D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

 

ZAČÍNÁME SPOLU

V ORANŽOVÉ TŘÍDĚ VÁS VÍTAJÍ :

ředitelka Mgr. Jana Halaxová

učitelka Mgr. Terezie Pechalová

 

Školní rok 2018/2019

 

Informace o spojení tříd v době jarních prázdnin

 

SPOJENÍ DĚTÍ V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN – 1. TÝDEN

REFLEXE

První týden propojené zelené a oranžové třídy máme úspěšně za sebou. Věnovali jsme se společně tematice zdraví. Děti si společné soužití užily. Všechny, jako by o trochu povyrostly.

Děti z oranžové třídy prokázaly, že jsou v mnoha oblastech hodně samostatné. Bylo možné se o ně opřít jako o velké. Velmi zodpovědně se projevily zejména na výpravě, kde zvládly jako „první a poslední vestičky“ udržet své stádo oveček pěkně pohromadě. Smile Pro děti ze zelné třídy byly dobrým příkladem jako starší a zkušenější kamarádi.

Děti ze zelené třídy se velmi rychle (v podstatě během prvního dne) začlenily do fungování oranžové třídy. V rámci výpravy do lesa téměř doběhly. Místo toho, abychom je popoháněli, museli jsme je spíš brzdit. Smile Radostně se zapojovali do programu i společných her. Samostatně zvládali oblékání i stolování. Mají velkou snahu používat příbor správně, ale u některých dětí je ještě patrné, že nemají používání příboru zafixované – že doma jedí pouze vidličkou. Tyto děti pak buď strkají do pusy nůž, nebo mají kolem sebe doslova „nastláno“ (vidlička bez pomoci nože rýži a kuskus prostě vyhrne z talíře pryč). Prosíme o podpoření této dovednosti i doma. Děti jsou šikovné a motivované k tomu, aby jedení zvládly celým příborem. Navíc touto spoluprací obou rukou přirozeně posilují jemnou motoriku, koordinaci očí a rukou.

Doufáme, že i vy, rodiče dětí z obou tříd, jste toto propojení vnímali pozitivně. V příštím týdnu se opět těšíme na kamarády ze zelené třídy.

 


 

 

Vážení rodiče,

v průběhu těchto dvou týdnů navštěvují děti ze zelené třídy oranžovou třídu, kde jsou propojeny s mladšími dětmi z této třídy. V pondělí jsme si s dětmi povídali o tom, jak je fajn, že mají možnost pohrát si s jinými hračkami, než mají ve třídě, poznat kamarády z oranžové třídy. Toto propojení vnímáme velmi pozitivně. Většina dětí se v příštím roce posune do medové nebo oranžové třídy a nyní má zcela přirozenou možnost se s větší třídou seznámit, poznat i jiné paní učitelky, další kamarády.

Naše mladší děti se učí být bez předškoláků v pozici starších. Mají na starosti seznámit mladší kamarády s našimi zvyklostmi, být jim nápomocní, pokud je třeba.

Máme za sebou zatím 1. společně strávený den a myslíme, že jsme si ho všichni užili.

Těšíme se, že si těch propojených 14 dní společně užijeme a všechny děti z nich vytěží co nejvíce zážitků a osobních posunů.

 


 

DOCHÁZKA V TÝDNECH JARNÍCH PRÁZDNIN

25. 2. – 1. 3. a 4. 3. – 8. 3.

Všichni předškoláci budou chodit do medové třídy.


 

 

SHRNUTÍ PRVNÍHO POLOLETÍ

Vážení rodiče,

první pololetí máme za sebou a nás čeká vstoupit tou správnou nohou do druhého pololetí. Abychom vykročili správným směrem, je dobré zjistit, co všechno jsme za 1. pololetí zvládli, kam jsme se posunuli, na čem můžeme stavět. V rámci již zmiňovaného pololetního pozorování a společným popovídáním si o dětech na Oregonu nám vznikl ucelenější obrázek o třídě i o jednotlivých dětech. Ten je pro nás velice důležitý, protože nám nabízí možnost se nad dětmi individuálně zamyslet, ještě více je poznat a určit strategii práce na další půlrok, jak pro jednotlivé děti, tak pro celou třídu.

