D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

seznam článků
ORANŽOVÁ TŘÍDA
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

 

 

 

 

 

ZAČÍNÁME SPOLU

V ORANŽOVÉ TŘÍDĚ VÁS VÍTAJÍ :

učitelka Mgr. Terezie Pechalová

učitelka Mgr. Eliška Pokorná

 

Školní rok 2020/2021

 

VÍTÁ VÁS ORANŽOVÁ TŘÍDA

 

Vážení rodiče, milé děti předškoláci,

děkujeme za vstřícnost a spolupráci, kterou jste prokázali při vypracovávání distanční výuky. Dokážeme si představit, že některé úkoly byly obtížně zpracovatelné, a děti je nesly nelibě. Je dobré se připravit na možnost domácí výuky do budoucna (na nečisto jste si také mohli společně v rodině vyzkoušet jak asi bude vypadat plnění domácích úkolů během školní docházky...). Jestli někomu zůstaly nějaké listy, či vypěstované rostliny doma, prosím přineste do konce týdne. O rostliny se děti starají, prozatím, ve třídě, a až nastane příznivé počasí, zasadíme je venku, kde je můžete společně pozorovat (případně ochutnat). Každé dítě bude mít svou rostlinku označenou jménem.

Mějte pěkné jarní dny a zdravíme i naše mladší kamarády, kteří stále zůstávají doma

Tereza a Eliška


 

Vážení rodiče, milé děti,


doufáme, že jste si užili a prožili krásné Velikonoce. Jak to vypadá, s některými s Vás se ještě nějakou dobu, bohužel, neuvidíme. Snad se vše brzy vrátí do starých kolejí, a budeme se zase vídat každý den se všemi...Takže mladším dětem prozatím přejeme hezké jarní zážitky s rodinou, a předškoláci, vy si přečtěte níže úkoly, které Vás čekají v tomto posledním týdnu.

Úkoly pro předškoláky:

1.Pozorovat, poslouchat, očichat, případně ochutnat jarní přírodu a  povídat si o zážitcích se sourozenci, rodiči nebo prarodiči

2. Naučit se alespoň deset jarních kytek  (vědět jak vypadají a jak se jmenují - budeme si o tom ve školce povídat).

3. Vybrat si jednu z jarních kytek, vytrhnout ji i s kořínkem či cibulkou, a nakreslit ji celou na papír A4 (musí mít všechny části - kořen, stonek, listy a květ)

4. Zasadit doma do květináče semínko (hrách nebo fazoli nebo slunečnici nebo jakékoliv jiné) a pozorovat, co bude dělat. Nezapomeň, co semínko potřebuje, aby z něj vyrostla rostlinka. Až vyroste, dones ho do školky, a zasadíme si je do záhonku.

Nezapomeňte vzít s sebou všechny vyplněné úkoly první den do školky. Budeme se na Vás těšit snad 12.4.

Tereza a Eliška

 

 

Milí rodiče,

Máme za sebou první pololetí a přišel čas trochu se pozastavit a zrekapitulovat Vám, jak se nám ve třídě dařilo.

Děti udělaly od září veliké pokroky a kus práceJ. Letos máme co do činění s živější skupinou dětí. Prostředí je velmi dynamické, děti jsou plné energie a chuti podělit se s námi o své zážitky. V programu jsou většinou aktivní, se zájmem tvoří, a učí se novým dovednostem. Máme z nich radost. Od ledna se rozvíjejí i v oblasti stavitelství s Malou technickou univerzitou, a děti činnosti velmi dobře  zvládají (dle slov lektorky).

Pro další rozvoj jednotlivců, i celé třídy jako celku jsme vyhodnocovali systematické pozorování dětí – sledujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, oblast předčtenářských a předmatematických dovedností, volnou hru, sociální dovednosti, sebeobsluhu….. Pokud z pozorování vyplynuly zásadnější  nedostatky v některých oblastech, řešíme je s Vámi individuálně.  Pokud děti rády kreslí a tvoří doma, kontrolujte, prosím, správný úchop (některé děti ho ještě nemají ukotvený).

