D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

seznam článků
ORANŽOVÁ TŘÍDA
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

Tak nám to zase velmi rychle uteklo.  Další školní rok je za námi. Velkou část tohoto pololetí jsme, bohužel, vinou virových prázdnin, nemohli strávit společně. Ale o to více jsme se snažili si ty poslední společné týdny užívat naplno. Poslední společnou větší akcí byla Zahradní slavnost, která probíhala nevšedně v komorním prostředí Oranžové třídy. Počasí nám sice nepřálo, ale přesto jsme si slavnost užili, i díky Vám, kteří jste se aktivně s dětmi účastnili zážitkové hry, podíleli jste se na bohaté tabuli plné dobrot, a pomohli jste i s úklidem školky.

Ukončili jsme naše celoroční téma „Rok na vsi“.  Všechny děti si zasloužily ocenění „hospodář roku 2020“. Celý rok pracovaly s nasazením sobě vlastním. Některé volným tempem, některé letěly jako o závod. Velký dík patří také Vám, rodičům, za spolupráci, podporu a vstřícnost. Velmi nás potěšily Vaše kladné odezvy na facebookové aktivity v době zavřené školky. Jsme rády, že jste nám pomohli dále rozvíjet náš program.

Školáci

Nejstarší kamarádi ze třídy byli na naší Zahradní „školkové“ slavnosti pasováni na ŠKOLÁKY. Loučíme se s nimi se slzou v oku a přáním krásných dnů plných radosti z učení a nových kamarádů.  Ve školce jsme rozvíjeli nejen všechny oblasti učení, ale pracovali jsme společně především na samostatnosti. Naším cílem bylo, aby děti odcházely do nového prostředí školy co nejlépe připravené, aby zvládly rychlejší školní tempo, a aby se dokázaly postarat nejen o sebe, ale i o své věci. Velký důraz jsme kladly na rozvoj sociální oblasti. Děti by měly zvládnout řešit i nepříjemné situace (hádky s kamarády, ubližování slovní i fyzické atp..).  Snažili jsme se o zvýšení kompetence - „chci řešit tyto situace sám, protože jsem velký“.

Mladší děti

Mladší kamarádi se posunuli do role předškoláků. Byli pasováni na celodenním výletě, kde jim starší kamarádi předávali své zkušenosti, rady a své povinnosti, které vyplývají z role nejstarších dětí ve třídě. Velmi jsme si užili také přespávání ve školce, a děti se o sebe skvěle zvládly postarat. Společně se s nimi budeme aktivně připravovat   příští rok na nástup do školy (podrobnosti  Vám předáme na třídních schůzkách v září).

Přejeme Vám krásné léto a děkujeme za spolupráci.

Tereza a Eliška

 

 

 

CELODENNÍ  VÝLET DO BOTANICUSU DO OSTRÉ

 

VE ČTVRTEK 25.6. NÁS ČEKÁ POSLEDNÍ CELODENNÍ VÝLET V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE.

JEDEME DO STŘEDOVĚKÉ VESNIČKY A KRÁSNÝCH ZAHRAD V OSTRÉ, KDE SE DĚTI VRÁTÍ V ČASE  A BUDOU MÍT MOŽNOST VIDĚT, A TAKÉ SI VYZKOUŠET,  NĚKTERÁ ŘEMESLA A AKTIVITY.

 

DĚTI , PROSÍM, PŘIVEĎTE NEJPOZDĚJI V OSM HODIN, ABY SE STIHLY V KLIDU NASVAČIT A PŘIPRAVIT NA ODJEZD AUTOBUSU V 8:30 HOD.

ZPĚT BYCHOM MĚLI BÝT OKOLO 16:30 HOD.

 

S SEBOU: BATOH A V NĚM PITÍ VE DVOU PŮLLITROVÝCH LAHVIČKÁCH, NĚCO MALÉHO NA ZUB, OBLEČENÍ PŘIZPŮSOBENÉ POČASÍ, OBUV TURISTICKOU, NĚCO NA SEZENÍ NA ZEMI, CEDULKU SE JMÉNEM A TELEFONNÍM ČÍSLEM NA TEREZU 739 237 401 A ELIŠKU 775 604 376

DĚTI TAKÉ RADĚJI VYBAVTE NÁRAMKY PROTI KLÍŠŤATŮM A POKUD BUDE SLUNEČNO, NAMAŽTE JE RÁNO OPALOVACÍM KRÉMEM.