Socializace, adaptace

Z výsledků pozorování nám vyplynulo, že děti, které do školky chodí pravidelně (s menšími výpadky, nebývají často nemocné)jsou dobře zadaptované, bez problémů, poměrně zodpovědně, sebevědomě a s lehkostí zvládají každodenní rituálně se opakující činnosti (veškerou sebeobsluhu a povinnosti týkající se službiček, úklidu, přechody mezi činnostmi…). Jsou samostatnější, nepotřebují si od dospělého potvrzovat, zda jednají správně. Děti, které přichází a odchází ze školky tak, že mají dostatek času na volnou hru, se na kamarády většinou těší, hru s nimi si užívají, většina z nich ji dovede rozvinout – celkově působí uvolněně a spokojeně.

Oblasti

Zjistili jsme, že v rámci center a předškoláckého kroužku jsou všechny sledované oblasti dostatečně rozvíjeny. V individuálních rozdílech mezi dětmi hraje důležitou roli pravidelná docházka a dobře trénovaná sluchová paměť a sluchové vnímání. S většinou dětí potřebujeme pravidelně trénovat grafomotoriku. V rozvoji této oblasti můžete pomoci i vy. Učíme děti ve školce správný úchop a dbáme na to, aby ho dodržovali i při volné kresbě. Pokud je dítěti špatný úchop tužky kdekoliv tolerován (již od 3 let má tužku držet pouze jediným správným způsobem), dítě si ho může zafixovat a je velmi náročné přeučit ho na správné držení tužky.  Prosíme vás tedy o zvýšenou vnímavost k tomu, jak vaše dítě tužku drží a k důslednému opravování – u předškoláků to považujeme za zvlášť důležité (obtíže se psaním ve škole pak za to podcenění nestojí). Pokud budeme potřebovat tuto oblast s vámi probrat, oslovíme vás. J Stejně tak vám předáme informace o potřebě navštívit logopeda a potvrzení laterality.

Většina dětí z naší třídy jsou letos nebo v příštím roce předškoláci. Jsou velcí a dovedou být prima parťáky a kamarády. Ve druhém pololetí, jak jsem již psala, podnikáme více výletů, můžeme si lépe vyhrát s rozvojem oblastí v programu, volit náročnější ale o to zajímavější témata, protože se již na většinu dětí můžeme spolehnout v pravidlech a v samostatnosti. Bude fajn, když i vy, rodiče, budete na své děti pohlížet jako na velké a budete společně s námi podporovat jejich samostatné uvažování a zodpovědnost za své jednání. Pochopitelně v kolektivu vrstevníků se děti tyto dovednosti učí nejlépe a nejrychleji. Proto také doufáme, že nemoci už mají děti co nejvíce za sebou a na jaře se budeme v co nejhojnějším počtu věnovat hlavně užívání si programu, hrám s kamarády a slíbeným výletům, které děti neskutečně tmelí kolektivně a trénují v právě zmiňované samostatnosti a zodpovědnosti. Věřte, že do další životní etapy budou tyto dovednosti potřebovat nejvíc.

Těšíme se s vámi všemi na další půlrok.