Jako společné téma pro naší třídu nám z pozorování vyplynula především žádoucí  podpora komunikativnich dovedností.  Děti jsou plné zážitků, informací a o vše se chtějí podělit. S dětmi trénujeme především kultivaci projevu (vyjadřování se správně v celých větách), ale také správné zásady při konverzaci (naslouchat druhému, neskákat do řeči). Učíme je sdělovat si informace mezi sebou navzájem, ne pouze nám učitelům. Budeme moc rády, pokud nás v této aktivitě podpoříte i doma. Věříme, že většina z Vás si s dětmi doma povídá o tom, jaký měly den. Nechte je plně rozvíjet věty, ptejte se doplňujícími otázkami, zahrajte si slovní fotbalJ

Druhou velikou oblastí, na kterou se soustředíme, jsou sociální vztahy ve třídě. Zahájili jsme práci v programu Dobrý začátek, který podporuje emoční a sociální dovednosti. V poslední době nám častěji vyvstávají mezi dětmi konflikty. Objevují se větší či menší partičky, které s někým „neka“ (nekamarádí). Ve vzniklých konfliktech si děti často neumí poradit, a proto přibylo také žalování. Nastalé situace s dětmi probíráme, snažíme se s nimi najít vhodná řešení tam, kde ke konfliktu dojde –  ve školce (neměli by odcházet ze školky s nevyřešeným problémem – doma ho těžko vyřešíte, pokud neznáte podrobnosti…). Vedeme je k samostatnosti a odpovědnosti za své chování. (Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě).

Jsme rády za pravidelnou docházku většiny dětí. Nebývá časté, aby v zimních měsících byla třída téměř plná. Zásadní roli v tom hraje jistě i skutečnost, že si své děti v případě většího nachlazení či jiných nemocí opravdu necháváte doma a nemoci se dále nešíří.  Za to Vám velmi děkujeme. Docházka dětí se ukazuje být velmi důležitou. Z pozorování vyplynulo, že děti, které chodí do školky pravidelně, jsou zadaptované, orientují se v prostředí třídy i celé školky a nemají problém s přizpůsobováním se změnám. Rozvíjí své volné hraní s kamarády, dokáží s nimi lépe řešit případné konflikty, a bez obtíží komunikují i s námi dospělými (sdílí s námi své radosti i strasti). Děti, které jsou často doma (ať už z rodinných či zdravotních důvodů) jsou naopak nejisté po delších absencích, a vlastně se na školku adaptují zas a znova (což je pro ně často velmi obtížné až stresující).

Je skvělé, že předškoláci zůstávají pravidelně do odpoledních hodin, a my tak můžeme systematicky pracovat na rozvoji všech oblastí na Předškoláckém kroužku. Letos jsme úspěšně zahájili rozvoj jazykových schopností dle metody B. Elkonina, kde se děti pohybují v Kouzelné krajině slov a hlásek.  Intenzivně rozvíjíme sluchové vnímání. Zvládají identifikovat první i poslední hlásku ve slovech, slova rozdělí na slabiky a dokáží zapsat slabikovou strukturu. Teď již pracujeme na analýze jednotlivých hlásek ve slovech.  Je dobré rozvíjet sluchové vnímání i ve volných chvilkách doma – skvělá hra pro tento rozvoj je slovní fotbal. V matematické oblasti se aktuálně učíme pracovat se souřadnicemi v čtvercové síti, s čímž nám bude v druhém pololetí pomáhat také náš vánoční dárek – robot Cubeto. Dále rozvíjíme prostorovou orientaci, kterou většina dětí nemá ukotvenou.

V dalším pololetí se chceme zaměřit zejména na rozvoj sociální oblasti. Budeme děti více spojovat do menších skupin, a učit je mezi sebou účelně komunikovat a spolupracovat. Na předškoláky čeká více povinností a odpovědností. Pracujeme na tom, aby přechod do školy pro ně byl co nejméně stresovou záležitostí a mohli si tuto velkou změnu naplno užít.

Podporujeme děti v co největší samostatnosti a aktivnímu myšlení, o což prosíme i Vás, abyste je v těchto oblastech podporovali doma. Nedělejme věci za děti, oni toho většinu opravdu zvládají samy, a když ne, veďme je k tomu, aby dokázali co nejpřesněji vyjádřit své potřeby (bude se jim to do života velmi hodit).

Děkujeme za spolupráci, za Váš aktivní přístup a těšíme se na zážitky v dalším pololetí.

Tereza a Eliška

 

 

 

MILÍ RODIČE,

TAK NÁM ZASE KONČÍ JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ VE ŠKOLCE.  V TÉTO ZVLÁŠTNÍ DOBĚ ,PLNÉ ROZPORUPLNÝCH NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ, JSME VDĚČNI ZA KAŽDÝ FUNGUJÍCÍ  SYSTÉM, A DÍKY VÁM  A VAŠÍ DISCIPLINOVANOSTI  (děti si necháváte doma i s lehčími virózami) I VSTŘÍCNOSTI JE ŠKOLKA OTEVŘENÁ A NAPLNĚNÁ.