POKUD NĚKDO Z DĚTÍ TRPÍ NEVOLNOSTÍ V AUTOBUSU, PROSÍM, NAHLASTE NÁM TO….

ZE ŠKOLKY DOSTANEME OBĚD (ŘÍZEK S CHLEBEM A ZELENINOU),

V BOTANICUSU MÁME OBJEDNANOU PRAVOU KELTSKOU PALAČINKU S MÍSTNÍ DOMÁCÍ MARMELÁDOU.

těšíme se T a E


!! POZOR ZMĚNA !!

VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ JSME SE ROZHODLY,  POSUNOUT DEN CELODENNÍHO VÝLETU NAŠÍ TŘÍDY.

PRO VÁS SE NIC ZÁSADNÍHO NEMĚNÍ. PŘESPÁVÁNÍ ZŮSTÁVÁ V PŮVODNÍM TERMÍNU.

VE STŘEDU RÁNO PŘIVEĎTE DĚTI SBALENÉ TAK, JAK BYLO PLÁNOVÁNO. VE TŘÍDĚ PROBĚHNE NÁHRADNÍ PROGRAM, KTERÝ BUDE POKRAČOVAT AŽ DO VEČERA. NA VÝLET VYRAZÍME VE ČTVRTEK. DO ŠKOLKY PLÁNUJEME NÁVRAT NEJPOZDĚJI KOLEM TŘETÍ HODINY.

ELIŠKA A TEREZA

CELODENNÍ VÝLET A PŘESPÁVÁNÍ 10. – 11.6.

VÝLET:

vycházíme cca.v 9:30 (po svačině) a vracíme se v cca. 17:00 (pro ty, kteří nepřespávají – vyzvedáváte děti v 17:00)

DRUHÝ DEN MÁME PROGRAM DLE ROZVRHU A VYZVEDÁVÁTE DĚTI PO OBĚDĚ ČI SVAČINĚ…

CO S SEBOU:  pití alespoň dvě půllitrové lahve, menší svačinku,

ZE ŠKOLKY BUDEME MÍT PŘIPRAVEN K OBĚDU ŘÍZEK A SUŠENKU

OBLEČENÍ: přizpůsobit počasí, malou podložku či pláštěnku na sezení v lese,

HLAVNĚ  DOBROU TURISTICKOU OBUV

PŘESPÁVÁNÍ:

CO S SEBOU: v tašce náhradní oblečení na druhý den, ručník, pyžamo, pytlík na špinavé oblečení (tašku necháváte ráno v šatně)

VEČEŘE: ZAJISTÍME VE ŠKOLCE

SNÍDANĚ: PROSÍME RODIČE, ABY PŘIPRAVILY NĚCO PEČENÉHO K SNÍDANI  (muffiny, buchty, slané šneky…) JÍDLO MŮŽETE RÁNO 10.6. NECHAT V KUCHYNI. DĚKUJEME

Těšíme se E a T


VÁŽENÍ RODIČE,

ZAPISUJTE, PROSÍM, DĚTI DO TABULKY NA NÁSTĚNCE TŘÍDY, POKUD SE CHTĚJÍ ZÚČASTNIT CELODENNÍHO VÝLETU SPOJENÉHO S PŘESPÁVÁNÍM VE ŠKOLCE. TATO AKCE SE USKUTEČNÍ 10. - 11. 6.2020.

HEZKÝ DEN TaE

 

Milé děti a rodiče,

vítáme vás ve školce. Delší dobu jsme se neviděli a hodně se toho změnilo. Někteří kamarádi už do konce roku nepřijdou. Jiní, ze zelené třídy, se k nám přidají.  Budeme se potkávat v menším počtu, společně se učit novým pravidlům ve třídě.  Není toho málo, ale zvládneme to J.

Proto prvních 14 dní nebude určitě probíhat program tak, jak jsme byli zvyklí, ale snažily jsme se ho připravit tak, abyste o nic nepřišly.

Většinu času se budeme snažit být venku. Dvě dopoledne v týdnu strávíme cvičením na zelené zahradě.

Je také potřeba osadit naše záhonky. Čekají nás proto i zahradnické práce. Komu se doma podařilo vypěstovat semínko, může ho přinést.

Předškoláci určitě nepřijdou o svůj předškolácký  kroužek, který  bude společný s medovou třídou.