Jana a Tereza

 


 

LEDEN

Na konci ledna vždy uzavíráme pozorování dětí za celé uplynulé pololetí. Shrnujeme v něm naše a vaše společné povídání o dětech na Oregonu a zejména naše půlroční pozorování. Výstupy z tohoto pozorování slouží k tomu, abychom si ujasnili, kde mají děti své silné stránky a na kterých oblastech je potřeba pracovat v dalším pololetí. Z pozorování vyplyne strategie práce s celou třídou na druhý půlrok a potřeba k individuálnímu rozvoji jednotlivých dětí. Pokud nám z pozorování vyplynou nějaké poznatky, které s vámi potřebujeme probrat, oslovíme vás. Nabízíme vám možnost se s výstupy pozorování seznámit, není to ale nezbytné (větší váhu mají pro nás než pro vás). Pokud budete mít zájem, můžete si výstup z pozorování přečíst ráno, když vodíte děti do školky. Je dobré přijít nejpozději kolem osmé hodiny, ať máte čas na na čtení a dovysvětlení případných nejasností.  V prvním únorovém týdnu vám napíši, jaké cíle jsme si stanovili pro celou třídu na druhé pololetí, na které oblasti se budeme zaměřovat přednostně.

V lednu se z nás stali kosmonauti a v raketě jsme vyletěli do vesmíru. V dramatice jsme si zařídili řídící centrum, ve kterém si rádi hrajeme. Seznámili jsme se s výstrojí kosmonauta, povídali jsme si o tom, jak to udělat, aby byl kosmonaut silný a zdravý. Trénovali jsme měsíční chůzi, různé druhy skoků a poskoků. Zjistili jsme, jaké planety obíhají Slunce a co je pro ně typické. Zkoumali jsme, jestli bychom na některé z planet mohli žít a co všechno musí planeta splňovat, aby na ní mohlo něco začít růst.

 

PROSINEC

Jen co jsme rozsvítili strom a začali si užívat adventní čas, zaťukal nám hned v prvním prosincovém týdnu na dveře Mikuláš se svými pomocníky. Anděl přišel bílý, krásný, ke všem milý a pozorný v doprovodu s malinkým lumpíkem čertíkem, který dětem našeptával, jak moc se mu líbí jejich pošťuchování. Každý z dětí přišel Mikulášovi říct, co si myslí, že se mu daří, v čem je dobrý, co je na něm fajn. Pak se zamýšlel nad tím, co by mohl zlepšit, na čem by bylo dobré zapracovat. Je zajímavé děti poslouchat, když mluví o sobě. Některé o sobě mají jen dobré mínění - neví, co by mohly zlepšovat, některé se opravdu zamyslely a svoje slabší stránky popsaly. Klobouk před nimi dolů. Pak se k tomu všemu vyjadřoval anděl s čertíkem. Děti se tetelily blahem nad slovy andílka, bylo patrné, že každý je v něčem dobrý a pro sebe i kamarády cenný. Čertíkovo pochichtávání se jim už poslouchalo hůř. Nejčastěji čertík dětem připomínal pravidla a chování ke kamarádům.

K pravidlům a zodpovědnému chování jsme se museli vracet v tomto týdnu několikrát, svoje ovoce to ale přineslo. Doufejme, že tím nic nezakřikneme  a konec roku a besídku si užijeme v kamarádské pohodě. Smile


 

 

LISTOPAD

V posledních čtrnácti dnech jsme se začali ladit vánočně. Čekal nás totiž největší úkol roku - rozsvítit v obci vánoční strom. Děti pilně trénovaly, vyráběly na jarmark a těšili se, až vám to všechno budou v sobotu moci předvést a prodat. Jarmark se i díky vám vydařil a výtěžek z něj byl rekordní - 3 500 Kč. Za tuto sumu jsme do třídy objednali stavebnici MAGFORMERS, která je u dětí hodně oblíbená a aby si z ní mohlo stavět více dětí propracovanější stavby, je nutné mít honě dílků. Stavebnice stála 3 658 Kč.

V dalších týdnech jsme zkoumali střídání ročního období a pojmenovávali si členy rodiny. Zjišťovali jsme, jak vypadá nejen česká rodina, ale i třeba africká. Abychom si takovou africkou rodinnou atmosféru prožili, přijel k nám na návštěvu pás s bubny pro všechny děti a zkoušeli jsme si různé způsoby hry na ně.