I KDYŽ JSME MUSELI OMEZIT ČI ZRUŠIT NAŠE NADSARDANTNÍ TŘÍDNÍ AKCE, UŽILI JSME SI S DĚTMI SPOUSTU LEGRACE I ZÁBAVY. DNES A DENNĚ ŘEŠÍME JEJICH RADOSTI I STAROSTI, MLUVÍME O TOM, CO MOHOU DĚLAT PROTO, ABY BYLI SPOKOJENÍ A ŠŤASTNÍ, JAK NA SOBĚ PRACOVAT A JAK VYCHÁZET S OSTATNÍMI. JE TO PRÁCE NELEHKÁ, ALE MALÝMI KRŮČKY SE BLÍŽÍME K NAŠÍ VYSNĚNÉ ŠŤASTNÉ LODI.

PROŽILI JSME PREMIÉRU ADVENTNÍHO SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ, A ATMOSFÉRA BYLA VELICE PŘÍJEMNÁ AŽ KOMORNĚ VÁNOČNÍ, COŽ SPLNILO (ALESPOŇ NAŠE) OČEKÁVÁNÍ. DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ, ŽE MOHOU PROŽÍT SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍM ADVENTNÍ CHVILKU NAPLNĚNOU ZPĚVEM A KLIDNÝM ROZJÍMÁNÍM VE SPIRÁLE. DOUFÁME, ŽE SVĚTÝLKO RADOSTI JSME ZAŽEHLI I VE VAŠICH RODINÁCH.

DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ PŘÍSPĚVKY ZA VÁNOČNÍ BALÍČKY – DĚTI SI VYDĚLALY KRÁSNÝCH 3 200,-KČ, ZA KTERÉ ZAKOUPÍME PŘENOSNÝ MIKROSKOP NA VÝPRAVY, ROZŠÍŘENÍ K DŘEVĚNÉMU KOLEJIŠTI (MOSTY, DEPO, AUTÍČKA), HRU UBONGO JUNIOR, VOJÁČKY S AUTEM A AUTO DO NAŠÍ AUTODRÁHY.

VELKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM BOHATÝM JEŽÍŠKŮM, KTEŘÍ V ORANŽOVÉ LETOS NADĚLOVALI. TOLIK ÚSMĚVŮ A RADOSTNÝCH VÝKŘIKŮ UŽ JSME DLOUHO NEZAŽILI.

Přejeme vám krásné, radostné vánoce prožité v klidu a ve zdraví v rodinném kruhu a v Novém roce se na vás na všechny těšíme

TEREZA A ELIŠKA

 

 

Vážení rodiče,

letošní školní rok jsme zahájili tradičně adaptací dětí a seznámením s chodem a pravidly školky. Pak už nám nic nebránilo zahájit naše celoroční téma. Začali jsme připravovat zásoby a budovat naší loď, se kterou se chystáme obeplout celý Svět. Prvním kontinentem který pořádně prozkoumáváme je Evropa. Zapluli jsme se podívat do Skandinávie, kde jsme narazili na udatné Vikingy. Ohřáli jsme se na jihu Evropy v Itálii, prozkoumáváme rozsáhlé a rozmanité území východní Evropy. Dětem jde práce pěkně od ruky. Do programu jsou zapálené a pracují s chutí. Během září a října si zvykly na režim Oranžové třídy, propojily se s novými kamarády a začínají být samostatnější a soběstačnější.

Naše smělé plány nám začala brzy znesnadňovat koronavirová pandemie, která se podepsala na znatelném snížení počtu námořníků i kapitánek na naší lodi. S dětmi řešíme koronavirus velmi okrajově, nechceme jim zbytečně zatěžovat hlavičky. Ale pokud chtějí toto téma sdílet, sdílíme. Stále dodržujeme přísnější hygienická opatření. Věříme, že se situace v dohledné době začne opět zlepšovat a náš program bude omezen v co nejmenší míře.  Chceme poděkovat Vám všem za dodržování preventivních opatřeních, a spolupráci v podobě brzkého vyzvedávání dětí.

Děti velmi rády sdílejí své ukázky v kroužku. Budeme rády, pokud jim s touto aktivitu trošku pomůžete. Sledujte nástěnku, a pokud máte doma vhodný předmět k tématu, který by mohly děti prezentovat neváhejte jej donést. Naopak hračky do školky stále nenosíme (což někteří stále nedodržují).

Děkujeme také za spolupráci a sdílnost při Oregonech, stihli jsme je, téměř, uzavřít.

Jako velmi důležitou, shledáváme přípravu předškoláků. Většina dětí v rámci předškoláckého kroužku pracuje s plným nasazením, vidíme výrazné zlepšování při pravidelné docházce (což fungovalo skvěle až do nařízené karantény…). Novinkou pro tento rok je Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina.  Děti se seznámily s kouzelnou Krajinou slov a se třemi obyvateli této krajiny. Mistr Slabika nás učí dělit slova na slabiky. Bacil Omyl nám  připravuje různé neplechy a chyby. Pan Délka nám zapisuje čárku nad dlouhou slabiku. Děti se naučily zapisovat a vyhledávat slabiková schémata.