Čeká nás veliké téma  „RODINA“

 • Budeme zjišťovat, co to vlastně rodina je a kdo do ní patří.
 • Naučíme se pojmenovávat své příbuzné.
 • Nakreslíme,  namalujeme a vymodelujeme  si svou rodinu.
 • Vyzkoušíme si spočítat kolik osob naše rodina má. Kdo je v ní nestarší a kdo nemladší.

 

Tereza a Eliška

 

 

Ahoj děti,

posíláme vám i vašim rodinám jarní pozdravení.

Jelikož na našem statku již začalo jaro, je třeba, aby hospodář připravil vše potřebné. Záhony ve školce jsou již připravené – okopané, vypleté a prohnojené, a jediné co jim chybí jsou semínka. Zde můžete pomoci vy s rodiči. Zahrada školky je přístupná z vrátek, které slouží k odpolednímu vyzvedávání dětí.  Na terase ve školce (hrnčířský kruh) jsou připravena v krabičce různá semínka. Pro každého jsme počítaly se dvěma kousky. Vyberte si, jaké se vám líbí, vezměte domů a dle návodu, který je u krabičky,  zasaďte (rodiče vám určitě rádi pomohou). Můžete zkusit hádat, co ze semínek vyroste. Pokud máte doma vlastní semínka, klidně je použijte také. Budeme se těšit na překvapení, jaké rostlinky jste vybrali. Nezapomeňte se o svá semínka pečlivě starat. Potěší nás informace či fotky, jak se vašim rostlinkám daří.

Mějte se hezky

Tereza a Eliška

 

Milí rodiče,

Máme za sebou první pololetí a děti udělaly od září veliké pokroky a kus práceJ.  Pro další rozvoj jednotlivců, i celé třídy jako celku jsme vyhodnocovali systematické pozorování dětí – sledujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, oblast předčtenářských a předmatematických dovedností, volnou hru, sociální dovednosti, sebeobsluha….). Pokud z pozorování vyplynuly větší nedostatky u některých jednotlivců, řešily jsme to s vámi osobně.

Z pozorování vyplynulo, že děti, které chodí do školky pravidelně, jsou zadaptované, orientují se v prostředí třídy i celé školky a nemají problém s přizpůsobováním se změnám. Rozvíjí své volné hraní s kamarády, dokážou s nimi lépe řešit případné konflikty, a bez obtíží komunikují i s námi dospělými (sdílí s námi své radosti i strasti). Děti, které jsou často doma (ať už z rodinných či zdravotních důvodů) jsou naopak nejisté po delších absencích, a vlastně se na školku adaptují zas a znova (což je pro ně často velmi obtížné až stresující). Proto jsme Vás chtěli podpořit v pravidelné docházce. Běžné nachlazení  je  součástí  dětského kolektivu od podzimu až do jara, a nemusí být vždy překážkou v návštěvě školky.

Je skvělé, že předškoláci zůstávají pravidelně do odpoledních hodin, a my tak můžeme systematicky pracovat na rozvoji všech oblastí na Předškoláckém kroužku.

V dalším pololetí se chceme zaměřit zejména na rozvoj sociální oblasti. Budeme děti více spojovat do menších skupin, a učit je mezi sebou účelně komunikovat a spolupracovat. Na předškoláky čeká více povinností a odpovědností. Pracujeme na tom, aby přechod do školy pro ně byl co nejméně stresovou záležitostí a mohli si tuto velkou změnu naplno užít.

V poslední době dochází k častějšímu porušování  nastavených pravidel. Děti je již dobře znají, proto budeme důslednější co se týče jejich dodržování.

Podporujeme děti v co největší samostatnosti a aktivnímu myšlení, o což prosíme i Vás, abyste je v těchto oblastech podporovali doma. Nedělejme věci za děti, oni toho většinu opravdu zvládají samy, a když ne, veďme je k tomu, aby dokázali co nejpřesněji vyjádřit své potřeby (bude se jim to do života velmi hodit).

Děkujeme za spolupráci, za Váš aktivní přístup a těšíme se na zážitky v dalším pololetí.