Listopad jsme zahájili příchodem svatého Martina. Vyprávěli jsme si legendu o svatém Martinovi a znovu si začali osvěžovat naše pravidla a hlavně kamarádské chování. Zjistili jsme, že podělit se a domluvit se s kamarádem je o hodně příjemnější než se dohadovat, případně přetahovat o hračky. Na výpravě našla zlaté podkovy jen polovina dětí a musela se zamyslet nad tím, jak to udělat, aby kamarádi s prázdnýma rukama nebyli smutní. Docela by nás zajímalo, jak by taková situace dopadla, kdyby ve školce nebyly děti, které tyto situace již zažili. Smile Všichni kamarádi se však ochotně o své podkovy rozdělili. Dokonce někteří byli tak štědří, že se rozdělili se dvěma kamarády, když se zjistilo, že podkov bylo ještě méně - některé zkrátka Martin ukryl příliš pečlivě. Smile

 


 

Milí rodiče,

sbíráme sušená dýňová semínka. Pokud budete doma s dětmi vydlabávat dýně a nějaká semínka do pátku nasušíte a přinesete do školky, budou mít děti radostné tvoření. J

Děkujeme

 


 

ŘÍJEN

Půlku druhého měsíce máme za sebou a s ní i první společnou akci s rodiči. Chceme moc poděkovat všem rodinám, které se zapojili do soutěže o nejchutnější štrůdl. Byli jsme sami překvapeni, kolik štrůdlů se ve školce sešlo. Vítězné rodiny dostanou diplom, který v pondělí v ranním kroužku předáme dětem. Všechny štrůdly byly výborné a hodnocení nebylo snadné. Gratulujeme vítězům a ještě jednou děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

Děti se na vyrábění s vámi rodiči moc těšili a myslím, že jejich očekávání byla naplněna. Doufáme, že ta vaše také.

Všechny děti ve třídě již plně vnímáme jako zadaptované, předškoláci jsou již zcela zaběhlí v odpoledním programu v medové třídě. Hodně teď pracujeme na tom, abychom ve třídě fungovali samostatně a zodpovědně. Snažíme se drobné konflikty s kamarády řešit tím, že si řekneme, co nám na chování kamaráda vadí, proč nám "něco" nemá dělat. Všechny věci, které se nám nelíbí a do naší třídy nepatří, jsme vyhodili z okna ven. Děti mezi ně zařadily strkání, škrábání, posmívání, neslušná slova, kopání do čehokoliv jiného než do míče, bourání s auty. Pokud někdo takové věci přesto do školky přináší - asi je našel vyhozené na parkovišti nebo na silnici Smile, vysvětluje dětem, proč se tak chová, když jsme se všichni dohodli, že nám to vadí.

Na naší nástěnce již můžete najít termíny na Oregonská setkání v příštím týdnu. Prosím, zapisujte se, ať se zvládneme sejít do půlky listopadu. Pak nám začínají přípravy na vánoční setkání (je to k neuvěření, jak rychle to všechno letí). Smile

 


 

 

ZÁŘÍ

Září máme úspěšně za sebou. Máme radost, že většina dětí si již na prostředí školky zvykla, že se radují z programu a radostně si hrají s kamarády. Jsme rády, že komunikace s dětmi i s vámi, rodiči, funguje. Také díky tomu se adaptace nových dětí posunuje dobrým směrem. Většina dětí již poměrně soběstačně funguje při oblékání, čištění zoubků, stravování a další sebeobsluze. Máme prosbu, aby děti také doma začali jíst příborem (používaly vidličku i nůž). Všechny děti jsou schopné používat příbor. Máme vyzkoušeno, že při používání příboru jsou děti při jídle mnohem efektivnější, lépe a více se najedí, zároveň trénují jemnou motoriku ruky a soustředění se na práci oběma rukama. Takové zaměstnání rukou, očí a mozku vede k tomu, že děti se soustředí jen na jídlo a jsou spokojenější. Děti, které příborem nejedí, mají více jídla kolem sebe než v sobě, při jedení většinou nevydrží sedět, podpírají si hlavu, jedí velmi pomalu, pomáhají si rukama, protože bez  nože nic pořádného nenaberou.