I do předškolní přípravy zasáhla větší absence dětí. Pokud děti nedochází do školky, bylo by dobré, aby tyto dovednosti procvičovaly i doma. Můžete trénovat hlavně grafomotoriku (správné držení tužky a správné sezení), dále pak doporučuje sešity pro předškoláky pro trénování všech oblastí. Když si projdete, co má umět dítě před nástupem do školy (Školní zralost - papír z třídních schůzek) zhruba zjistíte, kde má Váš předškoláček mezery, a můžete je vyplňovat i doma. Pokud nevíte jak na to, klidně se obraťte na nás. Rády Vám pomůžeme.

A na závěr přejeme nám všem hlavně zdraví, a co nejkratší trvání nouzového stavu, abychom se mohli pořádně nadechnout.

Mějte se hezky, a zdravíme hlavně ty, se kterými jsme se dlouho neviděli

Tereza a Eliška

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

VÁŽENÍ RODIČE,

dne 17.9.2020 proběhnou v Oražové třídě třídní schůzky. A to od 17:00 s rodiči dětí v předškolním věku, a od 17:30 se všemi ostatními.

Žádáme Vás o přečtení dokumentů na webových stránkách školky do této porady, abychom mohli na důležité informace navázat, popř. odpovídat na Vaše dotazy...

děkujeme

 

Vážení rodiče a milé děti,

vítáme Vás po prázdninách v Oranžové třídě. Letos společně vyplouváme na lodi objevovat svět.

Těšíme se na všechny, a věříme, že při vzájemné spolupráci si děti užijí spoustu pohodových dnů ve školce.

 

Jak to u nás funguje:

Školka se otvírá v 6:45 a cca do 7:30 jsme spojeni ve třídě dozorujícího pedagoga. Poté přecházíme do naší třídy a děti si vybírají hru dle jejich zájmu a aktuální nálady či přítomných kamarádů. Příchod do školky je nejpozději v 8:30. Pozdější příchod není možný (bez předchozí domluvy) z důvodu narušování chodu třídy. Program začíná cca v 8:45. Doporučujeme Vám, abyste s dětmi chodili dříve než v 8:30. Budete – li chodit na poslední chvíli, děti se většinou nestačí ve svém tempu zapojit do volné hry, a mají hektický začátek dne.

 

Dopoledne:

zhruba do 10:30 probíhá dopolední program, Aktuální týdenní plány najdete vždy na nástěnce naší třídy. Poté odcházíme na zahradu.

Každou středu vyrážíme na výpravu. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obutí do lesa, použití repelentu necháme na Vašem uvážení.

Tělocvik je v pátek. Myslete na vhodné oblečení na sport (ne řetízky, ne sukně ani šaty, ne punčocháče).

 

Odpoledne:

Předškoláci odpočívají v oranžové třídě do 13:00. Mladší děti jsou v tělocvičně.

 

Předškoláci:

mají od 13:00 do 13:30 předškolácký kroužek. Jedná se o speciální přípravu na školu.  Každý den Po – Čt je zaměřen na jinou oblast, v tyto dny doporučujeme na kroužek chodit ( dětem, které nechodí pravidelně příprava chybí). V pátek  kreslíme deník.

Předškolácký kroužek končí cca v 13:45, lze vyzvedávat děti i poté, nemusí čekat do svačiny (informaci o dřívějším odchodu než po svačině 15:00, napište v docházce do poznámky).

Odpolední svačina je mezi 14:15 -14:45 a poté odcházíme na zahradu. Vyzvednutí dítěte hlaste, prosím, přítomné učitelce při odchodu ze zahrady. S dětmi jsme zvyklí se rozloučit, mají si uklidit hračky a svůj hrníček. V případě špatného počasí jsme do 15:30 ve svých třídách, poté v tělocvičně a v oranžové třídě.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REŽIMU DNE:

  • Omlouvání dětí do 7:45  SMS 776327585
  • Příchod do 8:30 ( lépe dříve)
  • Přezutí - pevné ( ne černá podrážka ani pantofle)
  • Uvítáme sepnuté vlasy u dívek ( překáží při práci)
  • Zvažte nošení šperků (řetízky a delší náušnice)
  • Odpočívání:  mladší děti pyžamko, předškoláci spí v tričku
  • Důležité informace najdete na webu školky. Aktuální informace o naší třídě jsou ve složce Oranžová třída a na naší nástěnce.

 

Své potřeby, připomínky, postřehy a podněty s námi neváhejte sdílet nejlépe ráno do 8:00 či při vyzvedávání dětí.

 

Vaše třídní učitelky Tereza a Eliška

 

 Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template