Tereza a Eliška

BRUSLENÍ

Ve čtvrtek proběhla 1. lekce. Děti byly natěšené a moc si to užívaly. Nastoupit na led bylo pro většinu poměrně těžké, ať dělaly co dělaly zkrátka to klouzalo a tak většina se pevně držela mantinelu nebo hrazdičky. Trenéři si děti rozdělili do tří skupin a začalo se s "tréninkem". Při první lekci se děti pomocí her, měly naučit na bruslích uvolnit, zkoordinovat tělo a začít si pohyb užívat. A to se podařilo, hrazdičku všichni odložili a radostně se samy pohybovaly po ledě. Na další lekce je potřeba připravit dětem extra oblečení jen na bruslení: v šatně budou mít dvoje oteplné oblečení jedno na zahradu a jedno jen na bruslení (dopoledne na zahradě se děti zašpiní a nemohou ve stejném oblečení na led, na ledu se oblečení zmáchá a pak by šly odpoledne mokří ven). Do tašky s bruslemi přidejte dětem pití, nejlépe nějaký džus, sirup, aby jim dodal energii mezi tréninkem. Děkujeme a těšíme se na další lekce.

 

PROSINEC

Celý prosinec v oranžové třídě probíhal ve znamení Adventu. S dětmi jsme si povídali o tradičním pojetí předvánočního období. Především o hodnotách,které byly stěžejní již pro naše předky. Vánoční zvyky a tradice jsme si připomněli na výletě do skanzenu v Kouřimi.

V rámci plnění dobrých skutků, jsme přinesli trochu vánoční pohody do pečovatelského domu Doubrava. Pro děti to byl úplně nový zážitek a celou akci doprovázela velmi příjemná atmosféra.

Pilně jsme se připravovali, a především se těšili, na naší "netradiční besídku".  Děti byly nadšené a i díky Vám se celá akce povedla. Ještě jednou Vám proto chceme poděkovat za Vaší podporu a spolupráci (třídní Ježíšek byl letos opravdu bohatý).

Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Tereza a Eliška

 

 

LISTOPAD

Měsíc listopad jsme si náležitě užili. Zkoumali jsme přírodu a především její barevné proměny. Vždyť které jiné roční období nabízí tolik úžasných barev.  Začátek měsíce jsme se ztišili a povídali si o Svátku zesnulých, kdy děti vzpomínaly a povídaly o těch, kteří je opustili (prarodiče, a hlavně zvířátka..).  Hospodář na vsi již úplně sklidil svou úrodu a mohl se naplno věnovat společenským akcím, jakými bylo hlavně  posvícení, kdy si pořádně vyhodili z kopýtka – tančilo se, zpívalo, jedlo a pilo. A v tomto stylu probíhala i naše centra.

Našemu pedagogickému sboru se bohužel nevyhnuly tento měsíc nemoci, a tak třídy fungovaly ne v úplně  tradičním provozu. Děkujeme tímto dodatečně za Vaší spolupráci při brzkém vyzvedávání dětí, či nechávání si dětí doma.

11.11. se nenechal zahanbit ani svatý Martin, který opravdu přinesl první předzvěst zimy v podobě prvního poprašku sněhu. Pro nás však legenda o tomto světci měla ještě jeden, daleko hlubší význam. Povídali jsme si o tom, jak je důležité umět se podělit s kamarády a pomoci někomu, kdo to potřebuje.

20.11. se vydaly mladší děti z Oranžové a Medové třídy do Brodského divadla. Cestování i přesuny ve větším městě zvládly mladší děti bez obtíží a moc si užily změnu prostředí. Velká Pošťácká pohádka byla o skřítcích, kteří se v noci objevují na poštách a  o posílání klasických dopisů, které naše děti už téměř neznají. 27.11. pak i předškoláci vyrazili do Prahy na představení Rusalka, jež se jim velice líbilo.

Celý měsíc probíhal  ve znamení příprav na vystoupení u příležitosti Vánočního jarmarku a slavnostního rozsvícení vánočního stromku v Doubravčicích. Děli pilně a s nadšením trénovaly koledy, vyráběly výrobky na jarmark a především se těšily, až Vám vše v ten slavný den ukáží a předvedou. Se špatným počasím se přihlásila i zvýšená nemocnost, a tak jsme se s některými tvořily i zpěváky bohužel museli na nějaký čas rozloučit.  O to více si ceníme nasazení, jaké předvedly děti na sále i při tvorbě dárečků pro Vás.

Chtěli bychom Vám moc poděkovat za podporu ať v podobě napečených dobrot na jarmark, či v podobě milého slova, či velkých ovací, které se ozývali po vystoupení každé třídy. . Obojí je pro nás velmi důležité, příjemné  a posiluje nás. Doufáme, že celou akci jste si užili minimálně tak, jako my.

