D  =  dovednosti
O  =  obyčeje
U  =  umění
B  =  bavit se
R  =  radost
A  =  akce
V  =  věda
K  =  kamarádství
A  =  aktivity          .

PDFTiskEmail

 

O naší mateřské škole Doubravce

Mateřská škola Doubravka leží v obci Doubravčice a je obklopena krásnou přírodou. Svůj provoz školka zahájila v září 2013 jako jednotřídka (oranžová třída), kterou navštěvovalo 25 dětí. Nyní má školka již 3 třídy. Zelená třída (nejmenší třída, kterou navštěvuje 20 dětí) byla dostavena a slavnostně otevřena v dubnu 2015. Od září 2018 funguje medová třída, kterou navštěvuje 25 dětí. Celkem školka může pojmout 70 dětí a je kapacitně zcela vytížená.

 

O směru, kterým se Doubravka vydala

Doubravka se snaží najít zlatou střední cestu a prokličkovat mezi tradičním a alternativním pojetím výchovně vzdělávacího procesu. Tato cesta ji vede k programu Začít spolu (v mezinárodním označení STEP BY STEP). Vyhovuje jí z těchto důvodů:

 • svou filozofií a koncepcí je na míru šitý pro školku v menší obci
 • odpovídá potřebám a nárokům kladeným na děti v této době
 • je otevřený rodinám žáčků i celému společenství obce

Přečtěte si o programu Začít spolu v následujících řádcích.


 

Filozofický základ programu Začít spolu a jeho cíle

Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám: sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce, atd.

Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:

 1. komunikaci
 2. spolupráci
 3. řešení problémů

Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti patří:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • být tvůrčí, mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

Základní principy:

 • respektování osobnosti dítěte
 • partnerství rodiny a školy
 • důraz na podnětné prostředí (kooperace, centra aktivit, projekty, integrovaná tematická výuka)
 • práce se sebehodnocením (tvorba portfolia)
 • posiluje aktivní a samostatné učení (samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za ně)
Joomla SEF URLs by Artio

webdesing: alena.k©2012
Joomla - all right reserved ©2012 MŠ Doubravčice

joomla template