Děti, které k nám již nějaký ten čas chodí, jsou zaběhnuté, mezi novými dětmi si již našly nové kamarády, působí spokojeně, vyrovnaně. Někteří z nich jsou dobrými průvodci a pomocníky nových dětí, někteří se této roli brání. Všichni předškoláci svým podpisem stvrdili, že mladším dětem budou vzorem, budou jim pomáhat, pokud budou o pomoc požádáni a že budou dodržovat dohodnutá pravidla. V září jsme si všichni nechali čas na rozjezd a adaptaci, od října na dodržování pravidel od starších dětí budeme již trvat. Těšíme se na společné akce, které nás čekají.

Přejeme všem klidné volné dny.


 

 

 

Milí rodiče,

první dva týdny školky máme za sebou, tak podáváme první informace o našem sžívání se. Děti během dne vypadají spokojeně. Na některých je vidět, že se do školky na kamarády těší, pro některé je loučení s rodiči ještě obtížné, ale každý den je vidět alespoň lehký pokrok. Je moc dobře, že se s dětmi (zejména novými nebo mladšími) domlouváte na vyzvedávání a respektujete jejich přání. Někdy je pro mladší nebo nové děti ještě teď na podzim odpoledne bez maminky dlouhé a ustýskané.

Jsme také moc rády, že ráno neslyšíme dobré rady, aby děti byly hodné. Je fajn, že se zajímáte, co si ve školce užily, s kým si hrály. Slova "být hodný" a "zlobit" nepoužíváme, protože pro každého mají jiný obsah a význam. Pokud s Vámi něco potřebujeme řešit, vyhledáme si vás ráno nebo odpoledne a pokud potřebujete řešit něco vy s námi, nebojte se přijít a zeptat. Zatím máme, pocit, že to všichni víte a komunikace funguje.

Děti si společný program ve školce užívají. Už umí nějaké písničky, pustili jsme se společně do tvoření v centrech, zvládají i výpravy v lesním terénu.

Prosíme o denní kontrolu šaten a domluvu s dětmi na tom, co si mají vzít na zahradu. Čeká nás ještě teplé a slunečné počasí, kraťasy užijí venku i uvnitř, protože za slunečného počasí máme třídu opravdu vyhřátou. Na pobyt venku si děti vždy mění kraťasy nebo tepláky, takže je potřeba mít ve školce vše dvakrát a dětem připomenout, co je na ven a co dovnitř.

Děkujeme a více na rodičovských schůzkách.

Jana a Tereza


 

 

Milí rodiče,

zkontrolujte, prosím, dětem vybavení v šatnách a řešte s nimi ráno, co si mají vzít na ven. Víme, že informací je teď hodně, pro některé z vás je nové vše. Pro vaše děti je vše také nové, a pokud vůbec netuší, co si mají na ven vzít nebo některé věci nemají, jsou teď takové situace pro ně obrovským stresem.

Běžně se nám během těchto dvou dnů stávalo, že děti mají jen holiny, jediné boty jim jsou malé, nemají na ven tepláky, nebo je mají nahoře mezi náhradním oblečením, kam nedosáhnou.

Nejdůležitější jsou tedy tyto informace:

  • v botníku jsou holiny i tenisky (v odpovídající velikosti)
  • na háčku visí vše, co si mají děti vzít na sebe ven (i tepláky nebo šusťáky)
  • dítě je s rodiči domluveno na tom, co si má na ven obléci

Vše ostatní funguje dobře. Děti se ve třídě již orientují, většina si dokáže najít hru, kamaráda pro hru. Postupně se poznáváme a zjišťujeme, jaká pravidla je potřeba dodržovat, aby nám tu spolu bylo dobře a aby se nám nic nestalo.

Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template