Zároveň chceme moc poděkovat za vaše finanční příspěvky, Oranžová třída vydělala na Jarmarku krásných  4000,-korun! Můžeme je použít na nákup her, hraček a  stavebnic do třídy, po kterých děti touží.

V prosinci nás čeká ještě jedno společné setkání v podobě Vánoční  besídky 18.12. od 16:30. Letos bychom jí chtěli pojmout trochu jinak, interaktivně. Děti Vám samozřejmě předvedou, co se naučily, a pokusí se tentokrát naučit něco i Vás. Taky si pro Vás budou připravovat občerstvení.

Těšíme se na Vás..

Eliška a Tereza


VÁŽENÍ RODIČE,

máme za sebou další měsíc ve školce. Děti jsou již plně zadaptované a ve třídě panuje dobrá atmosféra.  Do nabízených činností  se pouští s elánem a nadšením, při volné hře pracuje fantazie a obzvláště v dramatickém koutku vznikají  úžasné hry.  Líbí se nám, že do nich děti často zapojují i nově nabyté informace získané v ranním kroužku. Je to pro nás pěkná zpětná vazba, že program je pro děti atraktivní a vnímají ho.

Doubravka s Neználkem a s dětmi již sklidili všechnu úrodu a připravili záhony na zimu.  S oběma jsme aktuálně řešili nachlazení, a co případě nemoci musíme dělat, a jak se máme chovat, abychom nenakazili ostatní kamarády. Povídali jsme si o dočesné, konopické i dokopné, připomněli jsme si, proč slavíme státní svátek 28. října.

Doufáme, že jste si  užili naší první společnou akci Jablíčkobranní. Děkujeme, všem rodičům, kteří se podělili o své jablečné kulinářské umění či se postarali o náš pitný režim.

Celý měsíc pozorujeme, jak se nám příroda proměňuje. Povídáme si o tom, co to znamená pro různé druhy zvířat, ale i pro rostliny. Naplno si užíváme podzimních plodů a barevného listí.  To vše se promítá do našeho tvoření, které můžete obdivovat na nástěnkách a sítích v šatně i hale.

Děkujeme všem rodičům za sdílení  při individuálních schůzkách  Oregon.   Vaše pozorování  a shrnutí informací o  dětech, jsou pro nás velmi cennou pomůckou. Pomáhají nám lépe porozumět individuálním potřebám Vašich dětí a umožňují nám vytyčit jasnější cestu k jejich rozvoji v jednotlivých oblastech.

S plnou adaptací dětí jde ruku v ruce jejich uvolnění, a samozřejmě i testování, zda je opravdu nutné dodržovat nastavená pravidla.  Objevují se  sprostá  slova,  občas i hrubosti vůči sobě navzájem a snahy vyvlíknout se ze svých povinností. Všechny tyto situace  řešíme, s dětmi je podrobně rozkódujeme, vysvětlujeme, a pokud je potřeba, dokomunikujeme i s Vámi osobně… Zejména apelujeme na to, aby se děti chovaly k sobě navzájem tak, jak si přejí, aby se chovali ostatní k nim. Je fajn, když  i Vy doma s dětmi situace probíráte.

Přejeme hezké dny Eliška a Tereza


Podzim v Praze - výlet s předškoláky

Ve čtvrtek předškoláci vyrazili  na celodenní výlet do Prahy. Počasí přálo, děti byly skvěle připravené, takže na cestě za prožitky nic nebránilo. Jeli autobusem z Doubravčic, díky objížďkám první spoj ujel. Výletníkům to ale nevadilo, měli aspoň čas prozkoumat nádraží, pozorovat vlaky a nedalekou stavbu. Když dojeli do Prahy, přemístili  se tramvají  na hřiště pod Petřín. Tam si děti užily spousta zábavy co hřiště nabízelo, naobědvali jsme se a vystoupali Petřínskými sady k Petřínské rozhledně. I tady objevili a vyzkoušeli hřiště. Pak už je čekalo putování k Pražskému hradu, obhlídka chrámu sv. Víta a nádherné výhledy na panoramata Prahy. Výlet s kamarády, bez rodičů, je zcela něco jiného s neopakovatelnými zážitky. Užívali  si úplně každou chvilku... jízdu dopravními prostředky, úžasná hřiště na Petříně, kde se společně s kamarády ze školky asi jinak nesejdou, pozorovali  sochy, hradby, jak opravují lanovku, krmili sojku, počítali schody snad až do nebe, hledali královské koruny před Pražským hradem....  Zážitek bylo projít ostrahou Pražského hradu, kde  byli kontrolování, zda nemají v batůžcích bombu Smile, neměli a tak se dostali až k chrámu sv. Víta. Výlet se náramně vydařil, děti se zase o krok posunuly dál v samostatnosti a zodpovědnosti a  společné zážitky upevnily jejich kamarádství. Přesně proto se tyto výlety pořádají a je skvělé, že děti ve výletech a akcích podporujete.


