdny školky máme za sebou, tak podáváme první informace o našem sžívání se. Děti během dne vypadají spokojeně. Na některých je vidět, že se do školky na kamarády těší, pro některé je loučení s rodiči ještě obtížné, ale každý den je vidět alespoň lehký pokrok. Je moc dobře, že se s dětmi (zejména novými nebo mladšími) domlouváte na vyzvedávání a respektujete jejich přání. Někdy je pro mladší nebo nové děti ještě teď na podzim odpoledne bez maminky dlouhé a ustýskané.

Jsme také moc rády, že ráno neslyšíme dobré rady, aby děti byly hodné. Je fajn, že se zajímáte, co si ve školce užily, s kým si hrály. Slova "být hodný" a "zlobit" nepoužíváme, protože pro každého mají jiný obsah a význam. Pokud s Vámi něco potřebujeme řešit, vyhledáme si vás ráno nebo odpoledne a pokud potřebujete řešit něco vy s námi, nebojte se přijít a zeptat. Zatím máme, pocit, že to všichni víte a komunikace funguje.

Děti si společný program ve školce užívají. Už umí nějaké písničky, pustili jsme se společně do tvoření v centrech, zvládají i výpravy v lesním terénu.

Prosíme o denní kontrolu šaten a domluvu s dětmi na tom, co si mají vzít na zahradu. Čeká nás ještě teplé a slunečné počasí, kraťasy užijí venku i uvnitř, protože za slunečného počasí máme třídu opravdu vyhřátou. Na pobyt venku si děti vždy mění kraťasy nebo tepláky, takže je potřeba mít ve školce vše dvakrát a dětem připomenout, co je na ven a co dovnitř.

Děkujeme a více na rodičovských schůzkách.

Jana a Tereza


 

 

Milí rodiče,

zkontrolujte, prosím, dětem vybavení v šatnách a řešte s nimi ráno, co si mají vzít na ven. Víme, že informací je teď hodně, pro některé z vás je nové vše. Pro vaše děti je vše také nové, a pokud vůbec netuší, co si mají na ven vzít nebo některé věci nemají, jsou teď takové situace pro ně obrovským stresem.

Běžně se nám během těchto dvou dnů stávalo, že děti mají jen holiny, jediné boty jim jsou malé, nemají na ven tepláky, nebo je mají nahoře mezi náhradním oblečením, kam nedosáhnou.

Nejdůležitější jsou tedy tyto informace:

 • v botníku jsou holiny i tenisky (v odpovídající velikosti)
 • na háčku visí vše, co si mají děti vzít na sebe ven (i tepláky nebo šusťáky)
 • dítě je s rodiči domluveno na tom, co si má na ven obléci

Vše ostatní funguje dobře. Děti se ve třídě již orientují, většina si dokáže najít hru, kamaráda pro hru. Postupně se poznáváme a zjišťujeme, jaká pravidla je potřeba dodržovat, aby nám tu spolu bylo dobře a aby se nám nic nestalo.

Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template