VÁŽENÍ RODIČE,

Máme za sebou první společný měsíc ve školce, a adaptace dětí probíhá velice dobře. Třída je kompaktní, děti se navzájem vnímají, a atmosféra je velice přátelská.

Celý měsíc si děti osvojovaly a zvnitřňovaly pravidla jak ve školce, tak na zahradě. Znají je dobře, hlídají se navzájem, a na jejich dodržování si často dohlíží sami. Samozřejmě je také stále zkouší porušovat…

Práce v centrech je pro děti velikou zábavou, noví kamarádi se zorientovali v jejich systému, a výsledky můžete pravidelně obdivovat v chodbách na nástěnkách a sítích. Tématicky jsme se věnovali bramborové dokopné a dožínkám.

Ve středu vyrazil SvatoVáclavský průvod králů na koních po Doubravčicích, a my na své pouti navštívili několik místních rodin, včetně obecního úřadu. Děti si pouť velice užili i přes nepřízeň počasí a zpívali s plným nasazením. Ještě jednou děkujeme všem rodičům, kteří nás pozvali a připravili výborné občerstvení, jež nás vždy posílilo na další „cestu“.

V tomto týdnu ve čtvrtek 3.10. nás čeká další akce, JABLÍČKOBRANÍ, což jsou odpolední dílny pro rodiče s dětmi. Podrobné Info máme na nástěnce i na webu. Kdo má možnost, můžete nám nosit od pondělí jablka.

Probíhá OREGON, již pro všechny rodiče. Prosíme Vás, abyste sledovali vypsané termíny, a zapisovali se na nástěnce. Potřebujeme pozorování uzavřít do konce října.

 

POZOR, ZMĚNA PRO PŘEDŠKOLÁKY!!!

Z důvodu velkého počtu předškoláků dochází k organizační změně v odpoledním předškoláckém kroužku. Od pondělí 30.9. se nebudou předškoláci nikam přemisťovat, ale budou odpočívat v Oranžové třídě. Také předškolácký kroužek bude probíhat v naší třídě pod našim oranžovým vedením. V případě nejasností s námi řešte osobně.

 

Mějte krásné podzimní dny Tereza a Eliška

 

 

„OREGON“

Vážení rodiče, rády bychom Vás pozvaly na společné setkání při individuálním pohovoru o Vašem dítěti.

Pohovor je zhruba na půl hodiny a vyplníme při něm společně dotazník, z oregonské metody pozorování dítěte. Dotazník je nástroj na mapování posunu dítěte a rozvoje jeho učení ve všech oblastech. Tyto záznamy nám umožňují sdílet s vámi informace týkající se pokroků dítěte a společně vytvářet dlouhodobé a krátkodobé cíle pro výuku dětí.

Kdo má možnost využít nabídnuté časy, zapište se, prosím, do tabulky na nástěnce oranžové třídy.

Každý týden tabulka bude aktualizována. Osobní pohovory bychom měli zvládnout během měsíce, abychom s výsledky dál mohli pracovat.

Děkuji Tereza a Eliška

 


Vážení rodiče a přátelé Oranžové třídy,

Máme za sebou první společný týden ve školce, který jsme si móóóc užili.

Děkujeme, že respektujete včasné příchody do školky. Děti se stihnou ráno rozkoukat, a zapojit do her s kamarády.

Líbí se nám, že většina z Vás má svůj „loučící rituál“ a děti do třídy přichází radostně a bez obav. Občasné slzičky se ještě u některých objevují, ale to k adaptačnímu období patří.

Nováčci se skvěle zapojili do všech aktivit, poměrně rychle se zorientovali v režimu školky, a každý si zde našel své místo.

Otevřeli  jsme  celoroční třídní téma, kterým je TRADIČNÍ ROK NA VSI – a průvodci se nám stala Doubravka a její kamarád Neználek.

Tento týden jsme se seznamovali s tím, jak to u nás ve školce chodí, vyzkoušeli si první centra, vyrazili na poznávací výpravu do lesa, a v pátek proběhl první tělocvik v tělocvičně.

Celý měsíc budeme společně tvořit třídní pravidla, jejichž cílem je vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry ve školce.

Těší nás Váš zájem o dění ve třídě, a o průběh adaptace. Jsme rádi za Vaši zpětnou vazbu…

Do konce týdne se můžete těšit na plán akcí na první tři měsíce, a vypíšeme termíny na Oregon ( individuální pohovory s rodiči o Vaší ratolesti ).

Přejeme Vám krásné září Tereza a Eliška

 


 

Vážení rodiče,

vítáme Vás po prázdninách v Oranžové třídě. S některými se potkáme druhým rokem, a někteří z Vás s námi začínají rok první. Těšíme se na všechny, a věříme, že při vzájemné spolupráci si děti užijí spoustu pohodových dnů ve školce.

 

Jak to u nás funguje:

Školka se otvírá v 6:45 a cca do 7:30 jsme spojeni ve třídě dozorujícího pedagoga. Poté přecházíme do naší třídy a děti si vybírají hru dle jejich zájmu a aktuální nálady či přítomných kamarádů. Příchod do školky je nejpozději v 8:30. Pozdější příchod není možný (bez předchozí domluvy) z důvodu narušování chodu třídy. Program začíná cca v 8:45. Doporučujeme Vám, abyste s dětmi chodili dříve než v 8:30. Budete – li chodit na poslední chvíli, děti se většinou nestačí ve svém tempu zapojit do volné hry, a mají hektický začátek dne.

 

Dopoledne:

zhruba do 10:30 probíhá dopolední program, Aktuální týdenní plány najdete vždy na nástěnce naší třídy. Poté odcházíme na zahradu.

Každou středu vyrážíme na výpravu. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obutí do lesa, použití repelentu necháme na Vašem uvážení.

Tělocvik je v pátek. Myslete na vhodné oblečení na sport (ne řetízky, ne sukně ani šaty, ne punčocháče)

 

Odpoledne:

předškoláci odpočívají v medové třídě, mladší děti v tělocvičně. Po odpočívání jdou mladší děti do oranžové třídy a předškoláci se vracejí po předškoláckém kroužku z medové zpět  do  třídy.

 

Předškoláci:

mají od 13:00 do 13:30 předškolácký kroužek. Jedná se o speciální přípravu na školu.  Každý den Po – Čt je zaměřen na jinou oblast, v tyto dny doporučujeme na kroužek chodit ( dětem, které nechodí pravidelně příprava chybí).

V pátek  píšeme pouze deník, takže není problém odejít po obědě (děti si  mohou dodělat jindy).

Předškolácký kroužek končí cca v 13:45, lze vyzvedávat děti i poté, nemusí čekat do svačiny (informaci o dřívějším odchodu než po svačině 15:00, napište v docházce do poznámky).

Odpolední svačina je mezi 14:15 -14:45 a poté odcházíme na zahradu. Vyzvednutí dítěte hlaste, prosím, přítomné učitelce při odchodu ze zahrady. S dětmi jsme zvyklí se rozloučit, mají si uklidit hračky a svůj hrníček. V případě špatného počasí jsme do 15:30 ve svých třídách, poté v tělocvičně a v oranžové třídě.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REŽIMU DNE:

 • Omlouvání dětí do 7:45  SMS 776327585
 • Příchod do 8:30 ( lépe dříve)
 • Přezutí - pevné ( ne černá podrážka ani pantofle)
 • Uvítáme sepnuté vlasy u dívek ( překáží při práci)
 • Zvažte nošení šperků (řetízky a delší náušnice)
 • Odpočívání:  mladší děti pyžamko, předškoláci spí v tričku
 • Důležité informace najdete na webu školky. Aktuální informace o naší třídě jsou ve složce Oranžová třída a na naší nástěnce.

 

Své potřeby, připomínky, postřehy a podněty s námi neváhejte sdílet nejlépe ráno do 8:00 či při vyzvedávání dětí.

 

Vaše třídní učitelky Tereza a Eliška

 

 Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template